Đề nghị thay đổi tên công ty

Xem 1-7 trên 7 kết quả Đề nghị thay đổi tên công ty
 • - Thành phần, số lượng hồ sơ: - Thành phần hồ sơ, bao gồm: + Giấy đề nghị thay đổi tên có nêu rõ lý do thay đổi + Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hoặc của Hội đồng thành viên hoặc quyết định của chủ hữu công ty chứng khoán đối với trường hợp đổi tên công ty; Nghị quyết của Hội đồng quản trị hoặc Quyết định của Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với trường hợp đổi tên chi...

  doc3p batrinh 18-08-2009 463 46   Download

 • Trình tự thực hiện: - Đối với cá nhân, tổ chức: + Công ty quản lý quỹ phải gửi hồ sơ đề nghị đến UBCKNN + Sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu (nếu có) - Đối với cơ quan hành chính nhà nước: + Tiếp nhận, xem xét thẩm định hồ sơ + Yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ hoặc giải trình vấn đề liên quan (nếu có) Sau khi nhận được hồ sơ theo quy định, trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, UBCKNN quyết định chấp thuận thay...

  doc4p batrinh 18-08-2009 156 9   Download

 • Mẫu Giấy đề nghị Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận theo Phụ lục 6 (Ban hành kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty quản lý quỹ, ) (áp dụng cho việc đề nghị chấp thuận lập, đóng, chi nhánh, văn phòng đại diện, thay đổi tên Công ty, địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, tạm ngừng hoạt động và giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu hoặc vốn góp từ 10% trở lên vốn điều lệ Công ty quản lý quỹ) ...

  doc4p lananh 16-07-2009 377 26   Download

 • Mẫu số 05/MSGD TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 20… Số: /VSD-NCPT V/v: hồ sơ đăng ký/thay đổi/hủy bỏ MSGD của nhà đầu tư nước ngoài Kính gửi: ……………………………………. Trả lời Đơn đăng ký/thay đổi/hủy bỏ MSGD ngày…/…/…của Quý TVLK và nhà đầu tư, cụ thể: - Tên nhà đầu tư: - Địa chỉ: - Quốc tịch: - Số đăng ký NSH: - Khách hàng của: Công ty…..

  pdf1p banhnamdua 19-07-2013 25 3   Download

 • Mẫu số 06/MSGD TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc Hà Nội, ngày tháng năm 20... Số: /VSD-NCPT V/v: Thay đổi........ Trả lời Thông báo của quý Công ty/Ngân hàng và Báo cáo về một số thay đổi của nhà đầu tư nước ngoài của nhà đầu tư, cụ thể: - Tên nhà đầu tư: - Quốc tịch: - Số đăng ký NSH: - Mã giao dịch được cấp: XXXXXX ngày…./…../20….

  pdf1p banhnamdua 19-07-2013 49 3   Download

 • Đồ Án Tổng Hợp.Đề Tài: Tổng Quan Về Công Nghệ W-CDMA..Tên đề tài:..Tổng quan về công nghệ W-CDMA.Sinh viên: Nguyễn Trung Tuấn.GVHD:..Th.S. Trần Thanh Hà..Lớp:..09LTĐT..GVHD: Th.S. Trần Thanh Hà..1..SVTH: Nguyễn Trung Tuấn...Đồ Án Tổng Hợp.Đề Tài: Tổng Quan Về Công Nghệ W-CDMA..LỜI NÓI ĐẦU.Nhu cầu trao đổi thông tin là nhu cầu thiết yếu trong xã hội hiện đại. Các hệ thống.thông tin di động với khản năng giúp con người trao đổi thông tin mọi lúc, mọi nơi đã.

  pdf78p bautroibinhyen1 02-11-2016 7 3   Download

 • Hầu hết chúng ta đều nghĩ carton là loại vật liệu ít giá trị, những thùng carton không dùng nữa thì vứt đi, hoặc cùng lắm thì đem bán giấy vụn để kiếm chút tiền tiêu vặt. Vậy hãy cùng chiêm ngưỡng bộ sưu tập của các nhà thiết kế nội thất đến từ Công ty Fabrizia Zorzenon, Ý. Có thể sau khi xem xong, các bạn sẽ thay đổi cách nhìn về carton. .Những món đồ được tạo từ carton dợn sóng Bộ sưu tập mang tên IMISS, được tạo thành từ carton dợn .sóng.

  pdf4p shushimm 12-07-2013 30 1   Download

Đồng bộ tài khoản