intTypePromotion=1
ADSENSE

Danh lượng từ tiếng Hán

Xem 1-20 trên 22 kết quả Danh lượng từ tiếng Hán
 • Lượng từ trong tiếng Hán là loại từ mà trong các ngôn ngữ Ấn Âu không có. Lượng từ không giống với bất kì loại từ nào. Lượng từ tiếng Hán là một hệ thống mở, các danh từ, động từ có ý nghĩa thực đều có thể sử dụng làm lượng từ lâm thời.

  pdf4p sansan4 30-05-2018 27 1   Download

 • Bài viết phân tích mối quan hệ tri nhận trong việc lựa chọn kết hợp danh lượng từ và danh từ, qua đó giúp người học tiếng Hán có thể hạn chế được những lỗi sai khi kết hợp giữa hai thành phần này.

  pdf9p kethamoi10 21-01-2021 4 1   Download

 • Dưới con mắt nghiên cứu cứu và phê bình thì trang phục truyền thống của Hàn Quốc được nhìn nhận và đánh giá từ nhiều góc độ phong phú. Với dung lượng có hạn của bài viết, chúng tôi sẽ nêu ra những nét đặc trưng cơ bản nhất của loại trang phục truyền thống này. Đối tượng nghiên cứu của bài nghiên cứu khoa học là Hanbok-trang phục truyền thống của Hàn Quốc. Bài nghiên cứu này của sẽ làm rõ về sự ra đời, sự phát triển và những nét đặc trưng của Hanbok. Từ đó thấy được giá trị văn hóa của Hàn Quốc thông qua bộ Hanbok.

  doc18p nanhankhuoctai7 01-07-2020 28 4   Download

 • Từ dùng biểu thị người hay sự vật gọi là danh từ. Nói chung ở trước danh từ ta có thể thêm vào số từ hay lượng từ nhưng danh từ không thể nhận phó từ làm bổ nghĩa. Một số ít danh từ đơn âm tiết có thể trùng lặp để diễn tả ý «từng/mỗi». Tài liệu tham khảo về Tóm tắt ngữ pháp Hán ngữ hiện đại. Tài liệu học rất hay và bổ ích dành cho những bạn yêu thích học môn tiếng Hoa học tập, bổ sung kiến thức. ...

  pdf25p xukadethuong 11-07-2010 933 493   Download

 • Từ dùng biểu thị người hay sự vật gọi là danh từ. Nói chung ở trước danh từ ta có thể thêm vào số từ hay lượng từ nhưng danh từ không thể nhận phó từ làm bổ nghĩa. Một số ít danh từ đơn âm tiết có thể trùng lặp để diễn tả ý «từng/mỗi». Thí dụ: «人人» (mỗi người=每人), «天天» (mỗi ngày=每天), v.v...

  pdf25p long32 21-10-2010 802 207   Download

 • Từ dùng biểu thị người hay sự vật gọi là danh từ. Nói chung ở trước danh từ ta có thể thêm vào số từ hay lượng từ nhưng danh từ không thể nhận

  doc14p daocong1609 11-12-2010 210 109   Download

 • Bài nghiên cứu này chủ yếu sử dụng phương pháp nghiên cứu tài liệu, phương pháp đối chiếu. Cụ thể là nghiên cứu ba quyển Giáo trình Hán ngữ nằm trong phân phối chương trình tại khoa Anh, thống kê các kết cấu “số + lượng + danh” và kết cấu biểu thị thứ tự xuất hiện trong giáo trình, cuối cùng là phân tích chỉ rõ điểm khác biệt, tác dụng của việc đối chiếu.

  pdf5p nanhankhuoctai7 01-07-2020 20 4   Download

 • Giáo trình 301 Câu Đàm Thoại Tiếng Trung Quốc, được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1990. Năm 1998, sách được chỉnh sửa, tái bản và được xếp vào hệ thống giáo trình tiếng Trung Quốc dành cho người ngước ngoài (tủ sách tinh hoa) của trường Đại học ngôn ngữ Bắc Kinh. Giáo trình 301 Câu Đàm Thoại Tiếng Trung Quốc với các bảng chú thích bằng tiếng Anh, Pháp, Hàn, Nhật đã được tái bản nhiều lần và được độc giả khắp mọi nơi đón nhận nồng nhiệt, số lượng tiêu thụ lên đến hơn ba trăm...

  pdf17p xingau6 16-08-2011 1968 443   Download

 • TRUYỆN KỂ DANH NHÂN LỊCH SỬ TRUNG QUỐC Bá vương biệt Cơ Lưu Bang đã nhân cơ hội Hạng Vũ đang chinh phạt Điền Vinh nước Tề, bèn xuất binh từ Quan Trung đánh chiếm được Bành Thành- đô thành của Hạng Vũ, rồi chia quân cho Hàn Tín và Trương Nhĩ chinh chiến với Yến, Triệu. Còn Bành Việt dẫn quân đến Hoài Nam quấy nhiễu đường vận lương của quân Sở. Hạng Vũ được tin vô cùng giận dữ, vội vàng dẫn 30 nghìn tinh binh về vây đánh Bành Thành. Trải qua mấy trận kịch chiến, Lưu Bang...

  pdf4p meoheo4 28-04-2011 189 28   Download

 • 1. Định từ - Định từ là loại phụ từ chuyên đi kèm với danh từ để bổ sung ý nghĩa số lượng cho danh từ. Đó là các từ: những, các, mọi, mỗi, từng, một. - Các định từ những, các được kết hợp với danh từ để tạo ra số nhiều. Sự khác biệt giữa các định từ này thể hiện ở chỗ: những dùng để tạo ra số nhiều hạn chế, còn các dùng để tạo ra số nhiều nói chung, ví dụ: - Tôi nhớ những đêm Hà Nội thơm nồng mùi hoa sữa. -...

  pdf10p abcdef_51 18-11-2011 500 18   Download

 • Tào Tháo thèm kỹ nữ Đời Tam Quốc, Tào Tháo là chúa nước Ngụy, lúc làm Thừa tướng cho Hán triều, oai quyền hống hách, nhứt hô bá ứng. Lúc nào cũng ra vẻ nghiêm trang đạo mạo. Tuy vậy cũng có khi, họ Tào thấy khao khát dục tình, trổ mòi lắm chuyện... để lộ chân tướng. Nguyên Tào Tháo đem binh đánh Trương Tú đương đóng ở Uyển Thành. Tú là cháu của Trương Tế. Tế dẫn quân đánh Nam Dương bị tên chết. Tú thấy lực lượng của Tháo quá mạnh nên xin hàng. Tháo bằng lòng, đãi...

  pdf6p meoheo2 25-05-2011 69 16   Download

 • Tranh thủy mạc và nghệ thuật Thư pháp - Thư họa Trung Hoa vốn có từ lâu đời. Thịnh hành nhất vào hai thời Đường - Tống (TK VII - TK XIII). Tên tuổi và tác phẩm các “Họa gia - Thần bút” của nền Quốc họa thủy mạc Trung Hoa cổ, cho đến nay vẫn được xem là những ngôi sao sáng trên bầu trời nghệ thuật Châu á, Phương Đông: Diên Lập Bản, Chu Phỏng, Hàn Cán, Vương Duy... (đời Đường). Cố Hoành Trung, Thạch Các, Lý Công Lân, Lương Khải, Nghê Tản, Huy Tông, Hạ Khuê,...

  pdf5p gian_anh 07-10-2012 57 4   Download

 • Việc đổi mới và cải cách giáo dục ở nước ta nhằm đạt tới mục tiêu nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục, nhất là việc dạy và học ngoại ngữ. Thế nhưng, thực tế cho thấy hiệu quả của việc giảng dạy tiếng Anh vẫn còn hạn chế. Do đó, việc nghiên cứu tự đánh giá khả năng học tiếng Anh của học sinh ở một số trường trung học cơ sở công lập quận 6 Thành phố Hồ Chí Minh là một hoạt động cần thiết để giúp giáo viên cải tiến phương pháp giảng dạy của mình.

  pdf6p nganga_01 04-09-2015 71 4   Download

 • Bài báo đã tiến hành khảo sát, phân tích, đánh giá 64 cuốn giáo trình đã và đang được dùng ở Việt Nam; khảo sát ý kiến, đánh giá của người dạy, người học đối với một số giáo trình hiện được sử dụng phổ biến thông qua bảng hỏi (anket) và phỏng vấn sâu. Kết quả thể hiện trong bài báo này là những nhận xét mang tính tổng quát nhất về những ưu điểm, hạn chế trong công tác biên soạn giáo trình TVCNNN ở Việt Nam từ trước tới nay.

  pdf8p dunghaiphong_hoaphuong 24-06-2020 15 2   Download

 • Một trong những nguyên nhân gây ra lũ lụt ở vùng hạ du hồ Dầu Tiếng là việc xả lũ trong mùa mưa để đảm bảo an toàn hồ chứa. Sau gần 40 năm khai thác vận hành hồ Dầu Tiếng, có rất nhiều nghiên cứu tính toán lũ, dự báo lũ về hồ và đề xuất các giải pháp điều tiết hồ hợp lý, nhằm giảm thiểu lưu lượng lũ xả về hạ du, để giảm thiểu ngập lụt cho vùng hạ du, đặc biệt là khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Bài báo tổng hợp kết quả đánh giá khả năng dự báo mưa từ các mô hình trên thế giới của đề tài KC08.

  pdf9p trinhthamhodang6 07-07-2020 27 0   Download

 • Bài viết phân tích và lí giải nguyên nhân dẫn đến các hiện tượng trên, đồng thời đề xuất một số biện pháp nhằm chỉnh sửa và khắc phục lỗi cho người Hàn Quốc khi học tiếng Việt. Các lỗi sắp xếp trật tự ngữ danh từ chủ yếu xuất phát từ hiện tượng giao thoa ngôn ngữ, ngoài ra cũng không thể loại trừ các nguyên nhân khác thuộc về chiến lược học ngoại ngữ. Kết quả nghiên cứu này sẽ góp phần hỗ trợ và nâng cao chất lượng cho công tác giảng dạy tiếng Việt cho người Hàn Quốc.

  pdf10p trinhthamhodang1219 06-05-2021 11 1   Download

 • Những ai quan tâm đến ngành kim cương chắc hẳn sẽ không xa lạ với tiêu chuẩn 4C để đánh giá mặt hàng đá quý cao cấp này. Đó là viết tắt của bốn từ tiếng Anh C: Clarity (độ trong suốt), Color (màu sắc), Cut (góc cắt) và Carat (trọng lượng). Tương tự, trong lĩnh vực quản trị nguồn nhân lực, cũng có bốn nguyên tắc cơ bản được tóm gọn thành 4C là Communication (thông tin), Clarification (sự rõ ràng), ommitment (sự cam kết) và Credibility (sự tín nhiệm). Trước tiên, dù cho đóng vai trò tuyển...

  pdf2p chocolate_ice 20-07-2010 419 229   Download

 • Nguyên tắc 4C trong quản trị nguồn nhân lực Những ai quan tâm đến ngành kim cương chắc hẳn sẽ không xa lạ với tiêu chuẩn 4C để đánh giá mặt hàng đá quý cao cấp này. Đó là viết tắt của bốn từ tiếng Anh C: Clarity (độ trong suốt), Color (màu sắc), Cut (góc cắt) và Carat (trọng lượng).

  pdf3p kimyen_ir 20-07-2010 270 125   Download

 • Trước hết, về mặt ngữ pháp, work vừa là một động từ lại vừa là một danh từ, trong khi job chỉ là danh từ thôi. Giờ chúng ta sẽ nói tới nghĩa của các từ này. Work - làm việc - là một hoạt động mà bạn dùng tới nỗ lực hay năng lượng, thường là để đạt được một mục đích hay nhiệm vụ gì đó chứ không phải là để vui chơi, giải trí. Từ này ngược hẳn nghĩa với từ play, và to work có nghĩa là thực hiện hành động đó. ...

  pdf3p c2vang 30-09-2011 58 10   Download

 • Các họa phẩm của các nghệ sĩ Nga và Pháp, số lượng gần ngang nhau, đã được Nga cho mượn để trưng bày. Cuộc triển lãm nhan đề “Đến từ nước Nga” được tổ chức tại Viện Hàn lâm Hoàng gia Anh từ đầu năm cho tới trung tuần tháng 4 vừa qua trưng bày những tác phẩm được sáng tác vào thời kỳ 25 năm cuối thế kỷ 19 tới 25 năm đầu thế kỷ 20. Lúc đầu quảng cáo cho cuộc triển lãm chỉ tập trung vào các họa phẩm Pháp....

  pdf7p moi_tim 07-10-2012 42 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1049 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Danh lượng từ tiếng Hán
p_strCode=danhluongtutienghan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2