Cụm hoa hữu hạn

Xem 1-3 trên 3 kết quả Cụm hoa hữu hạn
  • Trục cụm hoa không phân nhánh, mang nhiều hoa có cuống, mọc so le. Mỗi hoa nằm ở kẽ 1 lá bắc; hoa ở dưới nở trước, lần lượt các hoa ở phía trên nở sau. Cụm hoa bông mang toàn hoa đơn tính và mọc thõng xuống, trông giống đuôi con sóc. Bông có trục cụm hoa nạc và được bao bọc bởi một cái lá bắc to, gọi là mo.

    ppt47p dungdkh65 03-11-2011 189 38   Download

  • Các cách sắp xếp So sánh cụm hoa vô hạn và cụm hoa hữu hạn Các cách sắp xếp  Hoa moc riêng lẻ ̣  Cum hoa ̣ Hoa mọc riêng lẻ Môt minh trên môt cuông không nhanh ̣ ̀ ̣ ́ ́ ở đâu canh hay ở kẽ lá (lá băc). ̀ ̀ ́ Các kiểu cụm hoa  Dựa trên kiểu phân nhánh của trục cụm hoa:  Đơn trục: cụm hoa vô hạn  Hợp trục: cụm hoa có hạn (xim)  Dựa vào sự phân nhánh của hoa trong một cụm:  Cụm hoa đơn  Cụm hoa kép  Cụm hoa...

    pdf47p trautuongquan 25-02-2013 166 26   Download

  • BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------Số: 3241/QĐ-BNN-TCTL CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU XÂY LẮP CÁC GÓI THẦU SỐ 15, 16 THUỘC DỰ ÁN SỬA CHỮA, NÂNG CẤP CỤM HỒ CHỨA HỮU THANH CHƯƠNG, TỈNH NGHỆ AN BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ các Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, n...

    pdf2p chongxinhyeu 20-12-2010 96 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Cụm hoa hữu hạn
p_strCode=cumhoahuuhan

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản