intTypePromotion=1
ADSENSE

Dẫn tàu an toàn

Xem 1-20 trên 132 kết quả Dẫn tàu an toàn
 •  Luồng sông Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh, thực trạng ngành hàng hải và kiến nghị một số biện pháp dẫn tàu an toàn, hệ thống pháp luật về dẫn tàu an toàn là những nội dung trong 3 phần của đề tài "Dẫn tàu an toàn trên luồng Vũng Tàu - Thành phố Hồ Chí Minh". Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.

   

   

  pdf131p theanh_hh 04-09-2015 75 15   Download

 • Điều này dẫn đến việc phải sử dụng một số phép chiếu khác để xây dựng hải đồ đi biển thay thế hải đồ Mercator tại một số khu vực có độ biến dạng lớn. Bài viết tập trung nghiên cứu mức độ biến dạng của phép chiếu Mercator và ảnh hưởng của nó tới công tác dẫn tàu an toàn.

  pdf5p vitunis2711 11-12-2019 15 0   Download

 • Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải: Số 60/2019 trình bày các nội dung chính sau: Ảnh hưởng của độ biến dạng của phép chiếu hải đồ mercator tới công tác dẫn tàu an toàn, nghiên cứu ứng dụng dẫn đường theo định vị thủy âm trợ giúp hệ thống dẫn đường quán tính, nghiên cứu xác định thời gian của chu kỳ bảo trì xéc măng phù hợp cho động cơ diesel IVECO N40 ENT -M25 trang bị trên tàu hải quân HQ888 ở điều kiện khai thác của Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf104p vitunis2711 11-12-2019 35 0   Download

 • Nhằm giúp ngư dân biết cách trang bị trang thiết bị phục vụ neo đậu, neo đậu tàu an toàn tại khu neo đậu tránh trú bão (KNĐ TTB) sông Tắc – Hòn Rớ. Tiến hành phỏng vấn ngư dân tại 2 phường Vĩnh Trường và Phước Đồng về trang bị neo đậu trên tàu, cách thức và hướng neo đậu thông qua phiếu điều tra, đồng thời sử dụng thiết bị chuyên dụng để khảo sát các yếu tố khí tượng hải dương có ảnh hưởng đến quá trình neo đậu tàu và thu thập thông tin từ các số liệu đề tài có liên quan.

  pdf10p vidanh27 08-12-2018 16 0   Download

 • Theo sửa đổi bổ sung Chương II-1, Công ước SOLAS 74 có hiệu lực từ 01/01/2009, tất cả các tàu hàng khô phải áp dụng phân khoang và ổn định tai nạn. Trong tác nghiệp dẫn tàu an toàn, các Sỹ quan hàng hải không chỉ đánh giá ổn định nguyên vẹn cho tàu mà cả khi tàu gặp tai nạn, sự cố ảnh hưởng đến ổn định của tàu.

  pdf10p quenchua5 14-05-2020 19 0   Download

 • Người đang say rượu thì không cho phép lên tàu, trừ khi có một lý do đặc biệt và được sự chấp thuận của thuyền trưởng. • Yêu cầu khách lên tàu đọc các thông báo an toàn được dán ở gần cầu thang như: Cấm hút thuốc, Không trách nhiệm miễn vào.... • Đối với những cảng hay vùng nước đặc biệt nguy hiểm khi khách lên tàu không có giấy tờ tuỳ thân thì phải dùng máy ảnh chụp ảnh khách để lưu lại. Đa số các chíng quyền cảng địa phương đều quy định khi người...

  pdf6p artemis07 14-09-2011 185 66   Download

 • 5.2.3. Khi xếp dỡ hàng trên các phương tiện vận chuyển ( tàu, thuyền, xà lan ) hoặc trên các kho, bãi của đơn vị khác phải trao đổi với chủ phương tiện, chủ kho bãi để thống nhất biện pháp xếp dỡ an toàn và hướng dẫn cho công nhân làm việc. 5.2.4. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện tiêu chuẩn này và các tiêu chuẩn có liên quan trong khi công nhân làm việc. Khi thấy có nguy cơ xẩy ra tai nạn hoặc sự cố được phép đình chỉ ngay việc xếp dỡ và đề ra...

