intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Dịch vụ chứng thực

Xem 1-20 trên 3351 kết quả Dịch vụ chứng thực
 • Nghị định số 48/2024/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số; Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  doc3p khanhchi2540 11-05-2024 1 0   Download

 • Bài giảng môn Marketing căn bản - Chương 5: Chính sách sản phẩm, cung cấp cho người học những kiến thức như Tổng quan chung về sản phẩm; Các quyết định về sản phẩm: Chu kỳ sống của sản phẩm; Chiến lược về sản phẩm mới; Marketing dịch vụ; Chiến lược thương hiệu;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf54p khanhchi2550 10-05-2024 3 1   Download

 • Giáo trình "Kiểm toán căn bản" Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về kiểm toán và các dịch vụ đảm bảo; gian lận, trọng yếu và rủi ro kiểm toán; cơ sở dữ liệu, bằng chứng và hồ sơ kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf137p khanhchi2520 26-04-2024 7 3   Download

 • Bài viết Kế toán - kiểm toán và những thay đổi lớn từ cách mạng công nghiệp 4.0 trình bày các nội dung: Khái quát chung về kiểm toán và cách mạng công nghiệp 4.0; Các tác động của cách mạng công nghiệp 4.0. đối với ngành kế toán, kiểm toán; Thực trạng phát triển ngành kế toán - kiểm toán trong thời đại công nghiệp 4.0.

  pdf9p viohoyo 25-04-2024 4 2   Download

 • Trong nội dung bài viết này, tác giả đã phân tích, luận giải về vận tải đa phương thức, dịch vụ vận tải đa phương thức khái niệm, phân loại, vai trò, nội dung tổ chức thực hiện dịch vụ vận tải đa phương thức có minh chứng thực tiễn Việt Nam. Từ đó tạo cơ sở lý luận vững chắc để các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vận tải đa phương thức ở Việt Nam vận dụng, đề xuất một số ý kiến nhằm triển khai tốt dịch vụ này tại Việt Nam trong thời gian tới.

  pdf7p longtimenosee09 08-04-2024 0 0   Download

 • Mục tiêu của bài viết là tìm kiếm bằng chứng về các yếu tố ảnh hưởng đến ý định tiếp tục sử dụng tủ đồ thông minh trong giao nhận hàng hoá chặng cuối. Mô hình nghiên cứu được xây dựng dựa trên lý thuyết xác nhận-kỳ vọng. Dữ liệu thu thập từ 193 khách hàng đang sử dụng dịch vụ tủ đồ thông minh. Khung nghiên cứu được kiểm định bằng phương pháp cấu trúc bình phương nhỏ nhất từng phần PLS-SEM.

  pdf10p gaupanda028 22-04-2024 2 2   Download

 • Luận văn "Tổ chức giao nhận và vận tải hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bằng đường hàng không tại công ty TNHH tư vấn kỹ thuật hàng không Việt Nam" được hoàn thành với mục tiêu nhằm hệ thống hóa lại các nội dung lý luận và phân tích về tổ chức giao nhận và vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường hàng không qua đó nghiêm cứu về thực trạng tổ chức giao nhận và vận tải tại công ty TNHH tư vấn kỹ thuật hàng không Việt Nam, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện tổ chức giao nhận và vận tải tại công ty.

  pdf78p khanhchi2510 19-04-2024 4 3   Download

 • Ngày nay, với sự phát triển không ngừng của công nghệ thông tin, các thiết bị kỹ thuật số đã trở nên vô cùng phổ biến và có tác động mạnh đến tư duy và hành vi mua hàng của người tiêu dùng. Mua sắm trực tuyến dần trở thành một hình thức không hề xa lạ đối với người Việt Nam. Người tiêu dùng hoàn toàn có thể tiếp cận đến những sản phẩm, những nhãn hàng nổi tiếng với chất lượng cao cả trong và ngoài nước.

  pdf7p longtimenosee09 08-04-2024 1 0   Download

 • Tạp chí nghiên cứu Tài chính kế toán - Số 1 (234) - 2023 bao gồm các bài viết/nghiên cứu liên quan đến các vấn đề tài chính vĩ mô, tài chính doanh nghiệp, tài chính quốc tế và các vấn đề kinh tế nổi bật khác như: Tình hình giá cả, lạm phát năm 2022 và những vấn đề đặt ra; Cơ cấu ngân sách nhà nước ở Việt Nam; Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn ở Việt Nam; Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến áp dụng kế toán quản trị môi trường trong các doanh nghiệp; Hoạt động quản trị rủi ro trong các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay: Thực trạng và một số khuyến nghị; Kinh nghiệm v...

  pdf96p longtimenosee09 08-04-2024 1 0   Download

 • Bài viết nghiên cứu khảo sát thực trạng sử dụng và khai thác nhãn hiệu chứng nhận “Bún bò Huế” ở thành phố Huế. Qua đó, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác sử dụng và khai thác, hướng tới mục tiêu phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Bún bò Huế” rộng khắp thị trường Việt Nam và trên thế giới. Nhằm bảo vệ và phát huy tiềm năng giá trị tài sản sở hữu trí tuệ mang yếu tố đặc sản vùng miền địa phương của Việt Nam.

  pdf13p luanvanhay2024 15-04-2024 6 2   Download

 • Nghiên cứu này đánh giá các yếu tố có ảnh hưởng tới sức khỏe tài chính thông qua việc sử dụng các dịch vụ ngân hàng phi truyền thống. Phương pháp nghiên cứu cắt ngang và phương pháp phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính (PLS-SEM) được chúng tôi áp dụng để phân tích 1.261 quan sát.

  pdf11p vioraclene 01-04-2024 0 0   Download

 • Cuốn sách "Từ đồ án thiết kế đến công trường xây dựng trong nền kinh tế thị trường" đã giới thiệu những giai đoạn khác nhau, kể từ lúc "khởi động" dịch vụ (tìm địa điểm, tìm vốn, vạch kế hoạch) đến lúc bàn giao công trình. Cuốn sách đã giới thiệu những tác nhân kinh tế chủ yếu liên quan cùng với những mục tiêu và sự ràng buộc đặc trưng của chúng. Cuốn sách cũng cho thấy các tác nhân khác nhau đó đối chọi với nhau như thế nào ở mỗi giai đoạn của đề án trên phương diện quản lý, kỹ thuật, kinh tế hoặc tài chính.

  pdf94p khuynhlinhnguyet1009 05-04-2024 4 1   Download

 • Nghiên cứu được thực hiện tại điểm du lịch đầm phá Tam Giang, xã Quảng Lợi, tỉnh Thừa Thiên Huế. Chúng tôi tập trung (1) xem xét thực trạng phát triển du lịch cộng đồng (DLCĐ) tại xã Quảng Lợi trên quan điểm của du khách và chủ thể dịch vụ DLCĐ; (2) xác định các vấn đề chính và đề xuất giải pháp cải tiến mô hình phát triển hoạt động DLCĐ tại địa phương.

  pdf21p viritesh 02-04-2024 2 1   Download

 • Bài viết Vai trò của y tế cơ sở đối với đảm bảo công bằng trong chăm sóc sức khỏe trình bày thực trạng hoạt động y tế cơ sở ở nước ta hiện nay; Một số giải pháp định hướng tăng cường vai trò của y tế cơ sở trong cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu.

  pdf4p viellison 28-03-2024 4 1   Download

 • Nghiên cứu “Thực trạng mô hình dịch vụ chăm sóc mắt tuyến huyện tại một số tỉnh/thành phố ở Việt Nam” nhằm cung cấp thông tin đầy đủ về thực trạng CSM tại tuyến huyện thuộc các vùng, miền khác nhau trong cả nước và cung cấp các bằng chứng về thực trạng bệnh về mắt, thói quen của cộng đồng trong CSMPCML, nhu cầu và khả năng tiếp cận của người dân với các dịch vụ CSMPCML tại các địa phương.

  pdf9p virichard 28-03-2024 8 1   Download

 • Bài viết Nhu cầu sử dụng dịch vụ tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân của vị thành niên/thanh niên tại một số tỉnh/thành phố cung cấp bằng chứng, đề xuất ban hành quy định pháp lý khả thi phù hợp với điều kiện thực tiễn nhằm tăng cường khả năng tiếp cận của vị thành niên/thanh niên (VTN/TN) đối với dịch vụ tư vấn, khám sức khỏe tiền hôn nhân.

  pdf12p virichard 28-03-2024 4 1   Download

 • Nghiên cứu được thiết kế theo phương pháp mô tả cắt ngang, sử dụng phương pháp định lượng kết hợp định tính nhằm đánh giá sự chấp nhận của cộng đồng đối với dịch vụ tư vấn và khám sức khỏe (SK) tiền hôn nhân tại một số tỉnh/thành phố để cung cấp bằng chứng, đề xuất ban hành quy định pháp lý khả thi phù hợp với điều kiện thực tiễn nhằm tăng cường khả năng tiếp cận của vị thành niên/thanh niên (VTN/TN) đối với dịch vụ tư vấn, khám SK tiền hôn nhân.

  pdf14p virichard 28-03-2024 2 1   Download

 • Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức trong việc xây dựng Gói dịch vụ y tế cơ bản trong đó có sự thiếu kiểm soát về chi trả cho các thuốc đối với từng chỉ định cụ thể. Điều này dẫn đến tình trạng tiêu tốn một số tiền lớn của Quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và tỷ lệ sử dụng kháng sinh không hợp lý. Nghiên cứu này tập trung vào việc rà soát chỉ định phù hợp trong sử dụng các thuốc kháng sinh nhằm đảm bảo chỉ định đó là hợp lý, an toàn sử dụng nguồn lực có hiệu quả.

  pdf11p virichard 28-03-2024 3 1   Download

 • Bài viết nhằm trao đổi về các phương thức chuyển dịch các thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành Khách sạn sang tiếng Việt. Từ đó, cho chúng ta có cái nhìn tổng quan về quy trình dịch thuật cũng như ứng dụng các phương thức khả quan trong dịch thuật thuật ngữ khách sạn tiếng Anh sang tiếng Việt. Kết quả nghiên cứu góp phần làm tư liệu phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy, biên soạn từ điển thuộc chuyên ngành Khách sạn.

  pdf11p visergey 14-03-2024 5 1   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu này là phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch đêm ở thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang thông qua ý kiến đánh giá của du khách nội địa. Kết quả của nghiên cứu không những có ý nghĩa về mặt lí luận mà còn cả thực tiễn, góp phần cung cấp những thông tin quan trọng cho các bên liên quan trong việc phát triển kinh tế đêm nói chung và du lịch đêm nói riêng tại Phú Quốc.

  pdf13p gaupanda017 08-03-2024 6 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2