intTypePromotion=3

Định chế quốc tế

Xem 1-20 trên 1862 kết quả Định chế quốc tế
 • Phần 1 Tài liệu Định chế quốc tế và Việt Nam về bảo vệ môi trường giới thiệu tới người đọc một số văn bản pháp luật quốc tế về bảo vệ môi trường, các văn bản pháp luật Việt Nam về bảo vệ môi trường như Luật môi trường năm 1994, các văn bản hướng dẫn thi hành luật môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf139p doinhugiobay_02 12-11-2015 58 16   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Định chế quốc tế và Việt Nam về bảo vệ môi trường, phần 2 trình bày một số văn bản pháp luật, thông tư, nghị định của Chính phủ và các cơ quan của Việt Nam về bảo vệ môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf148p doinhugiobay_02 12-11-2015 43 13   Download

 • Liên kết kinh tế quốc tế là sự thống nhất 1 hoặc nhiều chính sách về kinh tế quốc tế của nhiều QG nhằm giúp các QG có thể đạt được lợi ích kinh tế tối ưu trong tổng thể lợi ích của liên kết. VD: thuế quan, hạn ngạch, trợ cấp, trợ giá, đầu tư, tài chính, ch’giao công nghệ, môi trường, an ninh …

  ppt30p huuday 29-09-2010 346 202   Download

 • Giáo trình môn Kinh tế quốc tế do TS. Huỳnh Minh Triết biên soạn, có nội dung gồm 9 chương trình bày khái quát về kinh tế quốc tế, các lý thuyết thương mại cổ điển, hàng rào phi thuế quan, liên kết kinh tế và các định chế quốc tế, mậu dịch quốc tế ở các nước đang phát triển,...Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf99p ntliem1011 06-07-2011 2634 1267   Download

 • xuất - nhập khẩu của một nước càng lớn thì ảnh hưởng càng nhiều đến thị trường thế giới. Đối tượng nghiên cứu của thương mại quốc tế chính là hoạt động mua bán giữa các nước trên thế giới. Thương mại quốc tế nghiên cứu quy luật điều chỉnh luồng hàng giao thương giữa các quốc gia..

  doc64p huuday 23-09-2010 1154 691   Download

 • Bài giảng Kinh tế quốc tế: Chương 8 Các định chế kinh tế thế giới và sự hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam do Hồ Văn Dũng biên soạn với các nội dung chính như: Định chế kinh tế quốc tế, sự hội nhập kinh tế của Việt Nam, các định chế kinh tế phổ biến trên thế giới và sự tham gia của Việt Nam,...

  pdf2p nghqcp 14-11-2017 36 6   Download

 • Sau khi học xong chương 6 Các định chế kinh tế thế giới và sự hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam thuộc bài giảng Kinh tế quốc tế sinh viên nắm được nội dung cơ bản của các định chế hợp tác kinh tế quốc tế phổ biến và một số tổ chức kinh tế quốc tế tiêu biểu, từ đó, tìm hiểu tình hình thực tiễn hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam để điều chỉnh các hành vi ứng xử cho phù hợp.

  pdf31p cheap_12 08-07-2014 52 4   Download

 • Chương 8 - Các định chế kinh tế thế giới và sự hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Nội dung chương này gồm: Các khái niệm, sự hội nhập kinh tế của Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf2p nomoney1 08-02-2017 17 1   Download

 • Mục đích khi thành lập tổ chức thương mại thế giới là tạo một diễn đàn, là nơi để cho các Quốc gia đàm phán thúc đẩy tự do hoá thương mại thông qua việc dỡ bỏ các hàng rào làm trở ngại đến tiến trình này. Là một cơ chế quốc tế bao gồm các Hiệp định đa biên và nhiều bên về thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để hiểu kỹ hơn.

  pdf109p ngochanh 29-07-2009 1853 872   Download

 • Hội nhập kinh tế quốc tế (HNKTQT) là quá trình chủ động gắn kết nền kinh tế và thị tr-ờng của từng n-ớc với kinh tế khu vực và thế giới thông qua các nỗ lực tự do hóa và mở cửa trên các cấp độ đơn ph-ơng, song ph-ơng và đa ph-ơng. Thực chất HNKTQT đối với một quốc gia là việc quốc gia đó thực hiện chính sách kinh tế mở, tham gia các định chế kinh tế - tài chính quốc tế, thực hiện tự do hoá th-ơng mại, đầu t- cũng nh- các yếu tố...

  pdf484p cugiai1311 03-11-2012 140 59   Download

 • Bài giảng Kinh tế quốc tế của PGS.TS. Nguyễn Phú Tụ được biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về nhập môn kinh tế quốc tế; học thuyết thương mại quốc tế; chính sách nguồn lực kinh tế quốc tế; chính sách thuế quan trong thương mại quốc tế; rào cản phi thuế quan trong thương mại quốc tế; chính sách tài chính quốc tế; toàn cầu hóa kinh tế; các định chế kinh tế quốc tế và sự hội nhập của Việt Nam.

   

  ppt222p thuytrang_9 04-09-2015 237 57   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1 Tài liệu Quan hệ kinh tế quốc tế, phần 2 trình bày các nội dung: Thị trường tài chính tiền tệ quốc tế, các định chế kinh tế và tài chính quốc tế ảnh hưởng đến nền kinh tế thế giới, đầu tư quốc tế, quan hệ quốc tế của Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf205p doinhugiobay_00 02-11-2015 78 32   Download

 • Mục tiêu của chương 4 Các công cụ của chính sách thương mại quốc tế - thuế quan, hạn ngạch, … thuộc bài giảng Kinh tế quốc tế nhằm tìm hiểu các hàng rào mậu dịch (thuế quan, phi thuế quan) và tác dụng điều tiết thương mại quốc tế của chúng, các hàng rào phi thuế quan.

  pdf8p cheap_12 08-07-2014 196 17   Download

 • Nội dung bài giảng Chính sách thương mại quốc tế Chương 2: Các lý thuyết bàn về lợi ích của thương mại quốc tế nhằm trình bày về các học thuyết cổ điển – tân cổ điển, các học thuyết mới về thương mại quốc tế, lợi ích của thương mại quốc tế, thương mại quốc tế trong một nền kinh tế mở quy mô nhỏ.

  pdf61p narrow_12 21-07-2014 83 18   Download

 • Chương 9 Các định chế hợp tác kinh tế quốc tế thuộc bài giảng lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế, mục tiêu chương học này nhằm giúp người học nắm được nội dung cơ bản của các định chế hợp tác kinh tế quốc tế phổ biến, tìm hiểu một số tổ chức kinh tế quốc tế tiêu biểu tương ứng với các định chế hợp tác nói trên.

  pdf58p kevinle124 04-06-2014 84 15   Download

 • Nội dung chương 3 Lý thuyết thương mại quốc tế hiện đại thuộc bài giảng Kinh tế quốc tế nhằm trình bày về xây dựng mô hình chuẩn thương mại quốc tế, lý thuyết tỷ lệ yếu tố sản xuất (Mô hình Heckscher – Ohlin), định luật cân bằng hóa giá cả yếu tố sản xuất.

  pdf28p thick_12 15-07-2014 61 10   Download

 • Nội dung chương 3 Lý thuyết hiện đại về thương mại quốc tế thuộc bài giảng Kinh tế quốc tế trình bày về nguyên nhân; mô thức; và lợi ích của thương mại quốc tế theo quan điểm của các lý thuyết hiện đại, những nội dung cơ bản của lợi thế cạnh tranh và phân biệt rõ lợi thế so sánh với lợi thế cạnh tranh, nguyên nhân và cách thức di chuyển các nguồn lực kinh tế quốc tế.

  pdf20p cheap_12 08-07-2014 108 9   Download

 • Mục tiêu trọn tâm của chương 2 Các lý thuyết thương mại quốc tế cổ điển thuộc bài giảng Kinh tế quốc tế nhằm trình bày về lý thuyết của trường phái trọng thương, lý thuyết lợi thế tuyệt đối, lý thuyết lợi thế so sánh, lý thuyết chi phí cơ hội, lý thuyết so sánh biểu hiện, lợi thế so sánh với sự tham gia của tiền tệ.

  pdf31p thick_12 15-07-2014 48 9   Download

 • Bài giảng Kinh tế quốc tế: Chương 1 Tổng quan về kinh tế thế giới trình bày về tổng quan về Kinh tế quốc tế; Các lý thuyết thương mại: cổ điển và hiện đại; thuế quan và hàng rào phi thuế quan; sự di chuyển quốc tế của các nguồn lực và đầu tư trực tiếp nước ngoài; các tổ chức/định chế trong Kinh tế quốc tế.

  pdf7p cheap_12 08-07-2014 36 6   Download

 • Mục tiêu trình bày trong chương 5 Chính sách thương mại quốc tế thuộc bài giảng Kinh tế quốc tế trình bày về nội dung, phương thức và ý nghĩa tác dụng của chính sách bảo hộ mậu dịch để thấy rõ tính tất yếu phải loại bỏ dần chính sách này trong đời sống thương mại quốc tế.

  pdf15p cheap_12 08-07-2014 45 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Định chế quốc tế
p_strCode=dinhchequocte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản