intTypePromotion=1
ADSENSE

Điều chỉnh pháp luật

Xem 1-20 trên 4871 kết quả Điều chỉnh pháp luật
 • Bài giảng Lý luận pháp luật - Cơ chế điều chỉnh pháp luật nhằm trình bày về các giai đoạn của cơ chế điều chỉnh pháp luật, các yếu tố của Cơ chế điều chỉnh pháp luật, phân loại quy phạm, các quy phạm xã hội tiêu biểu.

  pdf63p small_12 13-06-2014 363 49   Download

 • Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn về cơ chế điều chỉnh pháp luật mối quan hệ giữa nhà nước và cá nhân ở Việt Nam, luận án "Cơ chế điều chỉnh pháp luật mối quan hệ giữa nhà nước và cá nhân ở Việt Nam hiện nay" đề xuất quan điểm và hệ thống các giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế điều chỉnh nhà nước mối quan hệ giữa nhà nước và cá nhân ở Việt Nam hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p boobu123 16-12-2016 102 17   Download

 • Bài giảng Cơ chế điều chỉnh pháp luật giới thiệu tới các bạn hai nội dung chính đó là điều chỉnh pháp luật và cơ chế điều chỉnh pháp luật. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những nội dung này. Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Luật và những ngành có liên quan.

  ppt15p cocacola_07 10-11-2015 106 10   Download

 • Sự tồn tại khách quan của đình công trong cơ chế thị trường ở Việt Nam cho thấy sự cần thiết phải điều chỉnh pháp luật đối với đình công cũng như có những định chế pháp lý để giải quyết các cuộc đình công một cách nhanh chóng và hiệu quả. Mời các bạn cùng tìm hiểu "Điều chỉnh pháp luật đối với đình công và giải quyết đình công ở Việt Nam hiện nay" để nắm bắt nội dung thông tin vấn đề.

  pdf8p hoangdieu1202 04-03-2016 78 4   Download

 • Bài viết phân tích mối quan hệ giữa pháp luật quốc tê svaf pháp luật Việt Nam trong quá trình điều chỉnh pháp luật Việt Nam cho phù hợp với pháp luật quốc tế; đồng thời đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

  pdf8p angicungduoc 15-10-2019 9 1   Download

 • Bài giảng Pháp luật đại cương của ThS. Bùi Huy Tùng có kết cấu nội dung gồm 4 chương như sau: Những vấn đề cơ bản về nhà nước, những vấn đề về pháp luật, cơ chế điều chỉnh pháp luật đối với quan hệ xã hội, hình thức và hệ thống pháp luật Việt Nam.

  pdf749p hata300190 16-03-2011 4731 1950   Download

 • Nội dung bài giảng "Pháp luật đại cương" của Bùi Huy Tùng trình bày những vấn đề cơ bản về nhà nước, những vấn đề chung về nhà nước, nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, những vấn đề cơ bản về pháp luật, quan hệ pháp luật, phân loại quan hệ pháp luật, thành phần của quan hệ pháp luật, cơ chế điều chỉnh pháp luật đối với quan hệ xã hội, hình thức và hệ thống pháp luật Việt Nam.

  pdf749p hoanganhquangninh 15-07-2013 450 117   Download

 • Trong khoa học lý luận chung về nhà nước và pháp luật, cơ chế điều chỉnh của pháp luật (sau này được gọi là cơ chế ĐCPL) là một vấn đề phức tạp và còn ít các công trình nghiên cứu khoa học đề cập đến. Nghiên cứu những vấn đề lý luận về pháp luật, chúng ta đã biết đến pháp luật với tư cách là những quy phạm pháp luật, những khuôn mẫu cho do Nhà nước ban hành hoặc thừa nhận, mà nội dung thể hiện ý chí và lợi ích của giai cấp thống trị trong xã hội. Pháp luật còn có giá trị xã hội bên cạnh...

  pdf6p dem_thanh 20-12-2012 81 16   Download

 • Vị trí, vai trò của quan hệ pháp luật trong cơ chế điều chỉnh pháp luật và trong đời sống thực tiễn Có những hành vi được pháp luật điều chỉnh nhưng đạo đức không điều chỉnh chúng, nói cách khác, chúng chỉ là hành vi pháp luật mà không phải là hành vi đạo đức. Những hành vi thực hiện quy trình kĩ thuật do pháp luật quy định, những hành vi thực hiện trình tự, thủ tục pháp lí… chỉ là hành vi pháp luật....

  pdf6p bravetocxu 26-04-2013 67 14   Download

 • Giáo trình Lý luận về nhà nước và pháp luật: Phần 3 trình bày các nội dung chính sau: Các yếu tố của cơ chế điều chỉnh pháp luật, quy phạm pháp luật, xây dựng pháp luật, hệ thống hóa pháp luật, quan hệ pháp luật, những tiêu chí cơ bản để xác định mức độ hoàn thiện của hệ thống pháp luật, vi phạm pháp luật, ý thức pháp luật,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf186p viapollo11 09-04-2019 58 12   Download

