intTypePromotion=3
ANTS

Đăng ký serve

Xem 1-3 trên 3 kết quả Đăng ký serve
  • Tạo Homepage: Sử dụng công cụ Front Page (hoặc tương đương) để tạo homepage, đặt tên folder chứa homepage là...

    doc4p luantruong 07-06-2011 103 33   Download

  • Chính phủ Việt Nam (Chính phủ) đã bắt tay vào một chương trình trồng cây lớn.Đến năm 2010, kế hoạch thành lập thêm 5 triệu ha rừng trồng trên đất trống đồi trọc và đất rừng bị suy thoái, và ở trên bất động sản hiện tại của trồng 1.000.000 ha, cộng với tương đương hơn 50.000 ha rừng cộng đồng trong trồng phân tán. Điều này mở rộng đáng kể yêu cầu tăng bình đẳng đáng kể trong số lượng di truyền cao cấp hạt giống phù hợp cho các vùng sinh thái khác nhau tại Việt Nam. Chính...

    pdf44p xinh_la 01-03-2012 51 7   Download

  • Bài báo giới thiệu tổng quan về kỹ thuật streaming trong mobile TV bao gồm khái niệm về streaming trong mobile TV, quá trình bắt giữ và mã hóa nội dung, biến đổi file thành khuôn dạng streaming, ứng dụng stream serving, vấn đề quản lý băng thông, và chương trình xem và sever streaming.

    pdf4p uocvongxua10 18-09-2015 69 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ANTS

p_strKeyword=Đăng ký serve
p_strCode=dangkyserve

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản