intTypePromotion=1
ADSENSE

Dự án tín dụng

Xem 1-20 trên 4191 kết quả Dự án tín dụng
 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: quy trình thẩm định dự án tín dụng đầu tư tại ngân hàng tmcp ngoại thương việt nam – chi nhánh vinh', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf29p home_12 13-08-2013 149 32   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp với đề tài "Thẩm định dự án tín dụng đầu tư tại ngân hàng Ngoại thương Việt Nam" trình bày về những vấn đề chung về dự án đầu tư và thẩm định dự án tín dụng đầu tư, thực trạng hoạt động thẩm định dự án tín dụng đầu tư của ngân hàng thương mại Việt Nam và giải pháp nâng cao hoàn thiện.

  pdf109p tienthanhcong7892 29-05-2014 171 26   Download

 • Sau hơn 11 năm thực hiện Nghị quyết 120/HĐBT, đến nay, huyện Phổ Yên- tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành nhiều hoạt động để giải quyết việc làm cho khu vực nông thôn. Đặc biệt, trong thời gian bốn năm gần đây, đ-ợc sự quan tâm của các cơ quan trong tỉnh, nguồn vốn tín dụng này thực sự đã trở thành nhân tố quan trọng, thu hút thêm gần 3000 lao động trong các ngành. Những ngành nghề phụ truyền thống ở nông thôn đ-ợc khôi phục (trồng dâu, nuôi tằm) hay mở rộng (nghề đan lát). Bên cạnh đó, nguồn vốn này cũng giúp...

  pdf6p banglang_1523 22-07-2012 92 13   Download

 • Tài liệu Thiết kế, đấu thầu, hợp đồng và các thủ tục hành chính trong dự án xây dựng nghiên cứu các nội dung liên quan đến các quá trình từ sau khi dự án được phê duyệt như khảo sát, thiết kế, dự toán, tổ chức đầu thầu, ký kết hợp đồng thi công xây dựng công trình, ... Phần 2 Tài liệu trình bày các nội dung: Hợp đồng xây dựng; tổ chức văn phòng và quản lý thông tin liên lạc; các thủ tục hội họp và kỹ năng giao tiếp, đàm phán; quản lý và soạn thảo văn bản quản lý.

  pdf153p tsmttc_009 24-07-2015 253 108   Download

 • Bài giảng Quản lý dự án xây dựng tập trung trình bày những vấn đề chung về quản lý dự án xây dựng; hình thành tổ chức quản lý dự án; quản lý thời gian và tiến độ dự án;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf338p hera_01 21-04-2016 183 69   Download

 • MẪU DỰ ÁN XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN QUỐC GIA (Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2011/TT-BTTTT ngày 04 tháng 01 năm 2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông)

  pdf6p quadau_haudau 28-01-2011 210 40   Download

 • MẪU DỰ ÁN XÂY DỰNG QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA (Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2011/TT-BTTTT ngày 04 tháng 01 năm 2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông)

  pdf7p quadau_haudau 28-01-2011 154 16   Download

 • Đề tài nêu lên được tập hợp các chính sách ứng dụng CNTT-CPM trong hoạt động quản lý dự án xây dựng tại Văn phòng SOS Việt Nam; phân tích thực trạng tại Văn phòng SOS Việt Nam trước khi ứng dụng giải pháp CNTT-CPM trong hoạt động quản lý dự án xây dựng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf151p thangchodien12345678 22-05-2017 41 10   Download

 • Tài liệu này giới thiệu một số văn bản pháp lý liên quan đến việc quản lý đầu tư dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, đồng thời cũng trình bày trình tự thủ tục triển khai dự án với 3 bước như: Chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, kết thúc dự án và đưa vào sử dụng. Mời tham khảo.

  pdf14p estupendo2 10-08-2016 55 5   Download

 • Vấn đề trình bày kết quả nghiên cứu xác định các nhân tố ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Đề xuất phân tích mức độ ảnh hưởng của các nhân tố thông qua phân tích kết quả bằng phần mềm SPSS 18.

  pdf4p vijakarta2711 09-06-2020 36 2   Download

 • Phần 1 tài liệu giới thiệu tới người đọc các nội dung: Các vấn đề cơ bản, làm quen với Microsoft Project 2007, tạo lịch làm việc cho dự án, gắn dữ liệu cho dự án, tài nguyên cho dự án, chi phí dự án, lưu dự án dạng cơ sở, cập nhật tiến độ thực tế, so sánh thông tin với kế hoạch cơ sở. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf154p thangnamvoiva1 14-06-2016 135 58   Download

 • Nhu cầu phát triển phần mềm và các hệ thống thông tin ngày càng tăng với đặc điểm là: Có phạm vi ứng dụng rộng rãi; Xây dựng trong nhiều năm;Huy động một đội ngũ đông đảo những chuyên gia CNTT khác nhau. Hầu hết các phần mềm được thiết kế và xây dựng trong khuôn khổ những dự án CNTT.Nhiều bài học thực tế ở Việt Nam và trên thế giới đã cho thấy rằng dự án càng lớn thì khả năng thành công càng ít. Việc quản lý dự án CNTT ngày càng chứng tỏ vai trò đặc biệt quan trọng của...

  pdf288p khanh1103 21-12-2012 208 56   Download

 • Tiểu luận tiến hành nghiên cứu và xây dựng, quản lý dự án Công nghệ thông tin cụ thể là quản lý dự án xây dựng phần mềm quản lý thư viện. Mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

  doc47p khanh123456777 01-12-2020 280 58   Download

 • Trong những năm qua, thực hiện đường lối chính sách mà Đảng và nhà nước đã đề ra, kinh tế Việt Nam đã có những chuyển biến sâu sắc: Từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, chậm phát triển, giờ đây nền kinh tế Việt Nam đã phát triển khá vững chắc, bước đầu thoát khỏi những khó khăn do thời kỳ trước để lại. Tuy nhiên, để thực hiện được mục tiêu mà Đảng và nhà nước đã đề ra: Đến năm 2020, đưa Việt Nam trở thành một nước Công nghiệp hoá-...

  pdf109p paradise_12 07-01-2013 79 21   Download

 • Tình hình thi hành pháp luật về đo đạc và bản đồ và sự cần thiết của Dự án luật đo đạc và bản đồ Các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 12/2002/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2002 về hoạt động đo đạc và bản đồ (sau đây viết tắt là Nghị định 12); Nghị định số 30/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2005 về xử phạt vi phạm hành chính trong họat động đo đạc và bản đồ (sau đây viết tắt là Nghị định 30) là hai văn bản quy phạm pháp luật cao nhất trong lĩnh vực đo đạc và bản...

  doc27p lehuuloi 26-06-2010 150 15   Download

 • Một trong những động thái đáng kể nhất là việc liên tiếp giảm lãi suất huy động của các ngân hàng thương mại, từ 14%/năm nhanh chóng xuống thấp nhất còn 9%/năm. Và không chỉ có vậy, hàng loạt gói tín dụng hỗ trợ cho vay mua nhà cũng được các ngân hàng chạy đua tung ra cho các dự án mà chủ đầu tư và ngân hàng có sự hợp tác trước đó. “Ấm” nhờ ngân hàng Theo các chuyên gia, trong bối cảnh thị trường mới chỉ rục rịch có giao dịch trở lại sau khi lãi suất tiền gửi...

  pdf3p bibocumi19 13-12-2012 55 7   Download

 • Tham khảo bài viết 'ảnh hưởng tích cực từ dự án tín dụng giải quyết việc làm khu vực nông thôn', luận văn - báo cáo, báo cáo khoa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p leon_1 05-08-2013 32 4   Download

 • Mô hình thông tin công trình (Building Information Modeling, viết tắt là BIM), một xu thế mới cho ngành xây dựng hiện nay, khi được ứng dụng trong các dự án đầu tư xây dựng đã cho thấy những ưu điểm vượt trội trong việc kết xuất khối lượng tự động. Bài viết đề xuất một số quy tắc cần tuân thủ khi tạo lập mô hình BIM dành cho người dựng mô hình, để giảm nhẹ khối lượng điều chỉnh mô hình, bổ sung thông tin sau này cho người bóc tách khối lượng.

  pdf12p viv2711 14-10-2020 36 2   Download

 • Môn học "các nguyên lý Quản lý dự án" nằm trong hệ thống các môn học thuộc chuyên ngành "dựa án và Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông", Khoa công trình, Trường đại học giao thông vận...Cân nhắc và xem xét một cách đúng mức những thông tin mới hoặc những đánh giá của các chuyên gia mà bạn thu lượm được, ngay cả khi thông tin của những đánh giá đó không ủng hộ cho phương án được ưa thích ban đầu.......

  pdf35p ziwan 10-03-2009 1188 466   Download

 • Chuyên đề tốt nghiệp: Đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng nhà máy bia Hà Nội - Hưng Yên nhằm mục đích xây dựng ngành Bia – Rượu – Nước giải khát Việt Nam thành một ngành kinh tế mạnh.

  doc47p trongnga01 18-04-2014 596 150   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Dự án tín dụng
p_strCode=duantindung

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2