intTypePromotion=1
ADSENSE

Đầu tư giáo dục

Xem 1-20 trên 3634 kết quả Đầu tư giáo dục
 • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về quản lý đầu tư xây dựng từ nguồn NS để làm khung lý luận cho nghiên cứu, phân tích thực trạng quản lý đầu tư xây dựng trong ngành giáo dục bằng nguồn vốn ngân sách tại thành phố Pleiku giai đoạn 2016-2020.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf131p unforgottennight04 14-09-2022 2 0   Download

 • Phong trào cải cách ở Đông Á từ giữa thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX: Phần 1 gồm có 3 chương như sau: Chương I Đông Á trước những biến chuyển của thế giới và nguy cơ xâm thực của chủ nghĩa tư bản phương Tây; Chương II Cải cách Minh Trị ở Nhật Bản (1868 - 1912); Chương III Cải cách giáo dục ở Nhật Bản thời kỳ Minh Trị Duy Tân. Mời các bạn cùng tham khảo.

  198p runordie8 05-09-2022 14 0   Download

 • Cuốn "Từ điển bách khoa về Việt Nam đất nước, con người" cung cấp kiến thức cơ bản, chủ yếu về Tổ Quốc, về quê hương Việt Nam. Cuốn sách có gần 20 nghìn từ và được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cáo. Nội dung các từ ngữ bao gồm hầu hết lĩnh vực liên quan đến đất nước và con người Việt Nam: lịch sử, địa lý, dân tộc, tổ chức, hành chính, kinh tế giáo dục, quân sự, nhân vật, các phong tục, tập quán, lễ hội, đình, chùa, danh lam thắng cảnh, động vật, thực vật... Sách được chia thành 2 phần ebook, ebook phần 1 bắt đầu từ chữ A đến chữ K. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf956p runordie8 05-09-2022 4 0   Download

 • Giáo trình thực hành Nguội cơ bản (Nghề: Công nghệ ô tô - Trung cấp nghề). Sau khi học xong mô đun này người học có khả năng: sử dụng được ê tô bàn, búa tay, đục, dũa, cưa, các dụng cụ vạch dấu, dụng cụ đo kiểm nguội cơ bản thành thạo; vận hành được máy mài, máy khoan đúng trong quá trình thực hành theo đúng trình tự, yêu cầu kỹ thuật và yêu cầu về an toàn; hình thành được các kỹ năng mài, đục, khoan, dũa, cắt kim loại bằng cưa tay, uốn, nắn và gò kim loại;...

  pdf72p lacvuchi 09-09-2022 4 1   Download

 • Luận văn "Sử dụng mục tiêu học tập đầu ra để nâng cao chất lượng học toán" nhằm tìm hiểu vai trò của mục tiêu học tập đầu ra trong môi trường học toán chất lượng của học sinh THPT. Từ đó khảo sát kết quả mang lại khi học sinh có mục tiêu học tập đầu ra đúng đắn trong việc nâng cao chất lượng học tập toán.

  pdf75p bakerboys10 07-09-2022 7 1   Download

 • Bài viết Đánh giá thay đổi trong thực hành tự chăm sóc và ảnh hưởng đến kết quả điều trị ngoại trú của người bệnh suy tim mạn tính tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 nghiên cứu sự thay đổi thực hành tự chăm sóc và nhận thức của người bệnh suy tim mạn tính sau can thiệp giáo dục sức khỏe tại Khoa Khám bệnh Cán bộ cao cấp - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và ảnh hưởng bước đầu đến kết quả điều trị.

  pdf8p vibentley 08-09-2022 7 1   Download

 • Luận văn "Dấu ấn Phật giáo trong tiểu thuyết Cõi người rung chuông tận thế và Đức Phật, nàng Savitri và tôi của Hồ Anh Thái" nhằm góp thêm tiếng nói khẳng định phong cách và vị trí của nhà văn Hồ Anh Thái trong tiến trình vận động và phát triển của nền văn xuôi hiện đại Việt Nam. Kết quả của luận văn góp phần gợi hướng nghiên cứu văn học từ lý thuyết Phật giáo nói riêng và tôn giáo nói chung, một vấn đề vẫn còn mở trong nghiên cứu văn học và liên văn hóa.

  pdf83p unforgottennight03 27-08-2022 13 1   Download

 • Giáo án môn Đạo đức lớp 3 sách Chân trời sáng tạo: Tuần 30 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh biết đánh giá hành vi của bản thân và người khác từ đó biết điều chỉnh hành vi đúng chuẩn mực; bước đầu biết quan sát tìm hiểu về quê hương, đất nước, các hành vi ứng xử trong đời sống hằng ngày; tham gia các hoạt động phù hợp với bản thân để bảo vệ, giữ gìn đất nước, con người Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc3p gianghavan18 18-08-2022 2 1   Download

 • Giáo án môn Đạo đức lớp 3 sách Chân trời sáng tạo: Tuần 34 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh thực hiện được công việc của bản thân trong việc giữ gìn, phát huy truyền thống thống lịch sử, văn hóa của đất nước; bước đầu biết quan sát, tìm hiểu về quê hương, đất nước, biết hành vi ứng xử trong đời sống hằng ngày; Tham gia các hoạt động phù hợp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc3p gianghavan18 18-08-2022 2 1   Download

 • Bài viết Thiết chế hội đồng trường gắn với tự chủ đại học giới thiệu một số mô hình hội đồng trường trên thế giới, thực trạng và một số vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện, giải pháp cần thiết để thiết chế hội đồng trường dần phát huy đúng vai trò trong bối cảnh hệ thống giáo dục đại học Việt Nam đang ở giai đoạn đầu phát triển và hội nhập quốc tế.

  pdf6p viangelamerkel 18-07-2022 6 2   Download

 • Bài viết Đề xuất mô hình phát triển đội ngũ giảng viên theo hướng tăng quyền tự chủ, trách nhiệm xã hội của cơ sở giáo dục đại học công lập liên hệ đến mô hình quản trị nguồn nhân lực và quản trị tri thức theo tiếp cận trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp để đề xuất mô hình phát triển đội ngũ giảng viên đặt dưới góc độ xem xét tác động của các yếu tố bên ngoài, các yếu tố bên trong, các nội dung tự chủ, trách nhiệm xã hội của Nhà trường đối với kết quả đầu ra, các bên liên quan (nhà đầu tư, đơn vị sử dụng nguồn nhân lực, các thành viên trong Nhà trường, …) và hoạt động quản lý chất lượng của...

  pdf13p viangelamerkel 18-07-2022 11 1   Download

 • Bài viết Quy định pháp luật về tự chủ đại học ở Việt Nam – những vấn đề đặt ra trình bày một số vấn đề vướng mắc dưới góc độ pháp lý trong quá trình thực hiện pháp luật về tự chủ đại học ở Việt Nam để tiếp tục trao đổi, nghiên cứu nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện tự chủ đại học trong bối cảnh Luật GDĐH (sửa đổi) bắt đầu triển khai trong thực tiễn.

  pdf12p viangelamerkel 18-07-2022 4 2   Download

 • Giáo trình Thực tập nguội cơ bản (Nghề: Công nghệ ô tô - Trung cấp). Sau khi hoàn thành mô đun này, sinh viên có thể: trình bày được cấu tạo và cách sử dụng êtô bàn nguội, búa tay, đục, dũa, cưa, các dụng cụ vạch dấu cầm tay, kéo cắt tôn, đo kiểm; vận hành được máy mài, máy khoan và các dụng cụ, thiết bị gò đúng đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian và an toàn. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf78p hayatogokudera 18-07-2022 5 1   Download

 • Bài viết Trách nhiệm của nhà nước trong đầu tư phát triển giáo dục đại học trình bày thực trạng đầu tư từ ngân sách; Thực trạng lao động nhìn từ góc độ trình độ giáo dục; Tự chủ đại học và đầu tư.

  pdf6p viangelamerkel 18-07-2022 5 1   Download

 • Bài viết Tự chủ tài chính và đổi mới đầu tư ngân sách nhà nước cho giáo dục đại học tập trung phân tích xu hướng chính sách, khung pháp lý về đầu tư ngân sách nhà nước cho giáo dục đại học của các nước trên thế giới, so sánh với thực trạng cơ chế đầu tư tài chính của Chính phủ cho các trường đại học Việt Nam từ đó đưa ra các khuyến nghị về đổi mới chính sách thúc đẩy quá trình tự chủ tài chính của các trường đại học Việt Nam.

  pdf15p viangelamerkel 18-07-2022 3 1   Download

 • Bài viết Thực trạng hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu trong các bệnh không lây nhiễm đối với người dân tại xã đạp trình bày mô tả thực trạng chăm sóc sức khỏe ban đầu của nhân viên y tế thôn bản trong các bệnh không lây nhiễm với người dân xã Đạp Thanh, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh năm 2019.

  pdf9p vimelindagates 18-07-2022 4 1   Download

 • Môn học Giáo dục chính trị có ý nghĩa quan trọng hàng đầu giúp cho mỗi người học hiểu biết được nội dung cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; sự ra đời của Đảng và những thắng lợi to lớn của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; nội dung chủ yếu đường lối cách mạng của Đảng; góp phần bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, niềm tin vào Đảng và con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng và nhân dân đã lựa chọn.

  doc137p dongcoxanh25 12-07-2022 16 3   Download

 • Nghiên cứu tác động của công nghiệp 4.0 và đổi mới sáng tạo đến quá trình đào tạo nguồn nhân lực tại các trường đại học địa phương thực hiện phỏng vấn với hơn 200 sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học và 20 doanh nghiệp trên địa bàn Quảng Bình trong vòng 5 năm từ 2017 đến đầu năm 2022 từ đó đưa ra các giải pháp đổi mới quá trình đào tạo giúp các trường đại học địa phương cải thiện chương trình đào tạo ra nguồn nhân lực có chất lượng cao hơn.

  pdf4p vigeneralmotors 13-07-2022 16 2   Download

 • "Giáo án lớp 5: Tuần 34 năm học 2021-2022" với các bài học như: luyện tập giải bài toán chuyển động đều; tập đọc Lớp học trên đường; ôn tập lịch sử, sự kiện và nhân vật lịch sử giai đoạn 1858-1945; đạo đức dành cho địa phương an toàn giao thông: nguyên nhân gây tai nạn giao thông;... Mời các bạn cùng tham khảo giáo án để nắm chi tiết nội dung các bài học.

  doc45p dangkhactan 07-07-2022 7 0   Download

 • Phần 1 của "Tài liệu dạy học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh (Trình độ: Cao đẳng)" có nội dung gồm 10 bài đầu, cung cấp cho học viên những kiến thức về: nhập môn giáo dục quốc phòng và an ninh; phòng chống chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với việt nam; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên; xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia;...

  pdf99p ryomaechizen 01-07-2022 20 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Đầu tư giáo dục
p_strCode=dautugiaoduc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2