Động từ khuyết thiếu

Xem 1-20 trên 57 kết quả Động từ khuyết thiếu
 • Tài liệu ôn tập ngữ pháp tiếng anh động từ khuyết thiếu Used to...

  doc1p tieubaubau 20-04-2011 200 76   Download

 • Tài liệu ôn tập ngữ pháp tiếng anh động từ khuyết thiếu Ought to - Dare - Need...

  doc1p tieubaubau 20-04-2011 239 73   Download

 • Tài liệu về động từ khuyết thiếu Must...

  doc1p tieubaubau 20-04-2011 226 58   Download

 • Tài liệu về động từ khuyết thiếu Shall, Should...

  doc1p tieubaubau 20-04-2011 137 53   Download

 • Tài liệu về động từ khuyết thiếu Will, Would...

  doc1p tieubaubau 20-04-2011 165 47   Download

 • Lý thuyết và bài tập chuyên đề động từ khuyết thiếu do cô Nguyễn Quỳnh Trang biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản và bài tập vận dụng về động từ khuyết thiếu. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn đang học môn tiếng Anh dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  pdf27p tienwru 09-04-2017 326 39   Download

 • Các trợ động từ khuyết thiếu trong tiếng Anh là can, could, may, might, shall, should, will, would, must và ought to. Chúng có thể được sử dụng trước những động từ khác, dùng trong câu hỏi đuôi và các câu trả lời ngắn.

  pdf3p tocxuxu 05-10-2011 202 38   Download

 • Modal verbs là nhóm động từ rất quen thuộc với mọi người học tiếng Anh. Ngay từ khi học lớp 6 chúng ta đã được làm quen với chúng qua các câu đơn giản như “ can I help you?”, “I can swim”. Mời các bạn xem lại cách dùng của các động từ khuyết thiếu trong tiếng Anh nhé. * Đặc tính chung của Động từ khuyết thiếu (Modal verbs) 1. Cấu trúc chung: S + Modal Verb + V(bare-infinitive) .(bare-infinitive: động từ nguyên thể không “to”) Ex: They can speak French and English. ...

  pdf11p chimchuyencanh 25-07-2013 98 18   Download

 • Tham khảo tài liệu 'unit 40. model verbs (động từ khuyết thiếu)', ngoại ngữ, ngữ pháp tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p nkt_bibo52 08-03-2012 119 36   Download

 • Ở tài liệu này các em sẽ được ôn tập lại động từ khuyết thiếu "Can, May" và thành ngữ "To be able to".

  pdf4p hoangvi208 09-07-2010 650 483   Download

 • MODAL VERBS CAN - COULD Đặc tính chung của Động từ khuyết thiếu (Modal verbs) Ngoài những đặc tính như trợ động từ, động từ khuyết thiếu còn có thêm một số đặc tính riêng như sau: 1. Không có TO ở nguyên mẫu và không có TO khi có động từ theo sau. They can speak French and English. 2. Không có S ở ngôi thứ ba số ít thì Hiện tại. He can use our phone. 3. Chỉ có nhiều nhất là 2 thì: Thì Hiện tại và thì Quá khứ đơn. She can cook meals. She could...

  pdf8p longtuyenthon 29-01-2010 996 320   Download

 • Ngoài những đặc tính như trợ động từ, động từ khuyết thiếu còn có thêm một số đặc tính riêng như sau: 1. Không có TO ở nguyên mẫu và không có TO khi có động từ theo sau. They can speak French and English. 2. Không có S ở ngôi thứ ba số ít thì Hiện tại. He can use our phone.

  pdf21p vanhoc1111 18-02-2011 259 108   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài 46. động từ khuyết thiếu can, could', ngoại ngữ, ngữ pháp tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc1p tieubaubau 23-04-2011 277 62   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài 47. động từ khuyết thiếu may, might', ngoại ngữ, ngữ pháp tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc1p tieubaubau 23-04-2011 141 38   Download

 • Có 12 trợ động từ trong tiếng Anh: be, have, do, can, shall, will, may, must, need, ought (to), dare, used (to). Trong số 12 trợ động từ nêu trên, có 9 động từ còn được xếp vào loại Động từ khuyết thiếu (Modal verbs). Đó là các động từ can, may, must, will, shall, need, ought (to), dare và used (to). I. Đặc tính chung của Trợ động từ (Auxiliary verbs) Trợ động từ (auxiliary verbs) có chung một số đặc tính sau đây: 1. Hình thành thể phủ định bằng cách thêm NOT sau động từ. He is...

  pdf6p nkt_bibo52 08-03-2012 171 34   Download

 • Auxiliary Verbs (Trợ động từ) Có 12 trợ động từ trong tiếng Anh: be, have, do, can, shall, will, may, must, need, ought (to), dare, used (to). Trong số 12 trợ động từ nêu trên, có 9 động từ còn được xếp vào loại Động từ khuyết thiếu (Modal verbs). Đó là các động từ can, may, must, will, shall, need, ought (to), dare và used (to). I. Đặc tính chung của Trợ động từ (Auxiliary verbs) Trợ động từ (auxiliary verbs) có chung một số đặc tính sau đây: 1.

  pdf5p vantrungtran 01-02-2010 911 295   Download

 • Có 12 trợ động từ trong tiếng Anh: be, have, do, can, shall, will, may, must, need, ought (to), dare, used (to). Trong số 12 trợ động từ nêu trên, có 9 động từ còn được xếp vào loại Động từ khuyết thiếu (Modal verbs). Đó là các động từ can, may, must, will, shall, need, ought (to), dare và used (to). They would help us – They would not help us 2. Hình thành thể nghi vấn bằng đảo ngữ (inversion). He is here – Is he here? 3. Hình thành Câu hỏi đuôi (Tag-question) bằng cách dùng lại chính...

  pdf12p vanhoc1111 17-02-2011 137 62   Download

 • Bài học này chúng ta sẽ ôn lại hai động từ khuyết thiếu và ‘be able to’, chúng đều có chức năng như nhau. Can Được dùng nói về có thể. ‘Can you meet me at 5?’ Được dùng để nói về khả năng. ‘I can ride a bike’.

  pdf5p tocxuxu 05-10-2011 171 21   Download

 • Ebook: Basic Grammar có thể xem là cuốn sách giới thiệu về ngữ pháp tiếng anh cơ bản một cách đầy đủ và dễ hiểu nhất. Cuốn sách đi từ những khái niệm cơ bản, cách sử dụng các loại từ như danh từ, động từ, tính từ, sở hữu cách, đại từ sở hữu, dạng nguyên thể, túc từ, trạng từ, động từ khuyết thiếu, các từ để hỏi, mệnh lệnh cách, các từ chỉ ngày tháng, thời gian ...đến các thì trong tiếng Anh.

  doc150p huynhtansy 05-08-2010 2319 1595   Download

 • Can Can là một động từ khuyết thiếu, nó có nghĩa là có thể. Can luôn luôn được theo sau bởi một động từ nguyên thể không có to (bare infinitive). Can không biến thể trong tất cả các ngôi. Khi dùng trong câu phủ định thêm not sau can và chuyển can lên đầu câu khi dùng với câu nghi vấn. (Lưu ý: chúng ta có thể nói động từ to be, to do, to have nhưng không bao giờ nói to can).

  pdf5p miumiu111 30-03-2011 63 14   Download

Đồng bộ tài khoản