Dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Xem 1-4 trên 4 kết quả Dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn
 • Luận văn “Kiểm kê phát thải khí nhà kính của Dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn” được xây dựng nhằm mục đích áp dụng chương trình tính toán lượng phát thải khí nhà kính của LHQ (phương pháp này đã được sử dụng trong dự án "United Nation Climate Neutral Initiative") để kiểm kê phát thải khí nhà kính của Dự án trong quá trình xây dựng và vận hành; xây dựng khung cơ sở dữ liệu kiểm kê phát thải để kiểm kê khí thải nhà kính hàng năm cho Dự án và có thể ph...

  pdf88p change15 08-07-2016 28 12   Download

 • THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI CUỘC HỌP THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ VỀ KẾT QUẢ ĐÀM PHÁN CAM KẾT BẢO LÃNH CỦA CHÍNH PHỦ (GGU) ĐỐI VỚI DỰ ÁN LIÊN HỢP LỌC HÓA DẦU NGHI SƠN

  pdf2p naubanh_chung 23-01-2013 26 4   Download

 • VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------Số: 156/TB-VPCP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2010 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP VỀ ƯU ĐÃI HỖ TRỢ CỦA CHÍNH PHỦ ĐỐI VỚI DỰ ÁN LIÊN HỢP LỌC HÓA DẦU NGHI SƠN

  pdf2p gachienbo 18-07-2010 70 6   Download

 • Thu hút được vốn đầu tư trực tiếp từ 82 nước, và vốn ODA một khối lượng lớn.Nhiều dự án vốn đầu tư nước ngoài với quy mô 100tr USD như: dự án xây dựng khu liên hợp sản xuất gang thép và cảng Sơn Dương của Tập đoàn Formosa .Dự án Khu liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn có số vốn 6,2 tỷ USD

  ppt24p nguyenthixuan0405 14-05-2010 260 52   Download

Đồng bộ tài khoản