intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Đơn yêu cầu sữa chữa sai sót

Xem 1-9 trên 9 kết quả Đơn yêu cầu sữa chữa sai sót
 • Đó là tài sản quan Nói HAD Cô không loại bỏ tất cả các đơn đặt hàng hoàn thành xây dựng công trình nhỏ từ việc xây dựng trong tài khoản tiến bộ trong khoảng 15 năm vì cô đã không nhận thức được yêu cầu. Điều này gây ra quá lời 283.000.000 $ trong tài khoản. Không kịp thời xử lý các giao dịch bất động sản thực Đối với các đơn đặt hàng công việc hoàn thành, căn cứ không quân được yêu cầu phải loại trừ chi phí sửa chữa và bảo trì từ chi phí của những cải...

  pdf8p meobu1 08-01-2012 30 2   Download

 • Tài liệu tham khảo Đơn yêu cầu sửa chữa sai sót, Mẫu số: 22/ĐĐ-SCSS

  doc3p snrise1812 12-11-2010 140 15   Download

 • Tham khảo đơn - biểu mẫu 'bm.tnmt.21 - đơn yêu cầu sửa chữa sai sót', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc2p pretty4 27-07-2010 152 16   Download

 • Mẫu số 05 BD: Đơn yêu cầu sửa chữa sai sót. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính....

  doc3p pretty4 08-07-2010 155 9   Download

 • Mẫu số 03 HD: Đơn yêu cầu sửa chữa sai sót. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính....

  doc2p pretty4 08-07-2010 428 13   Download

 • Mẫu 04-KB: Văn bản yêu cầu sửa chữa sai sót nội dung thông báo về kê biên tài sản thi hành án. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ...

  doc3p pretty4 08-07-2010 255 9   Download

 • Mẫu số: 22/ĐĐ-SCSS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------.........., ngày ......... tháng ....... năm ........... ĐƠN YÊU CẦU SỬA CHỮA SAI SÓT (∗) Kính gửi: ........................................................................ Phần kê khai của các bên (Đọc kỹ hướng dẫn tại phần cuối đơn này trước khi kê khai; không gạch, xóa, sửa chữa những nội dung đã kê khai trên đơn) I. Người yêu cầu sửa chữa sai sót 1 Bên thế chấp Bên nhận thế chấp Bên bảo lãnh Bên nhận bảo lãnh Người được ủy quyền 1.1. Tên đầy đủ: (viết...

  pdf3p duongchauphu 02-03-2010 124 4   Download

 • Mẫu số: 22/ĐĐ-SCSS, Biểu mẫu " Đơn yêu cầu sửa chữa sai sót"

  doc3p duysuong1204 17-12-2009 311 20   Download

 • Biểu mẫu đơn yêu cầu về việc sửa chữa sai sót

  doc3p giangltg 11-10-2009 78 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Đơn yêu cầu sữa chữa sai sót
p_strCode=donyeucausuachuasaisot

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2