intTypePromotion=1
ADSENSE

D8ng viên cơ sở

Xem 1-1 trên 1 kết quả D8ng viên cơ sở
  • Trong sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa khi bàn và đánh lĩnh vực nào, chúng ta cũng đều quan tâm đến vấn đề hiệu quả, nhất là hiệu quả hoạt động chính trị tư tưởng. Vậy, muốn làm rõ quan niệm về hiệu quả công tác chính trị tư tưởng phải làm rõ quan niệm về chính trị tư tưởng, làm rõ nội hàm của quan niệm này. Chúng ta đánh giá hiệu quả chính trị tư tưởng của Đảng cũng cần phải bắt đầu thống nhất quan niệm về...

    pdf30p vascaravietnam 16-08-2012 387 162   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=D8ng viên cơ sở
p_strCode=d8ngviencoso

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2