intTypePromotion=1
ADSENSE

Đặc điểm sinh học của thằn lằn bóng hoa

Xem 1-3 trên 3 kết quả Đặc điểm sinh học của thằn lằn bóng hoa
  • Bài viết nghiên cứu các đặc điểm sinh học của loài Thằn lằn bóng hoa ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long sẽ cung cấp những dẫn liệu ban đầu về hình thái, dinh dưỡng và sinh sản của loài nhằm đưa ra giải pháp nhân nuôi và bảo tồn loài có hiệu quả.

    pdf6p nguathienthan11 06-04-2021 32 1   Download

  • Khóa luận tốt nghiệp: Ảnh hưởng của thức ăn đến tốc độ sinh trưởng của thằn lằn bóng hoa Mabuya multifasciata được nghiên cứu nhằm bước đầu thử nghiệm nuôi thằn lằn bóng hoa trong điều kiện nhân tạo; khảo sát chất lượng của các loại thức ăn khác nhau ảnh hưởng đến tốc độ sinh trưởng của thằn lằn bóng hoa thông qua các chỉ tiêu: cân nặng, chiều dài thân; xác định loại thức ăn thích hợp nhất, tốt nhất cho sự sinh trưởng và phát triển của thằn lằn bóng hoa.

    doc51p hoangphong060 26-11-2016 89 10   Download

  • Bài thuyết trình: Ảnh hưởng của thức ăn đến tốc độ sinh trưởng của thằn lằn bóng hoa Mabuya multifasciata được nghiên cứu nhằm bước đầu thử nghiệm nuôi thằn lằn bóng hoa trong điều kiện nhân tạo; khảo sát chất lượng của các loại thức ăn khác nhau ảnh hưởng đến tốc độ sinh trưởng của thằn lằn bóng hoa thông qua các chỉ tiêu: cân nặng, chiều dài thân; xác định loại thức ăn thích hợp nhất, tốt nhất cho sự sinh trưởng và phát triển của thằn lằn bóng hoa.

    ppt24p hoangphong060 26-11-2016 78 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Đặc điểm sinh học của thằn lằn bóng hoa
p_strCode=dacdiemsinhhoccuathanlanbonghoa

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2