intTypePromotion=1
ADSENSE

Đo lường kết quả

Xem 1-20 trên 4617 kết quả Đo lường kết quả
 • Nổi lên gần đây như một kênh thông tin mới đầy tiềm năng, Internet đang thách thức các kênh truyền thống bằng chính những đặc thù riêng như tính gắn kết và khả năng tương tác với người dùng. Thế nhưng, để truyền thông trực tuyến trở thành đối thủ xứng tầm của các bậc đàn anh, ngoài nỗ lực phát triển các hình thức quảng cáo phát huy hiệu quả thế mạnh đặc trưng của Internet, bước đi đầu tiên cần làm là đo lường hiệu quả truyền thông, trong đó, thông tin về hành vi người dùng...

  pdf6p womanhood911_00 29-09-2009 213 87   Download

 • 1. Mục đích: - Đảm bảo các quá trình được thực hiện dưới sự kiểm soát, các thông số yêu cầu được tuân thủ theo qui định để đảm bảo kết quả đầu ra như hoạch định. - Đánh giá, xác định hiệu quả và hiệu lực của các quá trình để tìm cơ hội cải tiến và điều chỉnh để các quá trình đạt hiệu quả cao hơn. 2. Phạm vi: Ap dụng cho việc theo dõi, đo lường các quá trình của Hệ thống quản lý chất lượng. 3. Định nghĩa: 3.1 Các thuật ngữ được sử dụng phù hợp...

  pdf5p kim_ha_nul 07-09-2010 216 78   Download

 • Bài viết Xây dựng bộ chỉ số đo lường hiệu quả các chương trình đào tạo đại học trong lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ trình bày: Đề xuất một số các chỉ số đo lường hiệu quả chính để đo lường, đánh giá chất lượng CTĐT bậc đại học trong lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ. Tuy vậy, những kết quả quả đề xuất cũng có thể tham khảo cho các CTĐT khác,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf7p lauchiquay 19-04-2018 23 1   Download

 • Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp là những sản phẩm dịch vụ mang lại lợi ích tiêu dùng xã hội, những sản phẩm dịch vụ này phải phù hợp với lợi ích kinh tế và trình độ văn minh của tiêu dùng xã hội, được người tiêu dùng chấp nhận.

  ppt20p ngthisau 01-04-2011 374 103   Download

 • Bài giảng Đo lường và đánh giá kết quả học tập trong các trường cao đẳng đại học trình bày các nội dung về đánh giá thành quả học tập ở các trường cao đẳng đại học như một vài khái niệm phân loại, đánh giá quá trình và đánh giá kết thúc, phương pháp đánh giá bằng trắc nghiệm khách quan. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf51p handsomeman8x 13-06-2014 209 73   Download

 • Mục tiêu của luận văn: Giới thiệu Thẻ điểm cân bằng (Balance Scorecard) như là một hệ thống đo lường kết quả hoạt động của công ty; phân tích thực trạng đánh giá kết quả hoạt động của công ty thấy được những thành công và những khó khăn mà công ty đang gặp phải; vận dụng Thẻ điểm cân bằng để đưa ra kiến nghị giúp công ty giải quyết những vấn đề khó khăn.

  pdf26p uocvongxua06 13-08-2015 182 64   Download

 • Khái niệm và vai trò của đánh giá thực hiện công việc. Khái niệm:Đánh giá công việc thực hiện là đo lường kết quả công việc thực hiện so với chỉ tiêu đề ra. Vai trò của đánh giá thực hiện công việc: - Đánh giá tình hình thực hiện công việc của nhân viên cung cấp các thông tin cơ bản, dựa vào đó, các doanh nghiệp mới có thể ra quyết định về vấn đề thăng tiến và tiền lương của nhân viên. - Giúp cho cán bộ nhân sự và các nhân viên có cơ hội...

  pdf19p yeumala 07-04-2012 145 35   Download

 • Nội dung của Bài giảng Thống kê kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Chương 1 Hệ thống chỉ tiêu đo lường kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nhằm trình bày về chi phú trung gian của doanh nghiệp, giá trị gia tăng của doanh nghiệp, đo lường kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

  ppt101p idol_12 05-05-2014 150 14   Download

 • Mục đích của nghiên cứu này là xác định con đường tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập môn Tâm lý học (TLH) của sinh viên. Cả hai phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng đều được sử dụng để đo lường kết quả nghiên cứu.

  pdf8p bautroibinhyen17 13-02-2017 65 11   Download

 • Thiết lập mục tiêu, mục đích cho lực lượng bán hàng gồm: Doanh thu Lợi nhuận đóng góp Thị phần Mức chi phí XD kế hoạch BH Thiết lập các tiêu chí bán sản phẩm cho: Tổ chức Nhân viên Vùng, miền Danh mục KH Khu vực So sánh các kết quả với tiêu chí Điều chỉnh Nội dung đo lường • Định lượng: Dùng các dữ liệu để hỗ Đị lượ Dù cá dữ liệ để trợ việc ra quyết định trợ việ quyế đị • Định tính: Ướng tính các tính chất Đị tí Ướ tí cá tí chấ không thể biểu hiện chính...

  pdf10p tab_12 26-07-2013 59 8   Download

 • Bài giảng Kinh tế y tế: Đánh giá kinh tế y tế (phần 2). Mục tiêu của chương này mô tả khái niệm, đặc điểm của một số chỉ số, phương pháp đo lường kết quả của chương trình can thiệp y tế; áp dụng phương pháp đo lường kết quả phù hợp cho trường hợp cụ thể. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt42p tangtuy20 27-07-2016 40 8   Download

 • Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kinh tế "Nghiên cứu hệ thống chỉ tiêu đo lường hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam" có kết cấu nội dung gồm 5 chương, nội dung tài liệu gồm có: Giới thiệu đề tài nghiên cứu, lý luận chung về hệ thống chỉ tiêu đo lường hiệu quả hoạt động và tổng quan nghiên cứu,...

  pdf0p lamtamnha_01 01-02-2018 39 5   Download

 • Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Xây dựng kế hoạch truyền thông marketing, các bước trong xây dựng kế hoạch truyền thông, phát hiện công chúng mục tiêu, đo lường kết quả truyền thông,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  pdf28p hpnguyen9 04-05-2018 69 10   Download

 • Đề tài nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng kết hợp với nghiên cứu định tính để khám phá các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp cổ phần hóa tại Việt Nam. Bằng việc đo lường kết quả kinh doanh theo mức độ cảm nhận (Subjective performance), kết quả nghiên cứu có ba mối quan hệ có ý nghĩa thống kê, bao gồm sự thay đổi cấu trúc chủ sở hữu tác động tích cực đến tinh thần làm chủ doanh nghiệp...

  pdf235p hanh_tv27 16-04-2019 18 1   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu "Yếu tố ảnh hưởng đến việc áp dụng hệ thống đo lường kết quả hoạt động trong các doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam" là làm rõ những yếu tố ảnh hưởng và phân tích mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố đó đến việc áp dụng PMS trong các doanh nghiệp sản xuất tại VN.

  pdf0p sohucninh321 09-07-2019 15 4   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu là xác định tại thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên có bao nhiêu phần trăm ao nuôi đạt hiệu quả chi phí trong tổng ao nuôi tôm sú thương phẩm, chi phí tối thiểu tối ưu trung bình là bao nhiêu, để từ đó người nuôi có chiến lược nuôi cho phù hợp. Kết quả cho thấy, nếu sử dụng mô hình CE - CRS thì có 1,61% số ao nuôi tôm sú thương phẩm đạt CE với hệ số CE trung bình là 0,42 và chi phí tối thiểu trung bình cho ao nuôi là 8.636.064 đồng.

  pdf6p advanger2 06-05-2018 16 0   Download

 • Kết quả nghiên cứu lâm sàng đối chứng ngẫu nhiên (randomized controlled trial) thường được trình bày qua các chỉ số tương đối như tỉ số nguy cơ (relative risk – RR). Bài viết giới thiệu chỉ số NNT như là một thước đo hiệu quả của một thuật điều trị và cách diễn giải NNT trong bối cảnh lâm sàng.

  pdf6p vidoraemon2711 03-06-2019 13 0   Download

 • Ngoài sai số của dụng cụ đo, việc thực hiện quá trình đo cũng gây ra nhiều sai số. Nguyên nhân của những sai số này gồm: - Phương pháp đo được chọn. - Mức độ cẩn thận khi đo. Do vậy kết quả đo lường không đúng với giá trị chính xác của đại lượng đo mà có sai số, gọi là sai số của phép đo.

  pdf7p ntgioi120405 18-11-2009 1166 158   Download

 • Đo lường là một quá trinh đánh giá định lợng một đại lượng cần đo để có kết qủa bằng số so với đơn vị đo. Hoặc có thể định nghĩa rằng đo lờng là hành động cụ thể thực hiện bằng công cụ đo lờng để tim trị số của một đại lợng cha biết biểu thị bằng đơn vị đo lường. Kết qủa đo lờng là giá trị bằng số của đại lợng cần đo AX nó bằng tỷ số của đại lợng cần đo X và đơn vị đo Xo....

  pdf224p dacnac 05-09-2012 136 58   Download

 • Đo trực tiếp là cách đo mà kết quả nhận được trực tiếp từ một phép đo duy nhất. Nghĩa là, kết quả đo được chính là trị số của đại lượng cần đo mà không phải tính toán thông qua bất kỳ một biểu thức nào.

  pdf0p thienthanhomenh_ndt 17-09-2012 128 25   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Đo lường kết quả
p_strCode=doluongketqua

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản