intTypePromotion=1
ADSENSE

Dự báo thị trường

Xem 1-0 trên 0 kết quả Dự báo thị trường
 • Giáo trình Thống kê và phương pháp thí nghiệm với mục tiêu giúp các bạn có thể phát biểu được các khái niệm dùng trong thống kê; Giải thích được số liệu đã qua xử lý thống kê của thí nghiệm 2 mẫu độc lập; Phát biểu được các khái niệm dùng trong bố trí thí nghiệm 1 và 2 nhân tố + Phát biểu được các phương pháp bố trí thí nghiệm một nhân tố và 2 nhân tố. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 giáo trình.

  pdf65p canhdongco25 02-08-2022 1 1   Download

 • Bài viết Nghiên cứu khía cạnh pháp lý về đánh giá tác động giao thông các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng ở Việt Nam trình bày tổng quan trình tự thủ tục đánh giá các dự án đầu tư xây dựng nhằm làm rõ khía cạnh pháp lý liên quan đến TIA trong tiến trình chuẩn bị dự án xây dựng cơ sở hạ tầng tại các thành phố lớn ở Việt Nam.

  pdf3p vipriyankagandhi 27-07-2022 1 1   Download

 • Bài viết Nghiên cứu xây dựng và công bố cơ sở dữ liệu giá đất trên địa bàn xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội tiến hành xây dựng CSDL giá đất trên địa bàn xã Tân Lập. CSDL gồm có 14 bảng dữ liệu bao gồm: Các đối tượng thửa đất, nhà, địa giới hành chính cấp xã, thủy hệ, giao thông, các bảng dữ liệu về giá đất. Kết quả đạt được cho thấy mô hình và bộ cấu trúc CSDL hoàn chỉnh, đúng quy định chính là cơ sở giúp xây dựng thành công và khai thác hiệu quả CSDL giá đất, góp phần cho việc quản lý đất đai, thúc đẩy thị trường bất động sản.

  pdf14p vigeneralmotors 12-07-2022 1 0   Download

 • Giáo trình "Cơ sở lập trình" được biên soạn làm giáo trình cho sinh viên hệ đại học chuyên ngành Quản trị hệ thống thông tin thị trường và thương mại; đồng thời là tài liệu tham khảo cho các giáo viên trong quá trình giảng dạy môn học. Giáo trình kết cấu gồm 5 chương và chia thành 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: mảng, xâu ký tự và con trỏ; hàm; kiểu dữ liệu có cấu trúc;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf114p ryomaechizen 01-07-2022 14 1   Download

 • Giáo trình "Kinh tế du lịch" được biên soạn nhằm trang bị cho người học có những kiến thức cần thiết của một nhà quản trị kinh doanh du lịch trong xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế. Giáo trình kết cấu gồm 8 chương và chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: khái quát ngành du lịch; thị trường du lịch; cán cân thanh toán trong du lịch; công ty đa quốc gia trong du lịch;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf182p ryomaechizen 01-07-2022 9 1   Download

 • Giáo trình "Quản trị logistics kinh doanh" nhằm trang bị các kiến thức cơ bản nhất về xác định chiến lược, xây dựng mục tiêu, lập kế hoạch, triển khai và kiểm soát các hoạt động logistics một cách hệ thống tại doanh nghiệp, đồng thời giúp các nhà quản trị ứng dụng linh hoạt các hoạt động này vào các điều kiện thị trường và môi trường kinh doanh nhiều thay đổi và biến động.

  pdf241p ryomaechizen 01-07-2022 18 5   Download

 • Giáo trình "Quản trị tài chính" được dùng làm tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập cho sinh viên thuộc các chuyên ngành quản trị kinh doanh của trường và là tài liệu tham khảo hữu ích cho các độc giả quan tâm đến lĩnh vực này. Giáo trình được kết cấu thành 8 chương và chia làm 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: đòn bẩy kinh doanh và chi phí sử dụng vốn; quyết định đầu tư dài hạn của doanh nghiệp; phân tích và dự báo nhu cầu tài chính của doanh nghiệp; quản trị tài chính doanh nghiệp trong một số bối cảnh đặc biệt;...

  pdf164p ryomaechizen 01-07-2022 10 4   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Chiến lược kinh doanh và hướng phát triển cho các doanh nghiệp ngành may Việt Nam" có nội dung trình bày về: hoàn thiện phát triển chiến lược kinh doanh thương mại của các doanh nghiệp ngành may Việt Nam giai đoạn đến 2015, tầm nhìn 2020. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf112p ryomaechizen 01-07-2022 2 0   Download

 • Giáo trình Điện toán đám mây cung cấp cho người đọc một tiếp cận tổng thể tới các khái niệm cơ bản về điện toán đám mây, các vấn đề về lưu trữ và xử lý dữ liệu, các vấn đề về an toàn và bảo mật, các dịch vụ, kiến trúc dịch vụ, hệ giám sát, một số chủ đề nâng cao gợi mở các vấn đề nghiên cứu hiện nay trong lĩnh vực điện toán đám mây. Phần 1 của giáo trình có nội dung gồm 4 chương, mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf93p britaikridanik 05-07-2022 13 2   Download

 • Bài viết "Ứng dụng kết quả thí nghiệm Hamburg wheel tracking vào dự tính độ sâu vệt hằn của kết cấu áo đường mềm" trình bày một phương pháp dự tính độ sâu vệt hằn bánh xe của kết cấu áo đường trên cơ sở ứng dụng kết quả của thí nghiệm độ sâu vệt hằn bánh xe trong phòng. Từ đó, mối tương quan giữa kết quả thí nghiệm độ sâu vệt bánh xe trong phòng và độ sâu vệt hằn ở hiện trường có thể được dự báo thông qua việc tính toán mô phỏng. Kết quả nghiên cứu góp phần giúp người thiết kế có căn cứ để lựa chọn loại vật liệu thích hợp cho từng điều kiện làm việc của công trình.