 • Luận văn "Pháp luật về cưỡng chế thi hành án dân sự - Từ thực tiễn tỉnh Đắk Lắk" được nghiên cứu với mục tiêu nhằm đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả điều chỉnh pháp luật về cưỡng chế thi hành án dân sự nói chung, tại tỉnh Đắk Lắk nói riêng.

  pdf107p anhinhduyet000 01-07-2019 52 10   Download

 • Bàn về khái niệm cơ chế điều chỉnh pháp luật Đó là thay đổi trong một số quy định của BLHS và thay đổi trong cấu trúc của các luật khác có nội dung liên quan đến vấn đề trách nhiệm hình sự. - Thay đổi trong một số quy định của BLHS: Các điều luật trong BLHS có nội dung là sự giới hạn việc quy định tội phạm chỉ có thể trong BLHS đều phải được sửa theo hướng cho phép các luật khác cũng có thể quy định tội phạm....

  pdf5p duongphuongtim 23-04-2013 71 9   Download

 • Kinh nghiệm quốc tế về điều chỉnh pháp luật đối với hoạt động xúc tiến thương mại và một số yêu cầu đặt ra đối với Việt Nam Như chúng ta đều biết, trong các biện pháp phòng ngừa tội phạm có biện pháp mà nội dung của nó thuộc về vấn đề phát triển kinh tế - xã hội vì có nguyên nhân của tội phạm thuộc phạm vi này.

  pdf7p hoathinhbrave 04-05-2013 80 9   Download

 • Bài giảng môn học Pháp luật đại cương trình bày các nội dung: Những vấn đề cơ bản về nhà nước, những vấn đề cơ bản về pháp luật, cơ chế điều chỉnh pháp luật đối với các quan hệ xã hội, luật hiến pháp và luật hành chính,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf87p thangnamvoiva25 20-10-2016 88 8   Download

 • Hành vi quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh được điều chỉnh không chỉ trong Luật Cạnh tranh năm 2004 mà còn trong nhiều văn bản pháp luật khác. Chính điều này đã làm cho các quy định về quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh bộc lộ những hạn chế, bất cập và gây trở ngại cho cơ quan quản lý cạnh tranh trong việc điều tra, xử lý các vụ việc cạnh tranh. Vì vậy, việc hoàn thiện các quy định pháp luật này sẽ góp phần xây dựng thị trường cạnh tranh bình đẳng, minh bạch ở Việt Nam hiện nay.

  pdf7p meolep2 10-12-2018 74 6   Download

 • Luận án xây dựng những luận cứ khoa học cho việc phân tích, đánh giá quá trình phát triển và thực trạng cơ chế điều chỉnh mối quan hệ giữa nhà nước và các nhân ở Việt Nam; từ đó, xác định quan điểm, đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế điều chỉnh mối quan hệ giữa nhà nước và cá nhân ở Việt Nam hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p boobu123 16-12-2016 60 3   Download

 • Kinh nghiệm điều chỉnh pháp luật đối với thuế lợi nhuận doanh nghiệp ở UCRAINA đảm bảo tính phù hợp, tính toàn diện của ngành luật hình sự: Trong khi việc sửa đổi, bổ sung tội danh hay khung hình phạt trong BLHS không thể thường xuyên và thường chậm vì nhiều lí do khác nhau (kể cả lí do phức tạp về mặt kĩ thuật) thì việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong một luật hay việc ban hành một luật mới là việc làm ít phức tạp hơn và có thể cùng lúc hoặc liên tiếp...

  pdf7p hoathinhbrave 04-05-2013 30 2   Download

 • Vị trí, vai trò của quan hệ pháp luật trong cơ chế điều chỉnh pháp luật và trong đời sống thực tiễn Có những hành vi được pháp luật điều chỉnh nhưng đạo đức không điều chỉnh chúng, nói cách khác, chúng chỉ là hành vi pháp luật mà không phải là hành vi đạo đức.

  ppt28p matem90 26-10-2013 67 2   Download

 • tiếp nối phần 1 của tập bài giảng "pháp luật đại cương", phần 2 sẽ trình bày về các nội dung: cơ chế điều chỉnh pháp luật đối với các quan hệ xã hội, luật hiến pháp và luật hành chính, cơ sở pháp luật về hoạt động tư pháp, luật tài nguyên nước. mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf55p hetiheti 10-03-2017 56 2   Download

 • Việc nghiên cứu của luận án nhằm thực hiện hai mục đích cơ bản: Góp phần hoàn thiện những vấn đề lý luận về đại diện lao động và điều chỉnh pháp luật đối với đại diện lao động; đề xuất hướng hoàn thiện hệ thống pháp luật về đại diện lao động ở Việt Nam trên cả hai bình diện điều chỉnh pháp luật và áp dụng pháp luật.

  pdf27p hannguyetti 09-04-2017 20 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Điều chỉnh pháp luật
p_strCode=dieuchinhphapluat

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2