intTypePromotion=1
ADSENSE

Đại biểu nhân dân

Xem 1-20 trên 1110 kết quả Đại biểu nhân dân
 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Hoạt động của chính quyền địa phương; Đại biểu Hội đồng nhân dân; Giám sát của Hội đồng nhân dân; Một số kỹ năng hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf122p viginnirometty 04-05-2022 3 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Kỹ năng tổ chức hội họp và sự kiện của Ủy ban nhân dân cấp xã" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Chuẩn bị địa điểm, đón tiếp đại biểu, phục vụ hội họp và sự kiến; Dẫn chương trình và chủ trì, hoàn tất các thủ tục sau hội họp, sự kiện. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf85p viginnirometty 04-05-2022 17 1   Download

 • Tài liệu "Kỹ năng cơ bản dành cho đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Kỹ năng thuyết trình, thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân; Kỹ năng chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân; Kỹ năng tiếp công dân, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của đại biểu Hội đồng nhân dân;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf107p viginnirometty 04-05-2022 8 2   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Kỹ năng cơ bản dành cho đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Kỹ năng tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã; Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin của đại biểu Hội đồng nhân dân; Một số kỹ năng cơ bản trong tiếp xúc báo chí của đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf99p viginnirometty 04-05-2022 5 1   Download

 • Cuốn sách "Vững bước trên đường đổi mới" tập hợp các bài viết, bài phát biểu, bài nói, trả lời phỏng vấn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đăng trên Báo Nhân dân từ năm 2011 đến năm 2017. Tập 1 phần 1 có các bài viết tiêu biểu như Phát biểu tại Lễ bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, không ngừng vun đắp quan hệ Việt Nam - Lào mãi mãi vững bền, ...

  pdf421p lavender2022 27-04-2022 8 0   Download

 • Luận án nhằm nhận diện, phân tích, luận giải diện mạo, đặc điểm, thành tựu và đóng góp của tản văn Việt Nam từ 1986 đến nay; từ đó làm rõ vai trò, vị thế của tản văn trong đời sống văn học cũng như đời sống văn hóa tinh thần của xã hội. Trên cơ sở nghiên cứu đặc điểm, diện mạo, thành tựu của tản văn từ năm 1986 đến nay, thông qua những trường hợp tiêu biểu, luận án nhằm góp phần làm rõ hơn những đặc trưng của thể tản văn trong hệ thống thể loại văn học Việt Nam hiện đại.

  pdf180p linyanjun_2408 21-04-2022 15 2   Download

 • Hội thảo là diễn đàn để các Đại biểu Quốc hội, chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế, các nhà giáo, nhà quản lý trao đổi, phân tích thực trạng giáo dục nghề nghiệp Việt Nam và chia sẻ, đề xuất các ý tưởng đổi mới, phát triển giáo dục nghề nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trực tiếp phục vụ cho phát triển đất nước trong bối cảnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng hội nhập quốc tế hiện nay.

  pdf638p vithales 20-04-2022 6 1   Download

 • Phần 1 Ebook Những bài viết của Bác Hồ trên báo nhân dân (1960-1969) giới thiệu các bài viết của Bác từ năm 1960 đến năm 1964 . Các bài viết tiêu biểu như ba mươi năm hoạt động của Đảng,quả bom nguyên tử Pháp, con người Liên Xô vĩ đại, mừng Đảng ta 34 tuổi,... Kính mời quý đọc giả tham khảo!

  pdf809p redrose24 16-04-2022 5 0   Download

 • Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đồng bào tôn giáo đã có nhiều đóng góp to lớn. Đã có nhiều tấm gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến xuất sắc được đồng bào tôn giáo nói riêng, nhân dân cả nước nói chung ghi nhận và tuyên dương, trở thành những tấm gương mẫu mực. Cuốn sách viết về một số điển hình tiêu biểu, những tấm gương kính Chúa, yêu nước, những anh hùng, liệt sĩ là những người có đạo; những tấm gương chân tu khả kính, suốt đời vì đạo, vì đời... Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

  pdf75p bakerboys01 07-04-2022 5 0   Download

 • Bài viết nghiên cứu truyền thống pháp luật Việt Nam thông qua một số bộ luật tiêu biểu trong các thời đại phong kiến Việt Nam nhằm phát hiện và kế thừa những tiến bộ trong lịch sử lập pháp dân tộc về bảo vệ danh dự, uy tín, nhân phẩm cá nhân để giữ gìn trật tự, đạo đức xã hội; đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về bồi thường thiệt hại do xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm.

  pdf8p viottohahn 28-03-2022 26 1   Download

 • Đỗ Bích Thúy là một nhà văn dù tuổi đời còn khá trẻ nhưng lại là một trong những nhà văn tài năng, sung sức, là một đại diện, một hiện tượng tiêu biểu đang được sự chú ý trong văn học đương đại Việt Nam. Dù mới xuất hiện trên văn đàn chưa lâu, nhưng với giọng văn ấn tượng và tài năng nghệ thuật độc đáo, Đỗ Bích Thúy đã gặt hái được nhiều thành công với nhiều giải thưởng quan trọng.

  pdf9p vikissinger 03-03-2022 5 1   Download

 • Phan Bội Châu (1867-1940) là nhà nho yêu nước cấp tiến và là một trong những nhà văn hóa tư tưởng tiêu biểu của Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX. Với tư duy nhạy bén, Phan Bội Châu đã sớm nhận thức được vai trò của giáo dục đối với công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và canh tân đất nước. Trong khuôn khổ một bài báo khoa học, tác giả tập trung phân tích và làm sáng tỏ một số quan điểm tiến bộ trong nhận thức của Phan Bội Châu về giáo dục Việt Nam đầu thế kỷ XX.

  pdf7p vialexanderfleming 09-02-2022 9 1   Download

 • Nghị định số 68/2021/NĐ-CP ban hành về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành nghị quyết số 160/2021/QH14 ngày 08 tháng 4 năm 2021 của Quốc hội thí điểm bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015.

  doc3p hoaquynh70 28-01-2022 1 0   Download

 • Nghị định số 90/2021/NĐ-CP ban hành về việc biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện hiệp định thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ ngày 04 tháng 10 năm 2020 đến ngày 04 tháng 10 năm 2023. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

  doc30p hoaquynh70 28-01-2022 1 0   Download

 • Bài viết phân tích vai trò của các nghệ nhân dân gian, người có uy tín trên các khía cạnh bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tiêu biểu, đẩy lùi những hủ tục lạc hậu, tăng cường khối đại đoàn kết, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội trong cộng đồng và tham gia phát triển kinh tế ở địa phương...; từ đó đề xuất một số giải pháp phù hợp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Giang trong bối cảnh hiện nay.

  pdf8p viericschmid 12-01-2022 8 0   Download

 • Hứng thú học tập chính là thái độ, nhận thức đặc biệt của chủ thể đối với học tập, vì sự cuốn hút về mặt tình cảm và có ý nghĩa thiết thực của nó trong đời sống cá nhân. Hứng thú học tập được coi là một biểu hiện đặc biệt của hứng thú nhận thức. Nhờ hứng thú, sinh viên có thể giảm bớt mệt mỏi, căng thẳng, tăng sự chú ý, thúc đẩy tính tích cực tìm tòi, sáng tạo trong quá trình học tập và dễ dàng thành công trong học tập. Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh đang dần trở thành một trong những trường đi đầu với sự quan tâm giáo dục cho sinh viên.

  pdf7p vizhangyiming 22-12-2021 17 2   Download

 • Khóa luận được nghiên cứu nhằm mục đích cung cấp thông tin về một số phần mềm thư viện thiêu biểu hiện đang được áp dụng tại các cơ quan Thông tin – thư viện Việt nam. Đồng thời đánh giá những ưu, nhược điểm của các phần mềm khi đưa vào áp dụng trong điều kiện thực tế của các cơ quan, phân tích một số nhân tố liên quan đến việc lựa chọn phần mềm, qua đó giúp các cơ quan có được quyết định đúng đắn khi lựa chọn phần mềm phù hợp cho cơ quan mình.

  pdf69p guitaracoustic05 15-12-2021 4 0   Download

 • Luận văn Nghiên cứu hành động ngôn ngữ thuộc lớp điều khiển của nhân vật nông dân trong các tác phẩm tiêu biểu, giai đoạn 1930-1945, người viết muốn góp phần làm rõ đặc điểm ngôn ngữ, đặc biệt là các hành động ở lời thuộc lớp điều khiển của nông dân, đại diện cho giai cấp bị trị ở Việt Nam thời kì trước Cách mạng tháng Tám, từ đó thấy được sự chi phối của vị thế xã hội đối với hành động nói năng của con người trong thời kì lịch sử này như thế nào.

  pdf125p guitaracoustic05 15-12-2021 3 0   Download

 • Bài viết cho thấy, trong khoảng thời gian ngắn, từ năm 1957-1964, Hồ Chủ tịch đã có tới 4 lần về thăm Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Những tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm xưa đối với sự nghiệp giáo dục của dân tộc nói chung với Trường Đại học Sư phạm Hà Nội nói riêng như là một biểu tượng mẫu mực tốt đẹp đối với cán bộ, nhân viên, học viên, sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

  pdf12p viwilliamleiding 10-12-2021 5 0   Download

 • Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam là lực lượng nòng cốt, quyết định đến thắng lợi của một trong hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam - nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Vì thế, trong các văn kiện của Đảng, nhất là nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc từng nhiệm kỳ, phần về quốc phòng, an ninh nói chung, phương hướng xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân nói riêng đều được Đảng ta coi trọng, dành một vị trí và thời lượng thỏa đáng, phù hợp. Cùng tham khảo "Bài giảng Giáo dục quốc phòng an ninh (Học phần 1) - Bài 5: Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân" để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf11p cucngoainhan5 08-12-2021 49 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Đại biểu nhân dân
p_strCode=daibieunhandan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2