intTypePromotion=1
ADSENSE

Điều kiện để dùng chữ

Xem 1-20 trên 1754 kết quả Điều kiện để dùng chữ
 • Bài báo trình bày việc lựa chọn máy xới đất hợp lý để thi công các loại đất cứng. Thông qua việc tối ưu hóa các chỉ tiêu hiệu quả sử dụng máy như thời gian chu kỳ làm việc tối thiểu, năng suất sử dụng tối đa và khối lượng máy tối ưu chọn ra một loại máy xới trong số các máy có trên thị trường hoặc có trong đội máy của xí nghiệp với khối lượng và công suất phù hợp với điều kiện sử dụng.

  pdf5p loki1234 24-05-2018 22 5   Download

 • Từ sau đại hội đảng lần thứ VI Đảng và Nhà Nước ta đã chủ trương chuyển đổi Tnền kinh tế từ cơ chế quản lý theo kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế quản lý theo cơ chế thị trường với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế có sự quản lý vĩ mô của nhà quản lý theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Ngày nay nền kinh tế thị trường cũng tạo ra nhiều cơ hội mới nhưng đồng thời cũng có những thách thức lớn tác động trực tiếp tới các doanh...

  pdf13p kemoc4 06-06-2011 480 98   Download

 • Luận án Tiến sĩ Luật học: Giải quyết khiếu kiện hành chính trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam đề xuất quan điểm, giải pháp để tiếp tục hoàn thiện pháp luật cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động GQKKHC nhằm tăng cường bảo vệ quyền con người, quyền công dân trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

  doc176p vaythoinhaem 16-10-2014 264 91   Download

 • Mục tiêu của đề tài nhằm phân tích thự trạng Đảng lãnh đạo Nhà nước ở nước ta, từ đó đề xuất phương hướng và một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước trong điều kiện xây dựng Nhà nước Pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf219p tsmttc_003 06-06-2015 120 29   Download

 • Một số ý kiến về cải cách tư pháp trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền Chính vì vậy, đạo đức xã hội thường không cứng nhắc mà khá uyển chuyển, linh hoạt, cho phù hợp với các chủ thể, trong các điều kiện, hoàn cảnh. Sự đánh giá về tính phù hợp hay không phù hợp đạo đức từ phía xã hội về hành vi cụ thể nào đó vì thế cũng không cố định, cứng nhắc.

  pdf5p bravetocxu 26-04-2013 58 10   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn dựa trên cơ sở làm rõ quan niệm chung về mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân, phân tích thực trạng và vấn đề đặt ra hiện nay về mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân, luận văn đề xuất phương hướng và một số giải pháp chủ yếu tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay.

  pdf15p truongtien_06 31-03-2018 42 6   Download

 • Dưới đây là tài liệu Sóng cơ học: Chủ đề 2 - Phản xạ sóng, sóng dừng. Tài liệu giới thiệu tới các bạn những kiến thức về sự phản xạ sóng, sóng dừng, điều kiện để có sóng dừng, ứng dụng đối với phản xạ sóng và sóng dừng. Với các bạn yêu thích môn Vật lí thì đây là tài liệu hữu ích.

  pdf6p nhung5tuyen10 28-07-2016 42 2   Download

 • Sự nghệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta tiến hành trong điều kiện co những thuận lợi, song khó khăn...

  doc1p thinhlu 05-09-2011 324 81   Download

 • Ở Việt Nam, sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, về thực chất, đã tồn tại chế độ một đảng cầm quyền, mặc dù có một thời gian dài ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam còn có Đảng Dân chủ, Đảng Xã hội cùng hoạt động chính trị. Và có lẽ vì thế, mọi chủ trương xây dựng Đảng đều tập trung vào vấn đề nâng cao năng lực cầm quyền, ít và dường như không đề cập đến vấn đề điều kiện để Đảng giữ vững được vị thế cầm quyền. ...

  pdf7p bach_nhat 27-02-2012 179 46   Download

 • Trong khi nền kinh tế, chính trị xã hội đất nước không ổn định thì đặt ra yêu cầu nhà nước phảI có chính sách đổi mới cho phù hợp với đIều kiện thực tiễn xã hội. Nước Nga sau khi thoát khỏi chiến tranh tình hình đất nước rất bất ổn. Lê-nin, người lãnh đạo tối cao của nhà nước Xô-Viết đã đề ra chính sách kinh tế mới nhằm giảI quyết tình hình khó khăn của đất nước. Bởi vì kinh tế cộng sản thời chiến không thể duy trì trong cả thời bình. Phương thức phân...

  pdf48p window1234 12-12-2012 104 11   Download

 • Đồ án môn học Khảo sát địa chất công trình với những đề tài khác nhau với mục đích giúp cho mỗi sinh viên củng cố và mở rộng kiến thức đã được học để vận dụng vào thực tế, biết được một phần công việc của các kỹ sư Địa chất công trình khi ra trường trong việc đánh giá điều kiện địa chất công trình, dự báo các vấn đề về địa chất công trình hay thiết kế phương án khảo sát địa chất công trình. Đây cũng là một bước thực hành để giúp cho sinh viên biết được một phần khối lượng của kỳ làm đồ án tốt nghiệp sắp tới.

  pdf104p lethuat1238 24-12-2017 137 17   Download

 • Bài báo trình bày việc lựa chọn máy xới đất hợp lý để thi công các loại đất cứng. Thông qua việc tối ưu hóa các chỉ tiêu hiệu quả sử dụng máy như thời gian chu kỳ làm việc tối thiểu, năng suất sử dụng tối đa và khối lượng máy tối ưu chọn ra một loại máy xới trong số các máy có trên thị trường hoặc có trong đội máy của xí nghiệp với khối lượng và công suất phù hợp với điều kiện sử dụng. ...

  pdf5p phalinh19 19-08-2011 62 8   Download

 • Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu học tập và nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Chung quanh vấn đề dân số và kế hoạch hóa gia đình: Một số vấn đề về chính sách dân số trong điều kiện kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa" dưới đây. Nội dung bài viết trình bày về vấn đề dân số, kế hoạch hóa gia đình, chính sách dân số trong điều kiện kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa,...

  pdf0p thuytct36 01-03-2016 89 8   Download

 • Bài viết Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong điều kiện hiện nay trình bày giáo dục lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên là một trong những vấn đề được Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm, vì Người cho rằng phải nâng cao trình độ lý luận chính trị thì mới vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf6p tranminhluanluan 29-05-2018 66 9   Download

 • Trong quá trình phát triển, việc vay mượn rồi Việt hoá tiếng nước ngoài là điều tất yếu, nước nào cũng vậy. Có những chữ dùng lâu ngày và ổn định như ô-tô, mít tinh... Có những chữ mới "nhập", ta thấy dịch không thuận bằng cứ phiên âm, như container: thùng chứa lớn là công-ten-nơ (đã phiên âm) chứ không để nguyên chữ container như báo Pháp luật 21/7/2004, trang 5, có câu:“Gỡ vướng cho xe container vào Đà Lạt”; nhưciterne: bể nước là xi-téc (phiên âm từ chữ Pháp "citerne" có hai âm rõ rệt, nếu phiên âm...

  pdf3p bibocumi21 21-12-2012 59 5   Download

 • Tài liệu "Bài toán liên quan đến điều kiện chia hết" cung cấp cho các bạn các dạng bài toán: Loại toán viết số tự nhiên theo dấu hiệu chia hết, loại toán dùng dấu hiệu chia hết để điền vào chữ số chưa biết, các bài toán về vận dụng tính chất chia hết của một tổng và một hiệu,...

  pdf6p congtoantc 21-01-2016 78 5   Download

 • Câu điều kiện tiếng Việt từ trước đến nay vẫn chưa được giới nghiên cứu ngôn ngữ học quan tâm đúng mức và hầu như chưa có một công trình nghiên cứu chuyên biệt về câu điều kiện tiếng Việt nào được công bố. Vì thế, việc phân loại câu điều kiện cũng không được chú trọng. Bài viết này, dựa vào tiêu chí mối quan hệ nhân quả giữa hai mệnh đề tính hiện thực – không hiện thực của các sự việc trong phát ngôn để đưa ra một đề nghị phân loại chi tiết hơn cho loại câu điều kiện tiếng Việt. Mời các bạn cùng xem và tham khảo.

  pdf11p kaiyuan1121 21-08-2018 65 7   Download

 • 40 năm thắng lợi của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa, nền nông nghiệp Bungari đã đạt được những thành tích đáng kể và giành được uy tín quốc tế. Hiện nay nó là một trong những nền nông nghiệp vững chắc nhất thế giới, đặc trưng bằng việc cơ giới hóa cao độ, bằng việc áp dụng rộng rãi các quy trình công nghệ và nền sản xuất phát triển nhanh. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo tài liệu "Nền nông nghiệp trong điều kiện xã hội xã hội chủ nghĩa phát triển Bungari".

  pdf0p songcochat 18-05-2016 40 1   Download

 • Bài viết nghiên cứu kinh nghiệm của châu Âu và một số nước thuộc truyền thống thông luật để từ đó đưa ra gợi ý cho việc hoàn thiện cơ chế xác minh điều kiện THADS ở Việt Nam, trong đó nổi bật là kiến nghị xây dựng một cơ sở dữ liệu thống nhất, kết nối thông tin về tài sản của các cơ quan đăng ký tài sản khác nhau và quy định chế tài nghiêm khắc để buộc người phải thi hành án cũng như các chủ thể có liên quan phải cung cấp thông tin phục vụ cho quá trình THADS.

  pdf10p truongtien_09 10-04-2018 51 1   Download

 • Móng cọc (cọc chế tạo sẵn rồi hạ vào đất bằng đóng, rung ép, ép, khoan thả hoặc cọc chế tạo trong lỗ tạo sẵn bằng cách nhồi bê tông, thường gọi chung là cọc nhồi) là giải pháp ưa dùng trong xây dựng công trình có tải trọng lớn trên nền đất yếu. Việc lựa chọn cọc chế tạo sẵn (cọc gỗ, bê tông cốt thép hoặc thép) hay cọc nhồi là căn cứ vào các điều kiện cụ thể chủ yếu sau đây để quyết định......

  pdf17p minhloi7733 04-09-2010 317 209   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Điều kiện để dùng chữ
p_strCode=dieukiendedungchu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản