Đề thi nghị định luật sở hữu trí tuệ

Xem 1-20 trên 20 kết quả Đề thi nghị định luật sở hữu trí tuệ
 • Lưu ý được sử dụng tài liệu STT CÂU HỎI ĐÚNG 1 Quyền tác giả phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và thể X hiện dưới một hình thức vật chất nhất định 2 Các bản ghi âm, ghi hình đều là đối tượng được bảo hộ của X quyền liên quan 3 Các quyền nhân thân thuộc quyền tác giả đều không thể chuyển nhượng cho người khác 4 Tác phẩm hết thời hạn bảo hộ sẽ thuộc quyền sở hữu của nhà nước 5 Các phát minh, phương pháp toán học có thể đăng...

  pdf5p rain105 30-11-2012 732 233   Download

 • Blog đang được phát triển mạnh và ngày nay nhiều người sử dụng Blog riêng như một công cụ để xây dựng thương hiệu cá nhân hoặc để chia sẻ sự hiểu biết, kiến thức mà mình có được.

  pdf5p cuctim_1 27-12-2012 31 3   Download

 • Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN về Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành, để hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp

  doc59p truongvekien 10-10-2009 138 13   Download

 • Nghị định 33/2003/NĐ-CP về một số điều của Bộ Luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất do Chính phủ ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41/CP ngày 6/7/1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất

  pdf4p manhquynh 10-10-2009 270 54   Download

 • Nghị định số 129/2003/NĐ-CP về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp do Chính phủ ban hành, để quy định chi tiết thi hành Nghị Quyết 15/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

  pdf3p manhquynh 10-10-2009 75 12   Download

 • Nghị định "Quy định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sỡ hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp" của Chính Phủ ban hành ngày 22 tháng 09 năm 2006

  pdf18p haichau 24-06-2009 82 11   Download

 • 1. Tác giả là người trực tiếp sáng tạo ra toàn bộ hoặc một phần tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học. 2. Người sưu tầm những tác phẩm đã công bố của người khác để làm tuyển tập, hợp tuyển, sắp xếp theo một chủ đề nhất định, có tính sáng tạo thì được công nhận là tác giả của tác phẩm tuyển tập hoặc hợp tuyển. Quyền tác giả này không làm ảnh hưởng đến quyền của tác giả tác phẩm gốc. ...

  pdf13p trannhu 07-07-2009 263 54   Download

 • Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành, để hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 41/Cp ngày 6/7/1995 của CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 02/04/2003 của Chính phủ...

  pdf21p manhquynh 10-10-2009 295 49   Download

 • Thông tư số 14/2007/TT-BKHCN về nhãn hàng hoá do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành để bổ sung Thông tư số 09/2007/TT-BKHCN ngày 06/4/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ về nhãn hàng hoá.

  pdf2p truongvekien 10-10-2009 136 18   Download

 • Thông tư liên bộ số 892-TT/LB về Điều lệ Sáng kiến cải tiến kỹ thuật hợp lý hoá sản xuất và sáng chế do Bộ Tài chính - Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước ban hành, để hướng dẫn thi hành những vấn đề về tài chính và trả thưởng quy định trong Điều lệ Sáng kiến cải tiến kỹ thuật hợp lý hoá sản xuất và sáng chế ban hành kèm theo Nghị định 31-CP ngày 23/1/1981 của Hội đồng Chính phủ...

  pdf19p truongvu 10-10-2009 53 15   Download

 • Thông tư số 27/2001/TT-BVHTT về quyền tác giả trong Bộ luật Dân sự do Bộ Văn hóa-Thông ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 76/CP ngày 29/11/1996, Nghị định số 60/CP ngày 6/6/1997 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định về quyền tác giả trong Bộ luật Dân sự

  pdf18p manhquynh 10-10-2009 78 9   Download

 • Thông tư số 2-NN/KNKL/TT về việc quản lý giống cây trồng do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành, để thi hành Nghị định 07/CP của Chính phủ về quản lý giống cây trồng

  pdf8p truongvu 10-10-2009 44 4   Download

 • Thông tư số 136-TN về việc đăng ký nhãn hiệu thương phẩm do Bộ Thương Nghiệp ban hành, để hướng dẫn thi hành Nghị định Thủ tướng phủ số 175-TTg ngày 03-04-1958 về việc đăng ký nhãn hiệu thương phẩm

  pdf7p truongvu 10-10-2009 39 3   Download

 • Thông tư số 38/TT-XB về Luật xuất bản do Bộ Văn hoá,thông tin ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 79/CP ngày 6/11/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật xuất bản

  pdf14p truongvu 10-10-2009 59 2   Download

 • Thông tư số 825/2000/TT-BKHCNMT về xử phạm vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp do Bộ khoa học công nghệ và môi trường ban hành, để hướng dẫn thi hành Nghị định số 12/1999/NĐ-CP ngày 6/3/1999 về xử phạm vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

  pdf22p truongvu 10-10-2009 54 2   Download

 • Thông tư số 05/2002/TT-BTC về việc thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2001/NĐ-CP ngày 23/10/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao

  doc23p manhquynh 10-10-2009 88 7   Download

 • Thông tư 07/2000/TT-TCHQ về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công và đại lý mua bán hàng hoá với nước ngoài do Tổng cục Hải quan ban hành, để hướng dẫn thi hành Chương III Nghị định số 57/1998/NĐ-CP ngày 31/7/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại và hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công và đại lý mua bán hàng hoá với nước ngoài.

  pdf23p truongvu 10-10-2009 59 7   Download

 • Thông tư 115/2000/TT-BTC về thu tiền sử dụng đất do Bộ tài chính ban hành, để hướng dẫn thi hành Nghị định 38/2000/NĐ-CP ngày 23/8/2000 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất

  pdf24p truongvu 10-10-2009 118 5   Download

 • Thông tư 05-TT/NC về quản lý giống vật nuôi do Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản ban hành, để hướng dẫn thi hành Nghị định 14/CP ngày 19/3/96 của Chính phủ về quản lý giống vật nuôi

  pdf14p truongvu 10-10-2009 61 3   Download

 • Giới hạn của luật pháp Để giải quyết những khiếu kiện này, ngoài những quy định của Luật Báo chí và Nghị định 51/CP hướng dẫn luật thì còn có 2 luật khác liên quan là Luật Dân sự (các điều liên quan đến quyền nhân thân và bảo vệ quyền nhân thân) và Luật Sở hữu trí tuệ (nội dung về quyền sở hữu tài liệu).

  pdf3p bibocumi25 09-01-2013 30 4   Download

Đồng bộ tài khoản