Dịch vụ sức khỏe tâm thần

Xem 1-20 trên 67 kết quả Dịch vụ sức khỏe tâm thần
 • Quận Sacramento de nạp Chương Trình Dịch Vụ và Trợ giup Cộng Đồng (Commnity Services and Support, hay CSS) thuộc Đạo Luật Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần (Mental Health Services Act, hay MHSA) trong tháng Hai, 2006. Ban Sức Khỏe Tâm Thần Tiểu Bang (Department of Mental Health, hay DMH) có đòi hỏi thêm thông tin về Chương Trình CSS và để có thể trả lời sớm, Sacramento tách đề nghị của Toán Cấp Cuu Tâm Thần (Psychiatric Emergency Response Team, hay PERT) ra khỏi năm (5) chương trình CSS khác.

  pdf7p thanhnga 10-06-2009 127 9   Download

 • Tài liệu trình bày về 7 quyền hạn khi nhận dịch vụ sức khỏe tâm thần ở Michigan: quyền hạn tổng quát, quyền hạn điều trị, quyền hạn liên hệ đến nhập viện và xuất viện, quyền hạn trong bối cảnh tư gia hoặc bệnh nhân nội trú, quyền hạn tang chứng pháp lý, tiến trình khiếu nại và kháng cáo, các nhóm cố vấn/ nguồn lợi.

  pdf43p roongkloi00 07-08-2017 2 1   Download

 • Nội dung bài viết miêu tả những vai trò của các nhân viên công tác xã hội trong cung cấp các dịch vụ sức khỏe tâm thần, giải thích định nghĩa “các rối nhiễu tâm thần”, những yếu tố được xem là nguyên nhân gây ra chúng, những gợi ý dành cho đào tạo công tác xã hội và những gợi ý đối với công tác xã hội và chăm sóc sức khỏe tâm thần ở Việt Nam với việc thực hiện Đề án 1215.

  pdf17p roongkloi10 11-08-2017 160 3   Download

 • Nội dung tài liệu cung cấp các kiến thức về dịch vụ sức khỏe tâm thần dựa trên cộng đồng và tại nhà chú trọng vào phục hồi và định nghĩa dịch vụ sức khỏe tâm thần dựa trên cộng đồng và tại nhà chú trọng vào phục hồi, các thành phần chính và cần thiết của mô hình phục hồi.

  pdf8p roongkloi10 11-08-2017 2 1   Download

 • Tài liệu Sức khỏe tâm thần: Hiểu biết là bước đầu tiên đưa ra những kết quả về thống kê sức khỏe tâm thần, các dấu hiệu và triệu chứng của bệnh tâm thần, định nghĩa về sức khỏe tâm thần và bệnh tâm thần, các loại nhà cung cấp dịch vụ sức khỏe tâm thần và các dịch vụ sức khỏe tâm thần địa phương.

  pdf16p roongkloi00 07-08-2017 4 2   Download

 • Chương trình ̀Ngăn Chặn và Can Thiệp Sớm (PEI) là một phần của những dự tính nằm trong Chương Trình Phục Vụ Sức Khỏe Tâm Thần của California. PEI có định ý để quan tâm và giảm bớt những vấn đề rủi ro hay những sự căng thẳng về tinh thần- điều góp phần tạo ra sự khởi đầu mạnh mẽ của những căn bệnh tâm thần nghiêm trọng,và duy trì sự khỏe mạnh của mỗi cá nhân trong cộng đồng....

  pdf4p thanhtruc 12-06-2009 165 11   Download

 • Khi bạn tiếp nhận dịch vụ sức khỏe tâm thần, Bộ luật Sức khỏe Tâm thần của Tiểu bang Michigan và những luật lệ khác bảo vệ những quyền hạn của bạn. Ban nhân viên có trách nhiệm bảo vệ quyền hạn của bạn khi cung cấp dịch vụ cho bạn. Chúng tôi khuyến khích bạn đặt câu hỏi về sự điều trị và quyền hạn của bạn và đưa ra những gợi ý mà bạn cảm thấy tốt nhất cho quyền lợi của bạn.

  pdf43p thanhtai 12-06-2009 102 13   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đạo luật dịch vụ sức khỏe tâm thần', kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf19p thanhnga 10-06-2009 71 10   Download

 • Hiểu được tầm quan trọng của chăm sóc SKTT tại cộng đồng. Trình bày được đặc điểm dịch tễ học và các nhân tố tâm lý, xã hội và môi trường ảnh hưởng đến SKTT. Liệt kê được các rối loạn tâm thần thường gặp tại cộng đồng. Trình bày được các nhân tố thuận lợi cho bệnh tâm thần phát sinh. Trình bày được các nội dung và hình thức chăm sóc SKTT tại cộng đồng.

  ppt34p sony_12 26-06-2013 140 31   Download

 • Tuyển tập các nghiên cứu khoa học của trường đại học Huế đề tài: Khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần và nhận thức về sức khỏe tâm thần ở Thừa Thiên Huế, Việt Nam...

  pdf13p phalinh15 10-08-2011 56 16   Download

 • Nội dung đề tài nghiên cứu trình bày cở sở lý luận và thực trạng mức độ hài lòng của người bệnh tại Bệnh viện Tâm Thần Trung Ương II, từ đó đề xuất một số giải pháp nâng cao mức độ hài lòng của người bệnh tại Bệnh Viện Tâm Thần Trung Ương II.

  pdf73p roongkloi10 11-08-2017 11 9   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Tâm lý học: Nhu cầu tham vấn tâm lý của nhân viên văn phòng tại doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh được thực hiện nhằm tìm hiểu nhu cầu tham vấn tâm lý của nhân viên văn phòng và mức độ sử dụng các dịch vụ tham vấn tâm lý. Từ đó đề xuất một số biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp, các nhà quản lý nhân sự trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần nói chung và tham vấn tâm lý nói riêng.

  pdf119p maiyeumaiyeu02 14-07-2016 32 11   Download

 • Các bác sĩ phẫu thuật nói chung của báo cáo cho thấy rằng, so với người da trắng, dân tộc thiểu số • có truy cập ít hơn và sẵn có của dịch vụ; • ít có khả năng nhận các dịch vụ; • nhận được kém hơn chất lượng chăm sóc, và • có đại diện trong nghiên cứu sức khỏe tâm thần

  pdf32p meomap9 26-12-2011 19 3   Download

 • Kết quả nghiên cứu trên 764 gia đình với tổng số ng-ời tham gia nghiên cứu là 3000 ng-ời, mô hình bệnh phổ biến ở hai xã Tam H-ưng và Tân Ước trong 4 tuần qua lf họ và sốt (2,5%), sốt đơn thuần (2%), thấp khớp (2,7%), cúm (1,4%), loét dạ dày hành tá tràng (1,2%), đau dây thần kinh (1,2%), bệnh về tai mũi họng (0,8%), viêm phế qu.n (0,7%), tiêu ch.y (0,7%), cao huyết áp (0,4%)… 61,5% số ng-ời ốm không điều trị và tự mua thuốc về điều trị, chỉ có 24,2% sử dụng dịch vụ...

  pdf7p sunshine_6 02-07-2013 134 41   Download

 • .Mỗi ngày trung bình con người thở 22.000 lần nhưng cả đời hầu hết chúng ta đều mắc sai lầm trong hoạt động thở này gây nên những tác động tiêu cực về sức khỏe. Khoa học cuối cùng đã chứng minh những gì môn yoga phổ biến hàng nghìn năm qua, đó là thở đúng cách có thể giúp thư thái tinh thần cũng như đóng vai trò quan trọng trong suy giảm bệnh tim, dị ứng hay lên cân. Giảm lo lắng Khi lo âu, con người ta dễ hạn chế hô hấp. Hơi thở bị giam hãm ở lồng...

  pdf5p charmcharmnz 29-05-2013 25 7   Download

 • Trường hợp có bằng chứng cho thấy comorbidity, lạm dụng thuốc và rối loạn hành vi dường như là tiền đề cho cả hai vô gia cư và những cơn loạn tâm thần ở hầu hết các trường hợp. Đối với các tác giả, những phát hiện này cho thấy một giới hạn trong phạm vi các dịch vụ tâm thần

  pdf30p meomap5 10-12-2011 33 6   Download

 • Để Làm cho đời sống của bệnh nhân tốt hơn NHQR tập trung trên quan điểm quốc gia về chất lượng chăm sóc sức khỏe. Điều này xem chất lượng chăm sóc sức khỏe thường xa rời thực tế hàng ngày phải đối mặt với các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế và bệnh nhân trong phòng khám và bệnh viện.

  pdf15p meomap1 25-11-2011 36 5   Download

 • WMIP là một chương trình chăm sóc sức khỏe của Bộ Y Tế và Xã Hội (DSHS) trong Quận Hạt Snohomish. Dịch vụ chăm sóc y tế, thuốc men, điều trị ma túy và rượu, sức khỏe tâm thần và các dịch vụ chăm sóc dài hạn là tất cả bộ phận của WMIP. Trong chương trình WMIP, quý vị luôn luôn có một bác sĩ, được gọi là Chuyên Viên Chăm Sóc Chính (PCP) mà quý vị có thể gặp để được chăm sóc sức khỏe cho quý vị. Molina Healthcare of Washington, Inc.

  pdf24p thuylinh 10-06-2009 61 4   Download

 • NHQR là sản phẩm của sự hợp tác giữa các cơ quan trên của Bộ Y tế và Dịch Vụ Nhân Sự (HHS). Nhiều cá nhân được hướng dẫn và đóng góp cho báo cáo này. Không có sự hỗ trợ hào hùng của họ, báo cáo này sẽ không có được có thể.

  pdf15p meomap1 25-11-2011 28 4   Download

 • Trung bình tỷ lệ phần trăm người lớn người đã có văn phòng của bác sĩ hoặc ghé thăm phòng khám trong 12 tháng qua và báo cáo thông tin liên lạc tốt với các nhà cung cấp dịch vụ y tế (ví dụ, rằng các nhà cung cấp của họ sức khỏe luôn luôn lắng nghe cẩn thận

  pdf15p meomap1 25-11-2011 26 4   Download

Đồng bộ tài khoản