intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi kinh tế quốc tế

Xem 1-20 trên 4767 kết quả Đề thi kinh tế quốc tế
 • Phần 2 Giáo trình Kinh tế quốc tế (Giáo trình đào tạo từ xa) gồm nội dung các chương: Chương 4 - Thị trường tiền tệ và cán cân thanh toán quốc tế, chương 5 - Liên kết kinh tế quốc tế và các tổ chức kinh tế quốc tế, chương 6 - Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Tham khảo nội dung giáo trình để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf85p lalala02 13-11-2015 764 109   Download

 • Chương 4 - Di chuyển quốc tế các nguồn lực sản xuất. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Các nguồn lực sản xuất quốc tế gồm những yếu tố nào? Tại sao có sự di chuyển các nguồn lực sản xuất giữa các quốc gia? Tác động của việc di chuyển các nguồn lực sản xuất quốc tế đối với nền KTTG và các nước? Chủ thể nào thực hiện việc di chuyển quốc tế các nguồn lực sản xuất quốc tế? Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf35p tradaviahe17 17-03-2021 23 5   Download

 • Chương 4 - Di chuyển quốc tế các nguồn lực sản xuất (tiếp). Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Di cư lao động quốc tế, xuất khẩu lao động, di chuyển lao động trong nội khối, di chuyển thể nhân, Nguyên nhân di cư chuyển lao động quốc tế, ảnh hưởng của di cư lao động quốc tế, di chuyển lao động giản đơn, di chuyển chuyên gia. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf40p tradaviahe17 17-03-2021 17 4   Download

 • Bài giảng Kinh tế quốc tế - Chương 1: Giới thiệu chung. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Tầm quan trọng của kinh tế quốc tế, đối tượng của kinh tế học quốc tế, những vấn đề kinh tế quốc tế hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf39p tradaviahe17 17-03-2021 17 3   Download

 • 1. Quan hệ kinh tế quốc tế xuất hiện đầu tiên là: a. Trao đổi quốc tế về vốn c. Thương mại quốc tế b. Trao đổi quốc tế về sức lao động d. Trao đổi quốc tế về khoa học công nghệ

  doc6p khatvongxanh 18-01-2010 2265 877   Download

 • CÂU HỎI ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP QUAN HỆ KINH TẾ QUỐC TẾ 1.ASEAN-AFTA-CEPT. Phân tích cơ hội và thách thức đối với hoạt động thương mại của Việt Nam trong những năm sắp tới. Gợi ý cho sinh viên •Lịch sử hình thành và phát triển ASEAN-AFTA •Mục tiêu hoạt động ASEAN-AFTA •Nêu các chương trình kinh tế để biến ASEAN trở thành AFTA •Cộng đồng kinh tế ASEANs vào năm 2015 •Chương trình cắt giảm thuế quan có hiệu lực chung (CEPT): +Nội dung của CEPT +Cơ chế để được hưởng lợi CEPT (khi xuất khẩu và khi nhập khẩu)...

  pdf7p ctnhukieu10 27-04-2011 1573 482   Download

 • ĐẦU TƯ QUỐC TẾ I. CÁC HÌNH THỨC ĐẦU TƯ QUỐC TẾ 1. Khái niệm và vai trò và đầu tư quốc tế a. Khái niệm: Đầu tư quốc tế là một hình thức di chuyển quốc tế về vốn, trong đó vốn được di chuyển từ quốc gia này sang quốc gia khác để thực hiện một hoặc một số dự án đầu tư nhằm đem lại lợi ích cho các bên tham gia. b. Vai trò: Đầu tư quốc tế ngày càng có vai trò to lớn đối với việc thúc đẩy quá trình phát triển kinh...

  pdf23p hoa_maudo 27-08-2011 853 260   Download

 • Bài giảng Kinh tế quốc tế nêu các phương pháp phân tích kinh tế vi mô, vĩ mô để phân tích các chính sách ngoại thương.

  pdf121p slow_12 27-06-2014 350 109   Download

 • Bài giảng Kinh tế Quốc tế (International Economics) cung cấp choc các bạn sinh viên những nội dung kiến thức sau: Những vấn đề chung về môn học kinh tế quốc tế, thương mại quốc tế và chính sách thương mại quốc tế, đầu tư quốc tế, cán cân thanh toán quốc tế và thị trường tiền tệ quốc tế, liên kết và hội nhập kinh tế quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết hơn.

  pdf145p cobetocxul10 05-06-2015 319 83   Download

 • Bài giảng môn: Kinh tế quốc tế - TS. Đỗ Thị Hương hướng đến trình bày các vấn đề về thương mại quốc tế; đầu tư quốc tế; tỷ giá hối đoái; liên kết và hội nhập kinh tế quốc tế.

  ppt33p codon_01 13-11-2015 368 75   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Thị trường vận tải khách hàng của Vietnam Airlines trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế nhằm đưa ra những nhận định về thị trường vận tải khách hàng của Vietnam Airliens trước và sau khi gia nhập WTO. Từ đó có những đánh giá khái quát nhất kết luận đúng đắn nhất về thị trường và đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển và hoàn thiện thị trường.

  pdf113p sms_12 07-05-2014 284 58   Download

 • Bài giảng gồm 7 chương: Chương 1: Những vấn đề cơ sở của kinh tế quốc tế; Chương 2: Lý thuyết về thương mại quốc tế; Chương 3: Thương mại quốc tế và sự phát triển kinh tế; Chương 4: Chính sách thương mại quốc tế; Chương 5: Tỷ giá hối đoái và thị trường tiền tệ quốc tế; Chương 6: Sự di chuyển quốc tế các yếu tố sản xuất; Chương 7: Liên kết và hội nhập kinh tế quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  pdf83p hpnguyen2 05-03-2018 131 12   Download

 • Nghiên cứu "Vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế của các doanh nghiệp tư nhân nước ta qua nhìn nhận của người dân" nhằm tìm hiểu nhận thức của người dân về chủ đề này, chúng tôi đưa vào bảng hỏi một số câu hỏi có nội dung liên quan đến những thuận lợi và khó khăn của các doanh nghiệp khi tham gia hội nhập.

  pdf6p thuytct36 25-02-2016 55 2   Download

 • Chương 6: Cán cân thanh toán quốc tế. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Khái niệm cơ bản về cán cân thanh toán quốc tế, cơ cấu và ý nghĩa của các tài khoản, mối quan hệ giữa BoP với các chỉ số kinh tế vĩ mô,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf74p tradaviahe17 17-03-2021 22 4   Download

 • Giáo trình môn học Kinh tế quốc tế gồm có 5 chương, cung cấp cho sinh viên những kiến thức về: Những vấn đề chung về kinh tế quốc tế, thương mại quốc tế và chính sách thương mại quốc tế, đầu tư quốc tế, cán cân thị trường và thị trường tiền tệ quốc tế, liên kết và hội nhập kinh tế quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf60p tradaviahe20 12-04-2021 16 3   Download

 • "Đề cương chi tiết học phần Quan hệ kinh tế Quốc tế (International Economic Relations)" thông tin đến các bạn về thời gian giảng dạy, điều kiện tiên quyết, kiến thức, mô tả tóm tắt nội dung, nhiệm vụ của sinh viên; các thang điểm và nội dung chi tiết học phần.

  doc6p hoangcanhminh_111191 29-12-2020 27 2   Download

 • Chương 7: Hệ thống tiền tệ quốc tế. Những nội dung chính được đề cập trong chương này gồm có: Đặc điểm chung của hệ thống tiền tệ quốc tế; quá trình hình thành, hoạt động, sụp đổ và thay thế lẫn nhau của các hệ thống tiền tệ quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf41p tradaviahe17 17-03-2021 15 2   Download

 • Tài liệu tham khảo - Đề thi Kinh tế quốc tế

  doc2p huonghieuphuong 12-09-2011 665 199   Download

 • Đề thi kết thúc học phần Kinh tế quốc tế (năm học 2014): Đề số 02 sẽ giới thiệu tới các bạn 6 phần thi có kèm đáp án với phần 1 và phần 2 là những câu hỏi trắc nghiệm. Các phần còn lại là câu hỏi tự luận. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf7p vtu123 26-01-2016 471 81   Download

 • Đề án Kinh tế thương mại: Thực trạng và giải pháp thúc đẩy xuất khẩu cà phê Việt Nam vào thị trường EU nhằm tìm hiểu tình hình xuất khẩu cà phê thời gian qua, các thành tựu, hạn chế. Từ đó tìm ra nguyên nhân, rút ra bài học và đề xuất phương hướng, giải pháp để đẩy mạnh hơn nữa việc xuất khẩu cà phê Việt Nam vào thị trường EU.

  doc47p nhfughurg 28-10-2014 413 79   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Đề thi kinh tế quốc tế
p_strCode=dethikinhtequocte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2