intTypePromotion=1
ADSENSE

Đánh giá sức tải

Xem 1-20 trên 2021 kết quả Đánh giá sức tải
 • Trong những năm gần đây, số lượng các khu nghỉ dưỡng và số lượng du khách không ngừng gia tăng tại các vùng ven biển ở nước ta. Sự gia tăng này kéo theo nhiều tác động tiêu cực đến môi trường, kinh tế - xã hội. Vì vậy cần phải có phương pháp đánh giá sức tải trong hoạt động du lịch, giúp các nhà quy hoạch và quản lí du lịch có thể xác định được khả năng tải phù hợp của các khu du lịch biển nhằm hạn chế những tác động tiêu cực mà hoạt động du lịch mang lại.

  pdf8p nganga_03 23-09-2015 125 21   Download

 • Trên cơ sở nguồn dữ liệu thu thập, khảo sát trong thời gian 2011 - 2012 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng ven bờ vực nước Thủy Triều - Cam Ranh, bài báo trình bày kết quả đánh giá sức tải môi trường vực nước nhằm phục vụ công tác quản lý để phát triển bền vững. Kết quả nghiên cứu cho thấy: hiện tại, vực nước đã đạt ngưỡng sức tải tiềm năng đối với chất hữu cơ (thông qua COD) tiệm cận ngưỡng sức tải hữu dụng đối với muối dinh dưỡng NO3 - và NH4 + trong mùa khô và đạt ngưỡng sức tải tiềm năng đối với muối dinh dưỡng phốt phát trong mùa mưa.

  pdf11p miulovesmile 09-10-2018 34 1   Download

 • Trên cơ sở ứng dụng mô hình tổng hợp 3 chiều (Delft3D) với kịch bản được thiết lập khác nhau của mô hình TĐL, CLN, vận chuyển trầm tích và mô hình sinh thái ở khu vực vịnh Hạ Long (VHL)-Bái Tử Long (BTL), những kết quả nhận được đã có đóng góp quan trọng cho việc đánh giá sức tải môi trường ở khu vực này.

  pdf12p babysexy1803 26-01-2019 30 0   Download

 • Mời các bạn tham khảo Tài liệu Phương pháp Osterberg Đánh giá sức chịu tải của cọc khoan nhồi barrette: Phần 1 sau đây để nắm bắt được những kiến thức về tổng quan ứng dụng cọc khoan nhồi, cọc barrette và các phương pháp đánh giá sức chịu tải của cọc; tổng quan về việc áp dụng phương pháp thử trọng tải tĩnh bằng HTT Osterberg; nguyên lý của phương pháp và vấn đề đánh giá sức chịu tải của cọc trong thí nghiệm thử tải trọng tĩnh bằng hộp tải trọng Osterberg.

  pdf44p thuytrang_4 27-04-2015 277 90   Download

 • Phần 2 của cuốn Tài liệu Phương pháp Osterberg Đánh giá sức chịu tải của cọc khoan nhồi barrette được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về trình tự công nghệ thử tải bằng hộp tải trọng Osterberg; nghiên cứu ảnh hưởng của thiết bị đo tới kết quả thí nghiệm, lựa chọn vị trí đặt tổ hợp hộp trọng tải Osterberg; ứng dụng một số phương pháp hộp trọng tải Osterberg cho cọc đúc sẵn.

  pdf104p thuytrang_4 27-04-2015 191 72   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài này nhằm so sánh breast stimulation test và oxytocin challenge test trong đánh giá sức khỏe thai. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm rõ nội dung chi tiết của đề tài nghiên cứu này.

  pdf7p hanh_tv19 22-02-2019 31 0   Download

 • Các nhà quản trị tài chính doanh nghiệp cần định kỳ xác định và so sánh các chỉ tiêu tài chính căn bản theo thời gian hoặc so với mục tiêu cần đạt được theo thời gian hoặc so với mục tiêu cần đạt được để đánh giá thực trạng và diễn biến tình hình tài chính của doanh nghiệp hàng năm theo 6 nội dung căn bản được đề cập trong nội dung bài viết sau đây, mời các bạn cùng tham khảo.

  doc6p lanxichen 04-05-2020 55 12   Download

 • Đề tài đã làm rõ những vấn đề liên quan đến kiểm tra sức chịu đựng rủi ro tại ngân hàng bao gồm cả quy trình thực hiện; áp dụng thực tiễn mô hình kiểm tra sức chịu đựng rủi ro của IMF nhằm đánh giá một ngân hàng trong hệ thống ngân hàng thương mại tại Việt Nam; nhận định chung về kết quả đánh giá, trên cơ sở đó đưa ra giải pháp.

  pdf89p thangnamvoiva29 02-11-2016 44 10   Download

 • Bài viết này trình bày một phân tích giới hạn số để đánh giá hệ số khả năng chịu lực cho một bề mặt cứng nhắc được trình bày trong bài viết này. Đất được mô hình hóa như một vật liệu ma sát Mohr, Coulomb ma sát kết dính với một quy tắc dòng chảy liên quan giả định. Giới hạn trên của tải trọng sập sau đó được ước tính bằng các thủ tục động học số. Phương pháp phần tử hữu hạn được làm mịn dựa trên cạnh (ES-FEM) được sử dụng để xấp xỉ trường chuyển vị.

  pdf8p nguathienthan1 20-11-2019 31 2   Download

 • Nghiên cứu này đã tính toán tải lượng ô nhiễm và đánh giá sức tải môi trường của đoạn sông Hồng này. Nghiên cứu sử dụng phương pháp đánh giá nhanh, ước tính tải lượng ô nhiễm của các nguồn ô nhiễm khác nhau và phương pháp đánh giá sức tải môi trường.

  pdf13p vimichigan2711 24-03-2021 14 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài: Tuyển chọn một số giống cỏ (hòa thảo và họ đậu) năng suất cao, chất lượng tốt có khả năng chịu hạn, phù hợp với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng của huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An; xác định mức bón phân đạm phù hợp cho các giống cỏ được chọn lọc để đảm bảo năng suất cao, chất lượng tốt và giá chi phí sản xuất thấp; đánh giá khả năng phát triển của các giống cây thức ăn xanh (CTAX) đã được chọn để đưa ra sản xuất đại trà.

  pdf159p change01 06-05-2016 189 23   Download

 • Đề tài hệ thống hóa những vấn đề lí luận liên quan đến năng lực cạnh tranh trong doanh nghiệp; đánh giá sức cạnh tranh của Công ty thông qua mô hình 5 tác lực cạnh tranh của Michael Porter; đề xuất các giải pháp để nâng cao sức cạnh tranh của công ty TNHH Lữ hành Hương Giang.

  pdf84p thangnamvoiva29 02-11-2016 145 22   Download

 • Nội dung nghiên cứu của luận văn gồm: Hiện trạng ngành chăn nuôi gia súc tại huyện Thanh Liêm - tỉnh Hà Nam. Nguồn thải phát sinh, thực trạng xử lý và áp dụng mô hình biogas đối với chất thải chăn nuôi lợn trên địa bàn nghiên cứu. Đánh giá thực trạng công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi trên địa bàn huyện. Đánh giá lợi ích của việc thu hồi và sử dụng nguồn khí sinh học này trên các khía cạnh năng lượng, môi trường, kinh tế xã hội. Đề xuất một số giải pháp khai thác và sử dụng hiệu quả năng lượng khí sinh học.

  pdf40p truongtien_03 10-03-2018 51 13   Download

 • Nghiên cứu được tiến hành với mục tiêu: mô tả tình hình sức khoẻ và sự tham gia của người cao tuổi trong các hoạt động gia đình, xã hội và trong phát triển cộng đồng tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình năm 2010. Kết quả nghiên cứu này sẽ được sử dụng làm căn cứ xây dựng chương trình can thiệp nhằm phát huy vai trò tham gia của người cao tuổi cho phát triển cộng đồng và góp phần cho việc thực thi Luật về người cao tuổi.

  pdf8p tangtuy01 01-03-2016 66 9   Download

 • Để gia tăng ổn định mảng gia cố đê biển, tác giả đề xuất giải pháp sử dụng neo xoắn, xoắn vào trong thân đê và liên kết neo với tấm lát mái. Tác giả đã thiết lập biểu thức xác định sức chịu tải kéo nhổ của neo xoắn. Bài báo trình bày các thí nghiệm trong phòng và hiện trường để đánh giá sức chịu tải kéo nhổ của neo xoắn và kiểm chứng cùng biểu thức giải tích đã thiết lập. Kết quả thí nghiệm cho thấy neo xoắn có khả năng neo giữ rất tốt và độ sâu tối ưu cắm neo.

  pdf6p namthangtinhlang_03 10-11-2015 150 6   Download

 • Hiện tượng hóa lỏng do động đất là một trong những nguyên nhân chính gây ra các thiệt hại lớn lên kết cấu các công trình dân dụng, giao thông, thủy lợi… Ảnh hưởng của hiện tượng hóa lỏng nền khi có động đất đến sức chịu tải của nền là một vấn đề cần được quan tâm, xem xét trong quá trình thiết kế nền móng công trình. Bài báo trình bày một số phương pháp hiện có dự đoán sức chịu tải của nền cát hóa lỏng dưới móng bè và ứng dụng tính toán cho địa chất khu vực Thành phố Hồ Chí Minh.

  pdf12p sieunhansoibac5 18-04-2018 59 3   Download

 • Nghiên cứu mối quan hệ giữa các chỉ tiêu hình thái tổ trứng và đánh giá sức sinh sản ốc bươu đồng (Pila polita) được thực hiện trên 349 tổ trứng ốc bươu đồng thu từ các tỉnh Đồng Tháp, Hậu Giang và Vĩnh Long với số lượng tương ứng là 121; 113 và 115 tổ trứng, từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2017.

  pdf10p vikiba2711 12-05-2020 25 4   Download

 • Bài viết tiến hành đánh giá sức chịu tải của cọc bê tông cốt thép tiết diện nhỏ trên nền đất yếu bằng thí nghiệm nén tĩnh hiện trường để đưa ra giá trị sức chịu tải thiết kế của cọc đơn bê tông cốt thép tiết diện nhỏ. Cọc được thí nghiệm theo quy trình quy định trong tiêu chuẩn TCVN 9393:2012.

  pdf9p quenchua7 07-08-2020 29 2   Download

 • Sức khỏe như thế nào được gọi là khỏe mạnh thực sự? Nếu bạn thực hiện theo một số bước sau đây một cách thường xuyên, bạn sẽ tự đánh giá được tình trạng sức khỏe hiện tại của mình. Đo vòng eo Như chúng ta đã biết, chỉ số BMI (chỉ số khối lượng chung của cơ thể) cao quá mức bình thường có thể là một dấu hiệu báo động bạn đang có khả năng mắc các bệnh về tim mạch và tiểu đường. Vì vậy, đo vòng eo là một trong những bước quan trọng mà bạn...

  pdf5p rose123123 09-05-2013 58 1   Download

 • Trong thiết kế nền móng công trình, việc xác định sức chịu tải an toàn và chính xác của nền đất được quan tâm đầu tiên. Tồn tại một số phương pháp đánh giá sức chịu tải của nền đất dưới đáy móng và hầu hết các phương pháp đều căn cứ trên cơ sở trạng thái cân bằng giới hạn.

  pdf7p vivinci2711 20-08-2019 35 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Đánh giá sức tải
p_strCode=danhgiasuctai

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2