intTypePromotion=1
ADSENSE

Đổi mới tổ chức cán bộ

Xem 1-20 trên 752 kết quả Đổi mới tổ chức cán bộ
 • Nghiên cứu đề xuất cơ chế chính sách huy động nguồn nhân lực khoa học kỹ thuật (KHKT) tham gia chuyển giao khoa học công nghệ (KHCN) trong xây dựng nông thôn mới (NTM) chính là nhằm góp phần thực hiện mục tiêu “xây dựng NTM có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ”; góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia về NTM trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

  pdf18p vimarillynhewson 17-05-2022 3 0   Download

 • Bài viết được thực hiện nhằm khắc phục tình trạng này đồng thời phát huy được tính chất đa dạng, thu hút của môn Ngữ văn, nhà trường cần thiết phải có những hoạt động ngoại khóa được tổ chức dưới nhiều hình thức khác nhau. Đây là một trong những biện pháp hữu hiệu nhất nhằm khơi gợi sự hứng thú, óc tư duy, tình cảm trong sáng của các em đối với bộ môn Văn. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf12p atarumoroboshi 05-05-2022 8 1   Download

 • Bài viết "Một số biện pháp quản lí góp phần nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường phổ thông hiện nay" đề xuất một số biện pháp về nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho cán bộ, giáo viên, học sinh và các lực lượng xã hội khác; bồi dưỡng kỹ năng tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho cán bộ, giáo viên, cán bộ lớp, cán bộ Đoàn – Đội;...

  pdf9p atarumoroboshi 05-05-2022 6 1   Download

 • Đề tài với mục tiêu nhằm phân tích lợi nhuận của doanh nghiệp chủ yếu nhằm đưa ra các giải pháp các gút mắc trong việc phát triển của doanh nghiệp, để doanh nghiệp có thể chạy nhanh hơn cần phải tinh gọn bộ máy tổ chức, phân tích đâu là lĩnh vực chính mà doanh nghiệp cần tập trung vào và đâu là ngành kinh doanh phụ mà doanh nghiệp cần hạn chế vốn đầu tư, đâu là nguồn đầu tư hiệu quả doanh nghiệp nên đầu tư vào. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc76p trunghoang1991 01-05-2022 9 4   Download

 • Việc đào tạo nghề ở bậc đại học hiện nay sẽ là quá trình gắn lý thuyết với thực hành, tổ chức dạy học theo dạng “Xưởng thiết kế”; đưa bộ môn hoạt động (quản lý Block-khối những môn học) dạy lý thuyết và hướng dẫn bài tập lớn - đồ án môn đồng thời tăng cường liên kết, trao đổi với hoạt động thực tiễn gắn với doanh nghiệp có uy tín trên thị trường công việc thiết kế quy hoạch - kiến trúc.

  pdf8p vithales 20-04-2022 16 0   Download

 • Phần 1 cuốn sách tập trung vào các nội dung: Một số vấn đề chung về khuyến nông và hoạt động khuyến nông; tổ chức khuyến nông, cán bộ khuyến nông, đối tượng của khuyến nông và các phương pháp cần sử dụng để thực hiện tốt công tác khuyến nông ở các cấp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf67p bakerboys01 07-04-2022 2 0   Download

 • Bài viết tập trung vào việc phân tích, đánh giá chương trình học của các môn thực hành tiếng đặc biệt là khía cạnh phân bổ thời lượng, nội dung và bố cục của giáo trình các môn học này đồng thời so sánh, đối chiếu với khung thời lượng quy định của Tổ chức giáo dục Cambridge để chỉ rõ cho người học biết thời lượng cần phải chủ động học tập ngoài giờ lên lớp. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf15p hanthienngao 14-04-2022 7 0   Download

 • Cuốn sách được biên soạn nhằm cung cấp cho bạn đọc, đặc biệt là cho cán bộ cấphuyện, xã những kiến thức cơ bản về vai trò, cách thức tổchức và phát triển cộng đồng góp phần thực hiện công cuộc xóa đói giảm nghèo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách.

  pdf88p bakerboys01 07-04-2022 5 0   Download

 • Bộ quy tắc năm 2019 chứa đựng các giá trị chuẩn mực về đạo đức và ứng xử nghề nghiệp của luật sư, đồng thời là căn cứ để giám sát, xem xét khen thưởng, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý kỷ luật đối với luật sư, áp dụng trong phạm vi tổ chức xã hội, nghề nghiệp luật sư. Bài viết dưới đây cặp nhật những thay đổi cơ bản của Bộ quy tắc năm 2019 để ứng dụng vào chương trình đào tạo nghề Luật sư tại Học viện Tư pháp.

  pdf7p viottohahn 30-03-2022 5 0   Download

 • Quyết định số 1907/2021/QĐ-BYT ban hành về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực mỹ phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế. Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

  doc12p hoalanvender 25-02-2022 5 0   Download

 • Quyết định số 5652/2021/QĐ-BYT ban hành về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/ được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/bị bãi bỏ lĩnh vực trang thiết bị y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ y tế. Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

  doc5p hoalanvender 25-02-2022 3 0   Download

 • Quyết định số 617/2021/QĐ-NHNN ban hành về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực hoạt động tiền tệ thực hiện tại bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng nhà nước Việt Nam. Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010. Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017.

  doc5p hoalanvender 25-02-2022 3 0   Download

 • Quyết định số 1257/2021/QĐ-NHNN ban hành về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực hoạt động tiền tệ thực hiện tại bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng nhà nước Việt Nam. Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010. Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017.

  doc5p hoalanvender 25-02-2022 0 0   Download

 • Quyết định số 1398/2021/QĐ-NHNN ban hành về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng thực hiện tại bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng nhà nước Việt Nam. Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010. Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017.

  doc5p hoalanvender 25-02-2022 3 0   Download

 • Mục đích của luận văn là làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức áp dụng trong lĩnh vực y tế. Phân tích thực trạng y đức của đội ngũ cán bộ y tế trong thời gian qua cũng như tìm những nguyên nhân của nó, nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật về ngành y, nghiên cứu thực trạng mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật trong lĩnh vực y tế, nhất là trong xây dựng đội ngũ. Từ đó xây dựng phương hướng và một số giải pháp chủ yếu nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong lãnh vực y tế.

  pdf106p badbuddy03 22-02-2022 11 5   Download

 • Đề tài nghiên cứu làm sáng tỏ một số vấn đề có tính lý luận về phòng, chống tham nhũng; giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng cho cán bộ, công chức trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước, từ đó đánh giá đúng thực trạng và nhằm xác định những phương hướng, giải pháp để đổi mới công tác giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng cho đối tượng nêu trên.

  pdf98p badbuddy03 22-02-2022 4 2   Download

 • Quyết định số 2436/2021/QĐ-BCT ban hành về việc ban hành danh sách cán bộ đầu mối theo dõi công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Công Thương. Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương. Căn cứ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017. Căn cứ Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

  doc5p hoadaquy852 16-02-2022 3 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về sự lãnh đạo của Đảng đối với quá trình cải cách hành chính nói chung và đối với việc nâng cao chất lượng cán bộ công chức nói riêng; đánh giá thực trạng, rút ra những bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó xác định các giải pháp đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo của Tỉnh ủy Thanh Hóa, Huyện ủy Đông Sơn trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp huyện nói chung và đội ngũ cán bộ, công chức làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước huyện Đông Sơn nói riêng.

  pdf104p badbuddy03 22-02-2022 12 4   Download

 • Mục đích của luận văn là góp phần làm sáng tỏ cơ sở lý luận, đối chứng với thực tiễn về công tác tư pháp ở cấp xã (Ban Tư pháp, cán bộ, công chức làm công tác tư pháp - hộ tịch ở cấp xã) từ đó đưa ra các kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật về Ban Tư pháp, cán bộ, công chức phụ trách công tác Tư pháp - hộ tịch ở cấp xã, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp theo Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf93p badbuddy03 22-02-2022 8 1   Download

 • Quyết định số 3227/2020/QĐ-BGDĐT ban hành về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và đào tạo. Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  doc5p hoadaquy852 16-02-2022 1 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1109 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Đổi mới tổ chức cán bộ
p_strCode=doimoitochuccanbo

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2