Data

Xem 1-20 trên 12232 kết quả Data
 • Tham khảo sách 'java data access jdbc, jndi, and jaxp', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf389p stumble 22-05-2009 339 146   Download

 • Bài này giới thiệu tổng quan về Dynamic Data, những tính năng của Dynamic Data. Cách xây dựng ứng dụng Dynamic Data với LINQ to SQL: ASP.NET Dynamic Data cung cấp một Framework cho phép chúng ta nhanh chóng xây dựng một chức năng ứng dụng driver-data, dựa trên LINQ to SQL hay Entity Framework . ; Dựa trên cấu trúc của CSDL mà Dynamic Data Framework (DDF) sẽ tạo nên các trang web cho phép người dùng xem/chèn/xóa/sửa dữ liệu.

  pdf14p peter_hi 12-05-2010 344 146   Download

 • Bài này giới thiệu cách xây dựng ứng dụng Dynamic Data với ADO.NET Entity Framework.: Để bắt đầu, File→New Web Site và chọn “Dynamic Data Entities Web Site” hay “Dynamic Data Web Site”. Ở đây chúng ta dùng Dynamic Data với ADO.NET Entity Framwork nên chọn “Dynamic Data Entities Web Site” (Hình 1).

  pdf15p peter_hi 12-05-2010 445 140   Download

 • The following disscusion of data sufficiency is intended to familiarize you with the most effecient and effective approaches to the kinds of problem common to data sufficiency. The problem on the sample questions you will encounted in this section of the GMAT remember that it is the problem- solving strategy is important, not the specific details of a particular question

  pdf50p truongdoan 24-07-2009 234 138   Download

 • Current research directions are looking at Data Mining (DM) and Knowledge Management (KM) as complementary and interrelated felds, aimed at supporting, with algorithms and tools, the lifecycle of knowledge, including its discovery, formalization, retrieval, reuse, and update. While DM focuses on the extraction of patterns, information, and ultimately knowledge from data (Giudici, 2003; Fayyad et al.

  pdf465p truongbao 31-07-2009 618 133   Download

 • There are several good mechanical engineering data books on the market but these tend to be very bulky and expensive, and are usually only available in libraries as reference books. The Mechnical Engineer’s Data Handbook has been compiled with the express intention of providing a compact but comprehensive source of information of particular value to the engineer whether in the design office, drawing office, research and development department or on site.

  pdf354p nhanphongthaico 20-01-2012 238 131   Download

 • Oracle Data Guard is the most effective solution available today to protect the core asset of any enterprise—its data, and make it available on a 24x7 basis even in the face of disasters and other calamities. This guide describes Oracle Data Guard technology and concepts, and helps you configure and implement standby databases. This preface contains the following topics:

  pdf474p vitconxinhdep 30-07-2009 295 121   Download

 • Khi xây dựng bảng tính trong Excel, một số trường hợp yêu cầu nhập liệu là giá trị cụ thể hoặc trong danh sách sẵn có. Làm thế nào bạn có thể kiểm soát được dữ liệu đầu vào đó theo đúng yêu cầu? Làm thế nào Excel tự thông báo lỗi nhập không đúng? Chức năng Data validation (xác nhận tính hợp lệ của dữ liệu) sẽ giúp bạn thực hiện công việc đó một cách khá trọn vẹn những đòi hỏi trên....

  pdf17p thoritruong 18-04-2013 888 106   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tự học excel 2007 - data filter', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc7p quanghoa25 04-03-2011 265 103   Download

 • This book consolidates all the best functionality of pivot tables into one guide that provides you with a meaningful tutorial, offering practical solutions to day-to-day problems. Within just the first 2 chapters, you will be creating basic pivot tables, increasing productivity, and producing reports in minutes instead of hours.

  pdf353p trabidao88 18-04-2012 221 95   Download

 • After completing this lesson, you should be able to do the following: Describe the factors that affect planned and unplanned downtime Describe the basic components of Oracle Data Guard Explain the differences between physical and logical standby databases Explain the benefits of creating a Data Guard environment Explain the use of Data Guard in high-availability architectures

  ppt20p nghianguyenluong 30-06-2009 270 91   Download

 • The UML can be used to describe the complete development of relational and object relational databases 1 from business requirements through the physical data model. However, modeling of the physical data model must express a detailed description of the database. This is done using Rational’s Data Modeling Profile for the UML2 .

