Cty cổ phần vận tải sao mai

Xem 1-4 trên 4 kết quả Cty cổ phần vận tải sao mai
 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: hoàn thiện hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty cổ phần vận tải sao mai', luận văn - báo cáo, thạc sĩ - tiến sĩ - cao học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf62p asus1122 03-12-2012 93 41   Download

 • Thông qua thực tập, giúp sinh viên chúng em có điều kiện tiếp cận thực tế, vận dụng những kiến thức đã được trang bị trong nhà trường và thực tiễn. Trên cơ sở đó củng cố được những kiến thức đã học, đi sâu tìm hiểu và nắm bắt cách tổ choc công tác kế toán trong tưng loại hình doanh nghiệp cụ thể.

  pdf51p loaken_1 23-11-2012 69 31   Download

 • Lời mở đầu Cánh cửa của nền kinh tế thị trường mở ra với sự cạnh tranh mạnh mẽ của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Cùng lúc đó chính sách kinh tế của việt nam cũng từng bước đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá doanh nghiệp. Để hoà nhập với sự phát triển của nền kinh tế trong khu vực và trên thế giới. Khác với các doanh nghiệp thương mại, các doanh nghiệp sản xuất phải tiến hành các hoạt động sản xuất sao cho có hiệu quả kinh tế nhất .

  pdf12p lavie8 27-07-2011 31 7   Download

 • Sau khi đã lựa chọn kênh phân phối chính công ty cần tổ chức phân bổ các kênh phân phối sao cho phù hợp với nhu cầu của thị trường như: - Tăng thêm số lượng các chi nhánh bán hàng tại các thị trường, nhất là thị trường mà công ty đã lựa chọn - Phân phối có chọn lọc: Hạn chế bán hàng cho những khách hàng mua với mục đích bán lại ở thị trường mục tiêu bằng cách tăng giá bán mỗi đơn vị của sản phẩm lên sao cho có thể bù đắp các chi...

  pdf8p ttcao3 29-07-2011 39 4   Download

Đồng bộ tài khoản