intTypePromotion=4
ADSENSE

Đề cương thần kinh thính giác

Xem 1-4 trên 4 kết quả Đề cương thần kinh thính giác
 • Mục tiêu học tập: 1- Trình bày được cấu trúc tai giữa và tai trong. 2-Trình bày được cấu trúc cơ quan Corti và cơ chế tiếp nhận âm thanh. 3- Trình bày được đường dẫn truyền và trung khu phân tích thính giác. 4- Trình bày được cấu trúc soan nang, cầu nang và các ống bán khuyên. -5- Trình bày được các phản xạ tiền đình.

  pdf7p artemis06 12-09-2011 109 23   Download

 • Tai người nghe được âm có tần số 16 - 20.000 Hz - Cường độ âm: 0 - 140 dB - âm nghe tốt nhất có: Tần số: 1000 - 2000 Hz. Cường độ: 30 - 70 dB - Ngưỡng vệ sinh:

  pdf7p artemis06 12-09-2011 61 11   Download

 • hia ốc tai thành 3 thang: + Thang trên: thang tiền đình, chứa ngoại dịch (nhiều Na+, ít K+) + Thang giữa: thang trung gian, chứa nội dich (nhiều K+, ít Na+) + Thang dưới: thang nhĩ, chứa ngoại dịch 2. Cơ quan corti - Nằm trờn màng nền, cú hai lớp tế bào nhận cảm (TB lông): 60-70 chiếc lông Kinocilium - Màng mái

  pdf7p artemis06 12-09-2011 60 11   Download

 • Cơ quan tiền đỡnh nhận cảm về thay đổi tốc độ chuyển động cơ thể trong khụng gian  TKTW  điều chỉnh lại fx trương lựcKhi c/động quay, nội dịch chuyển ngược chiều, tác động lên tế bào lông  gây hf TB lông. Khi TB c/động về phía lông lớn (phía soan nang)  khử cực (HP), nếu c/động ngược lại  tăng phân cực (ƯC). 2- Cấu trúc, chức năng phần tW. nă * Hạch Scarpa: Neuron có 2 đầu: tiếp xúc với tế bào lông, đầu kia gom lại thành dây tiền đình (thuộc dây VIII’). Dây...

  pdf6p artemis06 12-09-2011 72 9   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Đề cương thần kinh thính giác
p_strCode=decuongthankinhthinhgiac

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2