Đào tạo liên thông

Xem 1-20 trên 881 kết quả Đào tạo liên thông
 • Tài liệu tham khảo quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học Ban hành kèm theo Quyết định số 06 /2008/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

  doc9p mua_thoiroi 15-05-2010 131 16   Download

 • Trình tự thực hiện: - Hồ sơ gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Đại học và Sau đại học). - Chậm nhất 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét ra quyết định giao nhiệm vụ đào tạo liên thông cho trường hoặc trả lời bằng văn bản về việc chưa giao nhiệm vụ đào tạo liên thông cho trường.

  doc2p nguyenphat 08-09-2009 105 6   Download

 • Với kết cấu nội dung gồm 2 phần, tài liệu tham khảo cho hội thảo "Đào tạo liên thông theo hệ thống tín chỉ" giới thiệu đến các bạn những nội dung về đào tạo liên thông và hệ thống tín chỉ, công việc của người giảng viên đại học và phương pháp giảng dạy đại học. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf310p dutru2011 22-09-2015 16 6   Download

 • Thông tư số: 08/2015/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được bao gồm 3 điều, bao gồm các nội dung liên quan đến: việc thi tuyển, tuyển sinh, xét tuyển,... các bậc đại học, cao đẳng, liên thông. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf3p codon_06 21-01-2016 26 3   Download

 • Nối tiếp phần 1 cuốn "Ebook Tài liệu đào tạo liên tục an toàn người bệnh" đến với phần 2 các bạn sẽ được tìm hiểu về phòng ngừa sự cố y khoa trong phẫu thuật; phòng và kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện; phòng ngừa sự cố y khoa trong chăm sóc và sử dụng trang thiết bị vật tư y tế;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin vấn đề.

  pdf60p cuonghuyen0628 08-11-2015 49 14   Download

 • Tài liệu đào tạo quản lý đào tạo liên tục tại bệnh viện hướng đến trình bày các nội dung cơ bản về công tác quản lý đào tạo liên tục tại bệnh viện; kế hoạch đào tạo liên tục tại bệnh viện; tổ chức thực hiện khóa đào tạo liên tục tại bệnh viện;... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  pdf100p cuonghuyen0628 09-11-2015 30 10   Download

 • Ebook Tài liệu đào tạo liên tục an toàn người bệnh với mục đích nhằm cung cấp các kiến thức hiểu biết về tần suất các sai sót chuyên môn, sự cố y khoa, các nguyên nhân và các giải pháp để hạn chế các sai sót chuyên môn và sự cố y khoa tới mức thấp nhất có thể trong các cơ sở khám chữa bệnh.

  pdf60p cuonghuyen0628 08-11-2015 38 7   Download

 • "Chương trình đào tạo tăng cường năng lực quản lý đào tạo liên tục tại bệnh viện" nhằm giúp học viên có thể cải thiện năng lực quản lý đào tạo về kiến thức, kỹ năng và thái độ để cung cấp các khóa đào tạo liên tục hiệu quả hơn cho các nhân viên y tế tại các bệnh viện trung ương và bệnh viện tỉnh. Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf9p cuonghuyen0628 09-11-2015 33 7   Download

 • Chương trình đào tạo liên tục an toàn người bệnh với mục tiêu nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng và các giải pháp phòng ngừa các sai sót, sự cố y khoa cho người hành nghề khám, chữa bệnh và các nhà quản lý để bảo đảm các dịch vụ chăm sóc sức khỏe an toàn hơn cho người bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf24p cuonghuyen0628 09-11-2015 26 5   Download

 • Ebook Chương trình và tài liệu đào tạo liên tục quản lý chất thải y tế cho cán bộ quản lý nhằm mục đích bổ sung, cập nhật và phổ cập các kiến thức, kỹ năng về quản lý CTYT cho các cán bộ quản lý, những người quyết định đến hiệu quả thực hiện việc quản lý, kiểm tra giám sát liên quan đến CTYT. Mời các bạn cùng tìm hiểu phần 1 để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf122p codon_10 01-04-2016 42 10   Download

 • Nối tiếp phần 1 cuốn "Ebook Chương trình và tài liệu đào tạo liên tục quản lý chất thải y tế cho cán bộ quan trắc môi trường y tế" mời các bạn cùng tìm hiểu phần 2 để nắm bắt một số thông tin cơ bản về xử lý nước thải y tế; quản lý chất thải khí trong các cơ sở y tế; an toàn, vệ sinh lao động và ứng phó sự cố trong quản lý trong các cơ sở y tế;...

  pdf104p codon_10 01-04-2016 22 9   Download

 • Việc đào tạo một cách có hệ thống về quản lý chất thải y tế cho các cán bộ, nhân viên liên quan ở trong và ngoài ngành y tế không những góp phần quản lý hiệu quả chất thải y tế mà còn nhằm hoàn thiện hơn hệ thống chăm sóc sức khỏe tại các cơ sở y tế (CSYT). Xuất phát từ thực tế đó mà "Ebook Chương trình và tài liệu đào tạo liên tục quản lý chất thải y tế cho cán bộ quan trắc môi trường y tế".

  pdf100p codon_10 01-04-2016 16 6   Download

 • Bài  viết này đề cập sự phát triển của khoa học công nghệ trong bối cảnh kinh tế,  chính trị, văn hóa... của thế giới, nhất là khi toàn cầu hóa đang diễn ra với tốc độ và quy mô lớn. Việc liên thông và đào tạo nguồn nhân lực tại Việt Nam được nhận định là yêu cầu tất yếu của hệ thống giáo dục ở nước ta nhằm hội nhập quốc tế và đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

  pdf6p nganga_01 04-09-2015 36 5   Download

 • Tri thức được hiểu là: "Những điều hiểu biết có hệ thống về sự vật nói chung" (Từ điển Tiếng Việt thông dụng - NXB Giáo dục 1998). Có nhiều loại tri thức khác nhau như tri thức khoa học, tri thức kinh nghiệm.v.v. . Tri thức khoa học là những hiểu biết có hệ thống về các đặc điểm, quy luật khách quan của thế giới (tự nhiên, xã hội và tư duy).

  pdf13p haidang 11-06-2009 189 48   Download

 • "Tài liệu đào tạo liên tục: Chăm sóc người bệnh toàn diện" gồm có 8 bài như sau: Tổng quan về công tác chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định tại thông tư 07/2011/TT-BYT, lập kế hoạch tổ chức thực hiện chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định của thông tư 07/2011/TT-BYT, chuẩn đạo đức nghề nghiệp điều dưỡng viên, tổ chức phân cấp chăm sóc và hỗ trợ người bệnh – chăm sóc vệ sinh cá nhân cho người bệnh...

  pdf101p thaodien102 06-11-2015 121 20   Download

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TỪ TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ, CAO ĐẲNG NGHỀ LÊN TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG VÀ ĐẠI HỌC Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ - CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ...

  pdf9p vienthieu 31-12-2010 76 12   Download

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC

  pdf10p naubanh_tet 01-02-2013 34 4   Download

 • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 14/2009/TT-BGDĐT NGÀY 28 THÁNG 5 NĂM 2009 BAN HÀNH ĐIỀU LỆ TRƯỜNG CAO ĐẲNG VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/2008/QĐ-BGDĐT NGÀY 13 THÁNG 2 NĂM 2008 QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC

  pdf9p denlongbaycao 26-10-2011 54 3   Download

 • Thông tư số: 22/2013/TT-BYT hướng dẫn đào tạo liên tục trong lĩnh vực y tế; căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009 và Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo d...

  pdf10p cuonghuyen0628 09-11-2015 19 0   Download

 • Đây là đề thi tuyển sinh đại học năm 2009 cho những học sinh thi Liên thông trình độ đại học môn thi Toán của trường Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh, thời gian làm bài là 180 phút gồm có 4 câu.

  pdf3p huynhphuoc 10-01-2010 4388 335   Download

Đồng bộ tài khoản