intTypePromotion=1
ADSENSE

Đổi mới giáo dục Việt Nam

Xem 1-20 trên 1241 kết quả Đổi mới giáo dục Việt Nam
 • Bài viết "Nguyên lí tự do của L. Tolstoi như một gợi ý cho đổi mới giáo dục Việt Nam" do Phạm Thị Phương giới thiệu đôi nét cơ bản về Giáo dục tự do cả trên phương diện lí thuyết lẫn thực hành, của nhà sư phạm lỗi lạc Lev Tolstoi, để thấy nguyên lí tự do trong giáo dục, như một nền tảng có tính khoa học của giáo dục hiện đại, là sự bức thiết đối với Giáo dục Việt Nam trong bối cảnh đổi mới căn bản và toàn diện. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf11p dutru2011 21-09-2015 64 5   Download

 • Tác giả nêu lên suy nghĩ về nâng cao chất lượng giáo dục đại học trong bối cảnh đổi mới giáo dục Việt Nam hiện nay, giáo dục đào tạo đóng vai trò quan trọng là nhân tố chìa khóa, là động lực thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Mục đích cao đẹp nhất của nền giáo dục Việt Nam đã được khẳng định trong Luật giáo dục do Quốc hội thông qua năm 2005 là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ và nghề nghiệp...

  pdf6p hanh_tv23 26-03-2019 28 2   Download

 • Hàng chục năm qua, giáo dục và đào tạo nước ta đã có sự phát triển vượt bậc về quy mô, mạng lưới, loại hình trường, lớp, đáp ứng yêu cầu cơ bản việc học tập của nhân dân. Bên cạnh những thành tựu đáng tự hào, giáo dục phổ thông nước ta vẫn còn những vấn đề cần khắc phục. Bài viết đề cập một số vấn đề ảnh hưởng đến sự phát triển của giáo dục và đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam.

  pdf9p nganga_01 04-09-2015 58 15   Download

 • Bài viết đề cập một số vấn đề về đổi mới giáo dục của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay dựa trên những phân tích bước đầu về bối cảnh giáo dục.

  pdf4p dunghaiphong_hoaphuong 15-06-2020 11 1   Download

 • Bài viết giới thiệu đôi nét cơ bản về “Giáo dục tự do”, cả trên phương diện lí thuyết lẫn thực hành, của nhà sư phạm lỗi lạc Lev Tolstoi, để thấy Nguyên lí tự do trong giáo dục, như một nền tảng có tính khoa học của giáo dục hiện đại, là sự bức thiết đối với Giáo dục Việt Nam trong bối cảnh đổi mới căn bản và toàn diện.

  pdf11p nganga_01 04-09-2015 33 2   Download

 • Bài giảng Thực trạng giáo dục Việt Nam và định hướng đổi mới của GS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc có kết cấu nội dung trình bày về: Thực trạng giáo dục Việt Nam, đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Đồng thời nêu ra các cơ hội và thách thức trong vấn đề đổi mới giáo dục Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf22p aquaman27 18-01-2019 40 9   Download

 • Tài liệu Yêu cầu đổi mới giáo dục trong nền kinh tế tri thức ở Việt Nam: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Kinh tế tri thức, đặc điểm và quá trình phát triển, tri thức cho phát triển, tiếp cận tri thức và hấp thụ nó trong nền kinh tế toàn cầu mới. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf105p vizeus 08-03-2019 19 4   Download

 • Tài liệu Yêu cầu đổi mới giáo dục trong nền kinh tế tri thức ở Việt Nam: Phần 2 tiếp tục trình bày chiến lược phát triển khoa học và công nghệ thông tin của các nước công nghiệp, chiến lược quốc gia về công nghệ thông tin của các nước Châu Á - Thái Bình Dương, phát triển giáo dục Việt Nam trong điều kiện hoàn cảnh mới. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf111p vizeus 08-03-2019 26 3   Download

 • Luận án được nghiên cứu với mục tiêu nhằm lý luận về phát triển đội ngũ Hiệu trưởng trường Tiểu học trong bối cảnh đổi mới giáo dục và khảo sát đánh giá thực trạng phát triển đội ngũ Hiệu trưởng trường Tiểu học trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, luận án sẽ đề xuất các giải pháp phát triển đội ngũ Hiệu trưởng trường Tiểu học của tỉnh Đăk Lắk trong bối cảnh đổi mới giáo dục Việt Nam hiện nay.

  pdf248p phongtitriet000 08-08-2019 9 0   Download

 • Dưới góc độ giáo dục, có thể nói rằng phong trào Duy Tân là một cuộc cách mạng giáo dục ở Việt Nam đầu thế kỉ XX theo hướng khoa học và hiện đại. Tư tưởng về phát triển giáo dục, “khai dân trí” thông qua con đường thực dạy, thực học, thực nghiệp của Phan Châu Trinh (1872 - 1926) - người đứng đầu phong trào Duy Tân, cho đến nay vẫn còn giá trị và có ý nghĩa đối với giáo dục Việt Nam. Trong phạm vi nghiên cứu, bài viết sau dây sẽ trình bày rõ hơn về tư tưởng này, mời bạn cùng tham khảo.

  pdf8p nganga_01 04-09-2015 55 7   Download

 • Giáo trình Lịch sử giáo dục Việt Nam có kết cấu trình bày nội dung gồm 4 chương: chương 1 chế độ giáo dục và thi cử của Việt Nam thời phong kiến, chương 2 nền giáo dục Việt Nam thời pháp thuộc, chương 3 tình hình giáo dục thời chính phủ Trần Trọng Kim trong vùng Pháp tạm chiến và ở miền Nam Việt Nam, chương 4 nền giáo dục của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa và Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  pdf71p tichtutite 18-06-2014 837 241   Download

 • Một con thuyền cứ mãi lênh đênh trên biển cả nếu nó không biết đâu là bến bờ cần đến. Cũng như vậy, một nền giáo dục sẽ không có định hướng hoặc đi chệch hướng nếu như những mục tiêu của nó không đúng đắn, rõ ràng, và nhất quán. Trong bài viết này, tác giả muốn cung cấp một cách nhìn khác liên quan đến một số nội dung trọng yếu của giáo dục đại học hiện nay ở nước ta. Bạn đọc có thể tham khảo để cùng nhìn nhận lại vấn đề quản lý và đổi mới giáo dục nước ta hiện nay.

  pdf28p nhokkeen 09-05-2013 353 143   Download

 • Bài giảng "Đề án đổi mới giáo dục đại học Việt Nam (giai đoạn 2006 - 2020)" trình bày các nội dung về: Sự bức thiết phải đổi mới giáo dục đại học; quan điểm chỉ đạo đổi mới giáo dục đại học; mục tiêu phát triển giáo dục đại học đến năm 2020; các nhiệm vụ và giải pháp đổi mới giáo dục đại học; tổ chức thực hiện.

  ppt131p co_don_272727 04-10-2014 261 77   Download

 •  Với mục đích thấy được thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực tự học, khả năng nghiên cứu cho đội ngũ giáo viên phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam trong giai đoạn tới, Viện Nghiên cứu Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học Nâng cao năng lực tự học, tự nghiên cứu cho giáo viên phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf259p uocvongxua03 24-06-2015 184 70   Download

 • Phần 1 Tài liệu Nền kinh tế tri thức và yêu cầu đổi mới giáo dục ở Việt Nam giới thiệu tới người đọc các nội dung: Kinh tế tri thức, đặc điểm và quá trình phát triển; tri thức cho phát triển, tiếp nhận tri thức và hấp thụ nó cho nền kinh tế toàn cầu mới; chiến lược phát triển khoa học và công nghệ thông tin của các nước công nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf105p doinhugiobay_05 01-12-2015 128 44   Download

 • Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu thực trạng về sự tác động của các chính sách đổi mới giáo dục đại học đối với sự phát triển qui mô của hệ thống giáo dục đại học Việt Nam trong giai vừa qua ở nước ta, đề xuất những định hướng cho việc xây dựng chính sách giáo dục đại học cho giai đoạn đến năm 2010. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf139p tsmttc_009 26-07-2015 124 36   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Nền kinh tế tri thức và yêu cầu đổi mới giáo dục ở Việt Nam, phần 2 cung cấp cho người đọc các kiến thức: Chiến lược quốc gia về công nghệ thông tin của các nước châu Á - Thái Bình Dương; phát triển giáo dục ở Việt Nam trong điều kiện và hoàn cảnh mới. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf111p doinhugiobay_05 01-12-2015 89 33   Download

 • Chương trình hành động của ngành Giáo dục thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam 2011-2020 nêu lên Chương trình hành động của ngành Giáo dục thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam 2011-2020, kết luận số 51-KL/TW ngày 29/10/2012 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 22/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

  doc18p khangtailieumoi 30-06-2016 103 17   Download

 • Những trăn trở cho đổi mới giáo dục đại học Việt Nam tập trung xem xét ở hai khía cạnh: Sự cần thiết phải đổi mới giáo dục đại học, phân tích các ý kiến về hướng đi và các giải pháp cho đổi mới giáo dục đại học Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf10p sunshine1202 15-08-2016 82 17   Download

 • Tài liệu "Cấp bách đổi mới giáo dục" nhằm trình bày bốn vấn đề cấp bách trong giáo dục cần được đổi mới. Một trong những kiến nghị của GS. Hoàng Tụy đó là: cải thiện chính sách đối với người thầy; đổi mới căn bản tư duy thi tốt nghiệp và tuyển sinh, rà soát cơ chế tài chính đảm bảo cho giáo viên có lương đủ sống... Mời bạn đọc tham khảo tài liệu để nắm bắt thông tin cụ thể.

  pdf2p bibocumi25 09-01-2013 89 11   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Đổi mới giáo dục Việt Nam
p_strCode=doimoigiaoducvietnam

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2