  pdf11p trannhu 08-08-2009 247 89   Download

 • Giới thiệu: Khi xây dựng bảng tính trong Excel, một số trường hợp yêu cầu nhập liệu là giá trị cụ thể hoặc trong danh sách sẵn có. Làm thế nào bạn có thể kiểm soát được dữ liệu đầu vào đó theo đúng yêu cầu? Làm thế nào trong Excel tự động báo lỗi nhập không đúng? Chức năng Data Validation (xác nhận tính hợp lệ của dữ liệu) sẽ giúp bạn thực hiện công việc đó một cách khá chọn vẹn những đòi hỏi trên.

  pdf17p yesno123 16-09-2011 260 89   Download

 • Có rất nhiều điều thú vị về Big Data và cũng có rất nhiều sự nhầm lẫn về nó. Bài này sẽ cung cấp một định nghĩa về Big Data và sau đó thực hiện một loạt các ví dụ để bạn có thể có được những hiểu biết ban đầu về một số khả năng của Hadoop, công nghệ nguồn mở hàng đầu trong lĩnh vực Big Data. Cụ thể, ta tập trung vào những câu hỏi sau:.     Big Data, Hadoop, Sqoop, Hive và Pig là gì và tại sao lĩnh vực này lại có nhiều điều...

  pdf58p buncha_1 11-05-2013 263 82   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài 3. kết nối vb với ms. access thông qua công nghệ ado (activex data object)', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc10p it_p0k3t 13-05-2011 204 81   Download

 • Tham khảo sách 'excel data analysis', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf50p ptng13 17-05-2012 210 78   Download

 • Cuộc cách mạng Internet đang đóng vai trò quan trọng trong xã hội thông tin ngày nay, nó đi sâu vào cuộc sống hằng ngày của từng cá nhân, từng doanh nghiệp trong các ứng dụng cập nhật và xử lý thông tin. Đối với ngành thương mại, nó càng trở nên quan trọng hơn khi liên quan tởi các phần mềm quản trị doanh nghiệp, thương mại điện tử, truyền thông điện tử và chia sẻ dữ liệu ….

  pdf0p yeutinh98 19-09-2012 179 77   Download

 • Oracle 10g Data Mining Application Developers guide WW Oracle Database 10g, released in 2003 and the current release, enables grid (the g in 10g) computing. A grid is simply a pool of computers that provides needed resources for applications on an as-needed basis. The goal is to provide comput- ing resources that transparently scale to the user community, much as an electri- cal utility company can deliver power to meet peak demand by accessing energy from other power providers’ plants via a power grid.

  pdf128p vitconxinhdep 30-07-2009 207 74   Download

 • Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu một số cách import và export data trong SQL Server. Sau đó sẽ bàn qua các loại Stored Procedure và Cursor. Sử dụng bcp và BULK INSERT để import data. bcp là một command prompt dùng để import hay export data từ một data file (Text file hay Excel File) vào SQL Server hay ngược lại. Thường khi muốn chuyển một số lượng lớn data từ một database system khác như Oracle, DB2...sang SQL Server trước hết ta sẽ export data ra một text file sau đó import vào SQL Server dùng bcp...

  pdf5p thanhtung_hk 05-11-2010 704 73   Download

 • Data warehouse được sử dụng như là một nền tảng cho hệ thống hỗ trợ ra quyết định. Nó gắn liền với khái niệm Business Inteligence (Kinh doanh thông minh). Nó được dùng để giải quyết các vấn đề gặp phải khi một tổ chức cố gắng phân tích chiến lược từ số liệu trong một hệ thống database được dùng chung với hệ thống xử lý dữ liệu trực tuyến (Online Transaction Processing - OLTP).

  doc28p caoluyenthyd 21-02-2013 138 72   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản