Đánh index trong sql

Xem 1-6 trên 6 kết quả Đánh index trong sql
 • Index Giúp Tăng Hiệu Năng Thực Hiện Trong SQL Server Như Thế Nào Index là phương tiện rất mạnh để tăng hiệu năng thực hiện của câu lệnh. Bài post này sẽ cung cấp một ví dụ cho bạn thấy bên trong SQL Server sử dụng index để tăng hiệu năng như thế nào. Ở đây tôi dùng database AdventureWork là database mẫu đi kèm với SQL Server (bạn có thể dowload database này về và cài vào nếu chưa có sẵn).

  pdf4p bongbong_hong 23-11-2012 100 16   Download

 • Quản Trị Mạng - Những người SQL Server DBA (Database Administrator) – quản trị cơ sở dữ liệu biết rất rõ rằng các danh mục Index trong database rất giống với Index trong mục Library. Hoặc hiểu theo cách đơn giản rằng Index trong Database là 1 hệ cấu trúc có liên kết chặt chẽ với các bảng để nhanh chóng thu thập thông tin từ các dòng trong bảng đó.

  pdf7p abcdef_43 03-11-2011 65 13   Download

 • 10 câu lệnh T-SQL Index cần thiết với DBA .Những người SQL Server DBA (Database Administrator) – quản trị cơ sở dữ liệu biết rất rõ rằng các danh mục Index trong database rất giống với Index trong mục Library. Hoặc hiểu theo cách đơn giản rằng Index trong Database là 1 hệ cấu trúc có liên kết chặt chẽ với các bảng để nhanh chóng thu thập thông tin từ các dòng trong bảng đó.

  pdf12p badaovl 18-05-2013 38 6   Download

 • Tên của các đối tượng đều được gọi là định danh. Trong SQL Server, có các định danh như Server, Databases, object of Database as Table, View, Index, Constraint,… Qui tắc định danh Tối đa 128 ký tự. Bắt đầu là một ký tự từ A_Z Bắt đầu là một ký hiệu @, # sẽ có một ý nghĩa khác. Những định danh nào có dấu khoảng trắng ở giữa thì phải kẹp trong dấu [] hoặc “ “ Đặt định danh sao cho ngắn gọn, đầy đủ ý nghĩa, phân biệt giữa các đối tượng với nhau, không trùng...

  pdf30p okinrino1 16-07-2012 202 58   Download

 • Cấu trúc vàhoạt động của chỉmục •Chỉmục được lưu trữtheo cấu trúc của cây nhịphân. •Mỗi cấp của chỉmục làmột danh sách liên kết đôi •Khi hiệu chỉnh dữliệu trong bảng, mỗi chỉmục của bảng cũng được hiệu chỉnh. SQL đảm bảo tính nhất quán giữa dữ liệu ghi trong các bảng và các chỉ mục giữa chúng. •Nếu cóhai chỉmục trên một bảng, việc thêm 1 dòng thực hiện ít nhất hai tác vụI/Os. ...

  pdf18p tacthienlk 18-10-2011 125 28   Download

 • Nếu bạn là người bắt đầu thì nên đọc qua một vài bài về biến trước khi đọc bài về mảng này. Còn nếu như bạn đã đọc bài 1 về PHP của tôi thì chúng ta sẽ tiếp tục với bài 2. Mảng là một tập hợp hay một danh sách các phần tử có “cùng kiểu dữ liệu”, mảng có thể là mảng một chiều hay nhiều chiều, mảng có 2 phần chính là index (chỉ mục) và key (khoá). Định nghĩa này hầu như tất cả các bài viết về mảng trong php đều có, nhưng nó không...

  pdf7p abcdef_43 03-11-2011 30 5   Download

Đồng bộ tài khoản