intTypePromotion=4
ADSENSE

Danh mục kiểm dịch thực vật của Việt Nam

Xem 1-15 trên 15 kết quả Danh mục kiểm dịch thực vật của Việt Nam
 • Xin giới thiệu tới các bạn "Danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" được ban hành theo Thông tư số/2014/TT-BNNPTNT ngày tháng năm 2014 đối với hai nhóm chính là: Những sinh vật gây hại có nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng đối với thực vật và sản phẩm thực vật, chưa có trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; những sinh vật gây hại có nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng đối với thực vật và sản phẩm thực vật, phân bố hẹp trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  doc5p khatinh 12-05-2016 54 3   Download

 •  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01 - 161:2014/BNNPTNT là  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy trình giám định bệnh thối loét cà chua là dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam. Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc nước ngoài có hoạt động liên quan đến lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật thực hiện giám định bệnh thối loét cà chua (Clavibacter michiganensissubsp.michiganensis(Smith)Davisetal.) là dịch hại kiểm dịch thực vật (KDTV) nhóm I thuộc Danh mục dịch hại KDTV của Việt Nam. Mời các bạn cùng đón đọc.

  pdf12p cobetocxul9 19-05-2015 31 2   Download

 • Thông tư số: 35/2014/TT-BNNPTNT ban hành Danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; căn cứ Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13; căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;...

  pdf6p khatinh 12-05-2016 47 0   Download

 • Bài 6: Danh mục đối tượng KDTV của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khái niệm chung: Trong từng thời kỳ, Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn xác định và công bố danh lục đối tượng KDTV cần phải ngăn chặn không để xâm nhập vào Việt Nam, hoặc lây lan giữa các vùng trong nước

  pdf30p samsara246 25-05-2011 117 38   Download

 • Thông tư số: 03/2015/TT-BNNPTNT ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam và công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam; căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; căn cứ Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2013;...

  pdf6p codon_02 27-11-2015 50 0   Download

 • Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 582:2003 này áp dụng cho việc giám định rệp sáp vảy thuộc danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật (KDTV) của Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 117/2000/QĐ-BNN-BVTV ngày 20/11/2000 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT.

  doc5p thangnamvoiva14 21-08-2016 11 0   Download

 • Quyết định số 72/2005/QĐ-BNN về việc công bố danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  pdf2p duongyenngoc 23-10-2009 136 11   Download

 • Quyết định số 73/2005/QĐ-BNN về việc ban hành danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  pdf4p duongyenngoc 23-10-2009 69 5   Download

 • Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 583:2003 áp dụng cho việc giám định tuyến trùng bào nang thuộc danh mục đối tượng KDTV của Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 117/2000/QĐ-BNN-BVTV ngày 20/11/2000 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

  doc6p thangnamvoiva14 21-08-2016 17 0   Download

 • Quyết định 34/2007/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phi phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam

  doc2p nhatson 18-08-2009 91 5   Download

 • THÔNG TƯ BAN HÀNH DANH MỤC VẬT THỂ THUỘC DIỆN KIỂM DỊCH THỰC VẬT CỦA NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  pdf3p keodualadua 14-12-2012 27 5   Download

 • Quyết định số 117/2000/QĐ-BNN-BVTV về việc ban hành Danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  pdf4p lawttyt9 30-11-2009 59 3   Download

 • Quyết định 1165-NN-BVTV/QĐ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, quá cảnh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  doc2p thachsanh 18-08-2009 52 1   Download

 • Bài thi viết luận Mục đích của những bài thi viết luận là kiểm tra khả năng suy nghĩ thông suốt và nhanh nhạy của bạn, khả năng tổ chức những thông tin thích hợp va trình bày thông tin đó một cách mạch lạc. Mặc dù đối với sinh viên, dường như hình thức thi này một kiểu tra tấn thời trung cổ, nhưng đây thật sự là một trong những phương pháp tốt nhất để đánh giá sinh viên có thật sự hiểu biết và nắm bắt tầm quan trọng của một tài liệu nào đó không. Những...

  pdf5p oxaham 09-03-2011 106 23   Download

 • Tiết 88: ÔN TẬP VỀ VĂN BẢN THUYẾT MINH....I/ Mục đích yêu cầu: Giúp học sinh nắm:.. - Hệ thống được kiến thức về văn bản thuyết minh... - Rèn luyện, nâng cao một bước kỹ năng làm bài văn thuyết minh... II. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG:..1. Kiến thức:..- Khái niệm văn bản thuyết minh...- Các phương pháp thuyết minh...- Yêu cầu cơ bản khi làm bài văn thuyết minh...- Sự phong phú, đa dạng về đối tượng cần giới thiệu trong văn bản thuyết minh...2. Kỹ năng:..- Khái quát, hệ thống hóa những kiến thức đã học...- Đọc – hiểu yêu cầu đề bài văn thuyết minh...

  doc9p ducviet_58 07-08-2014 622 25   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Danh mục kiểm dịch thực vật của Việt Nam
p_strCode=danhmuckiemdichthucvatcuavietnam

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2