intTypePromotion=3

Đề tài trojans and backdoors

Xem 1-1 trên 1 kết quả Đề tài trojans and backdoors
  • Mục tiêu của bài báo cáo này tìm hiểu về: trojans là gì?, Overt and covert channels, mục đích của trojan, dấu hiệu tấn công trojan, cổng phổ biến được trojan sử dụng, trojan lây nhiễm vào hệ thống như thế nào?, trojan được triển khai như thế nào? phân loại trojan, trojan được dò như thế nào?, kỹ thuật ngăn chặn Anti-virus, ngăn chặn trojan và backdoor, phần mềm ngăn chặn trojan, kiểm tra và thăm dò.

    pdf99p mandtit 05-09-2014 223 64   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Đề tài trojans and backdoors
p_strCode=detaitrojansandbackdoors

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản