intTypePromotion=1
ADSENSE

Định nghĩa bài toán đối ngẫu

Xem 1-7 trên 7 kết quả Định nghĩa bài toán đối ngẫu
 • Đây là các kiến thức có giá trị trong ứng dụng vì nhờ đó có thể giải một quy hoạch tuyến tính từ quy hoạch tuyến tính đối ngẫu của nó. Nội dung chi tiết của chương này bao gồm : I- KHÁI NIỆM VỀ ĐỐI NGẪU 1- Đối ngẫu của quy hoạch tuyến tính dạng chính tắc 2- Định nghĩa đối ngẫu trong trường hợp tổng quát 3- Các định lý về sự đối ngẫu a- Định lý 1 ( đối ngẫu yếu ) b- Định lý 2 c- Định lý 3 d- Định lý 4 ( sự đối...

  pdf18p muaythai7 26-10-2011 456 46   Download

 • 2.1 Định nghĩa bài toán đối ngẫu2.1.1 Định nghĩa Xét bài toán quy hoạch tuyến tính gốc (P Bài toán quy hoạch tuyến tínhBài toán sau đây được gọi là bài toán đối ngẫu của bài toán (P), ta gọi là bài toán (Q)

  pdf28p abcdef_14 24-07-2011 181 48   Download

 • Luận văn được tổ chức thành 4 chương như sau: Chương 1 giới thiệu tổng quan về bài toán nhận dạng thực thể trong văn bản Tiếng Việt, những khó khăn gặp phải khi thực hiện bài toán này. Chương 2 định nghĩa học suốt đời, kiến trúc mô hình học suốt đời, các đặc điểm của học suốt đời và phương pháp áp dụng học suốt đời vào mô hình trường ngẫu nhiên có điều kiện. Chương 3 trình bày thuật toán L-CRFs nhằm tăng hiệu quả của mô hình trường ngẫu nhiên có điều kiện áp dụng. Chương 4 trình bày đánh giá thực nghiệm trong hai trường hợp.

  pdf47p hanh_tv26 04-04-2019 33 6   Download

 • Tuyển tập những báo cáo nghiên cứu khoa học hay nhất của trường đại học vinh tác giả: 4. Lê Thanh Hoa, Nguyễn Thị Thanh Hiền, Về một mô hình bài toán quy hoạch ngẫu nhiên...Toán học là môn khoa học nghiên cứu về các số, cấu trúc, không gian và các phép biến đổi. Nói một cách khác, người ta cho rằng đó là môn học về "hình và số." Theo quan điểm chính thống, nó là môn học nghiên cứu về các cấu trúc trừu tượng định nghĩa từ các tiên đề, bằng cách sử dụng Luận lý...

  pdf8p phalinh14 07-08-2011 143 22   Download

 • Xác suất điều kiện này không phụ thuộc vào thống kê đủ đối với . * Điều kiện cần. Vậy T(X) = (T1(X),…, Ts(X)) làGiả sử (T1(X),…, Ts(X)) là thống kê đủ đối với . Theo Định nghĩa ta có không phụ thuộc vào. Đặt h(x1,…, xn) = Ta biết rằng Điều kiện cần được chứng minh. Chứng minh định lí trong trường hợp phân phối liên tục xem trong [2]. Ví dụ 2.6. Giả sử (X1, X2,…, Xn) là mẫu ngẫu nhiên độc lập từ phân phối chuẩn N(a; với (a;2). Chứng minh rằng 2;là thống kê đủ đối). Giải. Ta có hàm mật...

  pdf8p cnkbmt1 14-10-2011 227 17   Download

 • Phép thử là việc thực hiện một thí nghiệm hoặc quan sát một hiện tượng nào đó. Phép thử ÷ợc gọi là ngẫu nhiên nếu ta không thể dự báo tr÷ớc chính xác kết quả nào sẽ xảy ra.Toán học là môn khoa học nghiên cứu về các số, cấu trúc, không gian và các phép biến đổi. Nói một cách khác, người ta cho rằng đó là môn học về "hình và số." Theo quan điểm chính thống, nó là môn học nghiên cứu về các cấu trúc trừu tượng định nghĩa từ các tiên đề, bằng cách sử...

  pdf156p minhhai20789 27-04-2011 187 51   Download

 • Chương 1: Biến cố – Xác suất – Các định lý. Nội dung chính trong chương này gồm có: Các loại biến cố, các phép toán giữa các biến cố và ý nghĩa, các cách tính xác suất của một biến cố, công thức tính xác suất của các biến cố phức tạp. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt95p nhanmotchut_4 01-11-2016 36 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Định nghĩa bài toán đối ngẫu
p_strCode=dinhnghiabaitoandoingau

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2