Đơn đăng ký giao dịch cổ phiếu trái phiếu

Xem 1-4 trên 4 kết quả Đơn đăng ký giao dịch cổ phiếu trái phiếu
 • Mẫu đơn dùng đăng ký giao dịch cổ phiếu trái phiếu tại trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội

  doc15p lananh 15-07-2009 317 52   Download

 • Nếu được chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu tại TTGDCK Hà Nội, chúng tôi cam kết tuân thủ đầy đủ các qui định về pháp luật chứng khoán và thị trường chứng khoán.

  doc15p viminh_vcu 02-04-2011 102 9   Download

 • Mẫu đơn đăng ký giao dịch cổ phiếu tại trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội theo Phụ lục số 01 (Ban hành kèm theo Quy chế tạm thời tổ chức giao dịch tại TTGDCK Hà Nội)

  doc2p lananh 15-07-2009 239 31   Download

 • Đề thi nghiệp vụ tín dụng - Tổng số câu hỏi: 25 - dạng trắc nghiệm a, b, c. .... Tuy nhiên, mình ko chép kịp mấy câu a, b, c .... 1. Đòn bẩy tài chính gây tác dụng ngược khi nào 2. Trong những nguồn vốn sau, nguồn vốn nào k fải là nguồn vốn chủ: nhận vốn góp liên doanh, phát hành cổ phiếu, lợi nhuận dữ lại, phát hành trái phiếu 3. Đăng ký giao dịch bảo đảm có giá trị trong thời gian bao lâu...

  doc2p jindokatori 13-10-2011 192 100   Download

Đồng bộ tài khoản