  pdf5p caott3 20-05-2011 158 43   Download

 • Vận dụng được kiến thức về thiên văn hàng hải để xác định sai số la bàn và xác định vị trí tàu. + Vận dụng được kiến thức về hàng hoá vận tải biển để lập sơ đồ xếp, dỡ hàng, tính toán ổn định tàu, triển khai việc làm hàng, giám định mớn nước. + Vận dụng được kiến thức về khí tượng hải dương để phân tích bản đồ thời tiết và các thông tin khí tượng từ đó đưa ra được các giải pháp phù hợp để dẫn tàu an toàn....

  pdf5p artemis07 15-09-2011 156 30   Download

 • 43 8.27. Để bảo vệ tránh khả năng nguy hiểm của tĩnh điện do ma sát hoặc phóng tĩnh điện, cần có các biện pháp đảm bảo an toàn sau: 8.28. Hạ thấp cường độ tạo tĩnh điện; Lắp đặt thiết bị nối đất cho nhà và công trình; Giảm điện trở riêng và thể tích bề mặt. Sử dụng các thiết bị trung hoà tĩnh điện. Tất cả các vòi bằng vật liệu không dẫn điện có đầu bằng kim loại dùng để xuất sản phẩm dầu vào va gong, tầu , xà lan hoặc các phương tiện vận chuyển khác phải...

  pdf6p caott2 19-05-2011 98 21   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thủ tục kiểm tra, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p suphubeo 31-10-2010 66 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'kiểm tra, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p oo_caito 31-12-2010 91 3   Download

 • Luận án thực nghiệm xác định yếu tố con người trong điều khiển tàu thuyền và đánh giá ảnh hưởng của yếu tố này đến công tác thiết kế luồng hàng hải, đến công tác quản lý giao thông, hướng dẫn điều khiển phương tiện thủy tham gia giao thông. Nghiên cứu xác định số gia về bề rộng luồng ∆B cần thiết để có thể dẫn tàu an toàn hàng hải trên luồng dưới ảnh hưởng của yếu tố con người.

  pdf177p kethamoi2 15-12-2019 15 3   Download

 • Bài viết đề cập đến lợi ích của việc sử dụng hải đồ điện tử (ENC) trong việc dẫn tàu an toàn, đồng thời giới thiệu công tác sản xuất hải đồ điện tử trong nước. Tuy nhiên, việc đánh giá độ chính xác cũng như chất lượng của hải đồ điện tử sản xuất trong nước khi có vùng chồng lấn giữa các đơn vị sản xuất trong nước và nước ngoài gặp nhiều khó khăn và hạn chế.

  pdf4p vixuka2711 06-06-2019 14 0   Download

 • Tài liệu đề cập đến: tổng quát, quy định về số lượng tiếp viên hàng không, yêu cầu về huấn luyện đối với tiếp viên hàng không, tiếp viên tại vị trí quy định; đối với hành khách, từ chối chuyên chở, cấm chuyên chở vũ khí, dây an toàn của khách hàng, chỗ ngồi tại dãy ghế gần lối thoát hiểm; cố định hành lý và xe phục vụ trong khoang khách, hành lý xách tay, cố định hành lý trong khoang hành khách; chuẩn bị cho tình huống khẩn nguy, khả năng tiếp cận các thiết bị và lối thoát hiểm; cách phục vụ, hướng dẫn hành khách, quy định về huấn luyện tiếp viên hàng không… Mời các bạn cùng tham khảo tài ...

  pdf17p lequangvinh1608 09-08-2019 13 0   Download

 • Tài liệu hướng dẫn này qui định các thủ tục, trình tự, hình thức, phương pháp và khối lượng cũng như cách thức thực hiện giám sát kỹ thuật do Đăng kiểm thực hiện trong quá trình giám sát đóng mới tàu biển để có đủ cơ sở cần thiết cho việc phân cấp và đăng ký tàu, nhằm đảm bảo an toàn kỹ thuật cho tàu, an toàn cho con người và hàng hóa được chuyên chở trên tàu và bảo vệ, ngăn ngừa ô nhiễm môi trường, v.v… khi đưa tàu ra khai thác....

  pdf249p 951864273 15-05-2012 173 68   Download

 • ÂAÛI HOÜC ÂAÌ NÀÔNG TRÆÅÌNG ÂAÛI HOÜC BAÏCH KHOA HOAÌNG CÄNG CÁØN PHAN HÄÖNG SAÏNG BAÌI GIAÍNG AN TOAÌN LAO ÂÄÜNG TRONG XÁY DÆÛNG Âaì Nàông - 2006 1 Låìi Noïi Âáöu Baío häü lao âäüng laì mäüt chênh saïch kinh tãú xaî häüi quan troüng cuía Âaíng vaì nhaì næåïc ta. Ngay sau khi Caïch Maûng thaïng Taïm thaình cäng trong âiãöu kiãûn coìn vä cuìng khoï khàn, thaïng 3/1947 Häö Chuí Tëch âaî kyï sàõc lãûnh säú 29SL, laì sàõc lãûnh âáöu tiãn cuía næåïc Viãût Nam Dán chuí Cäüng hoaì vãö lao âäüng trong âoï coï nhæîng âiãöu khoaín liãn quan âãún baío häü lao...

  pdf17p suatuoi_nguyenchat 21-07-2011 142 52   Download

 • Thợ máy: bao gồm thợ máy trực ca và thợ máy bảo quản. Thợ máy trực ca làm việc theo sự phân công của sĩ quan trực ca. Thợ máy làm việc theo sự chỉ dẫn của thợ cả. Các thợ máy chỉ làm những công việc theo bậc thợ của mình. Việc phân công lao động và trách nhiệm bảo hộ lao động này dựa trên cơ sở điều lệ, chức danh thuyền viên, phù hợp với điều kiện làm việc trên tàu, giúp cho thủy thủ thuyền viện thực hiện tốt công tác bảo hộ lao động đảm...

  pdf5p artemis09 07-10-2011 177 47   Download

 • Tài liệu hướng dẫn dùng cho thuyền trưởng và các sỹ quan sau đây có kết cấu gồm 7 chương và phụ lục. Nội dung tài liệu này trình bày các nội dung sau: Các biện pháp an toàn, đề phòng ô nhiễm, thuyền trường, sĩ quan boong, sĩ quan máy tàu, tất cả thuyền viên, va chạm.

  pdf98p 326159487 18-05-2012 134 37   Download

 • . Bảng phân công khi có báo động phải được dán ở các khu vực công cộng để mọi người đều có thể đọc được dễ dàng, bao gồm cả buồng chỉ huy, buồng máy và khu vực buồng ở của thuyền viên. Ngoài ra ở mỗi buồng ở của thuyền viên và hành khách cần trích lục phần vị trí và nhiệm vụ của thuyền viên hay hành khách đó đối với mỗi loại báo động, đặc biệt đối với 2 loại báo động quan trọng nhất lμ báo động cứu hoả và báo động bỏ tàu, đồng thời ghi rõ các tín hiệu...

  pdf6p artemis07 14-09-2011 129 34   Download

 • thuyền trưởng phải cho tiến hành các đợt thực tập báo động trên tàu. Trong mỗi đợt thực tập thuyền viên phải được huấn luyện cách thức sử dụng các thiết bị cứu sinh hiện có trên tàu, kể cả các thiết bị bè cứu nạn và thuyền viên cũng phải được hướng dẫn cách sử dụng các thiết bị chữa cháy, việc thực tập này phải được tiến hành càng sớm càng tốt và không được chậm quá 2 tuần kể từ khi thuyền viên mới lên tàu làm việc....

  pdf6p artemis07 14-09-2011 112 30   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
180 tài liệu
1248 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Dẫn tàu an toàn
p_strCode=dantauantoan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2