  pdf7p ngoccthanh 29-06-2022 6 1   Download

 • Bài viết Ứng dụng lý thuyết Dow trong xác định xu hướng giá lên và giá xuống của thị trường chứng khoán Việt Nam nghiên cứu lý thuyết Dow để xác định xu hướng giá lên và xu hướng giá xuống là thật sự cần thiết. Mặc dù lý thuyết Dow ban đầu chủ yếu sử dụng xu hướng của thị trường chứng khoán như là một phong vũ biểu của nền kinh tế chứ không nhằm để dự báo giá cổ phiếu.

  pdf3p viabigailjohnson 10-06-2022 16 1   Download

 • Trong hệ thống chính trị, báo chí giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Thực chất, hoạt động của báo chí là hoạt động thông tin, là phương tiện cung cấp thông tin cho các giai tầng trong xã hội, là cầu nối giữa môi trường chính trị và hệ thống chính trị. Qua thông tin trên báo chí, nhân dân có cơ sở để nắm bắt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định, các dự án và các văn bản pháp luật, các quá trình giám sát đối với việc thực thi quyền lực Nhà nước.

  pdf10p runordie2 06-06-2022 10 1   Download

 • Nội dung chương 3 của "Báo cáo đánh giá, dự báo tác động môi trường của dự án" tập trung giải quyết các nội dung sau: đánh giá, dự báo các tác động trong giai đoạn chuẩn bị của dự án; đánh giá, dự báo các tác động trong giai đoạn thi công xây dựng của dự án; Đánh giá, dự báo các tác động trong giai đoạn vận hành của dự án; tổng hợp các tác động của dự án đến môi trường; đánh giá, dự báo tác động gây nên bởi các rủi ro, sự cố của dự án.

  pdf107p thanhthanh191 21-06-2022 9 1   Download

 • Cách mạng công nghiệp 4.0 và những thành tựu của công nghệ thông tin đã được ứng dụng làm thay đổi nhanh chóng các hoạt động quản trị, kinh doanh của Doanh nghiệp DN. Những kết quả cụ thể của chuyển đổi số là gia tăng hiệu quả vận hành, nâng cao trải nghiệm và làm hài lòng khách hàng, hơn nữa là tạo được lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

  pdf9p runordie2 06-06-2022 39 4   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu đề tài "Tác động của các nhân tố nội tại tới dự báo khả năng sinh lời của các doanh nghiệp chế biến thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam" là nghiên cứu các nhân tố nội tại tác động tới dự báo khả năng sinh lời của các doanh nghiệp chế biến thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

  pdf188p hoamaudon2510 16-06-2022 29 2   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm áp dụng mô hình Z-score và mô hình H-score để dự báo phá sản cho các công ty bất động sản niêm yết tại Việt Nam, từ đó đưa ra một số kiến nghị dành cho các nhà quản lý doanh nghiệp, nhà đầu tư và các tổ chức tín dụng tham khảo trong điều hành hoạt động doanh nghiệp, ra quyết định đầu tư hoặc cho vay.

  pdf94p bobietbo 01-06-2022 16 3   Download

 • Bài viết đề xuất xây dựng mô hình mô phỏng đa tác tử nhằm hỗ trợ các nhà quản lý thực hiện các quy hoạch thành phố Cần Thơ. Mô hình mô phỏng dựa trên các yếu tố: Mật độ di chuyển của người, các tòa nhà thường tập trung xây dựng ở những vùng có mật độ xây dựng cao, ở những vùng gần với trung tâm thương mại, nơi làm việc, trường học, gần với đường giao thông (sông, đường bộ, sân bay) và độ ưu tiên trong xây dựng căn cứ bộ luật xây dựng năm 2014 của Việt Nam.

  pdf8p visherylsandberg 18-05-2022 13 1   Download

 • Bài nghiên cứu tập trung phân tích khả năng dự báo dòng tiền trong tương lai của dòng tiền và thu nhập trong quá khứ, cũng như tìm ra yếu tố nào có khả năng dự báo tốt hơn dòng tiền tương lai của doanh nghiệp. Dựa vào dữ liệu từ năm 2013 - 2017 của 181 doanh nghiệp phi tài chính được niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE), mô hình hồi quy OLS được ước lượng.

  pdf7p vimarillynhewson 17-05-2022 18 2   Download

 • Nghiên cứu này có mục tiêu cơ bản là đánh giá ảnh hưởng của cấu trúc tài chính tới rủi ro tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Để thực hiện mục tiêu nghiên cứu, nhóm tác giả tiến hành phân tích định lượng thông qua mô hình GMM, dựa trên bộ dữ liệu 2 thành phần với số liệu chéo và số liệu theo chuỗi thời gian, được thu thập từ báo cáo tài chính và báo cáo thường niên của của 612 doanh nghiệp phi tài chính niêm yết trong giai đoạn 2007 - 2018.

  pdf6p andromedashun 16-05-2022 47 2   Download

 • Bài viết tiến hành phân tích quy trình thực hiện lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án, phát hiện những vướng mắc và tồn tại trong quá trình thực thi các quy định pháp lý có liên quan, từ đó đưa ra một số gợi ý nhằm tháo gỡ các khó khăn, đảm bảo tính pháp lý của các dự án, hướng đến một thị trường bất động sản hiệu quả và minh bạch hơn, hướng đến hoàn thiện các quy định pháp lý về hoạt động lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án, bảo đảm tính hợp pháp, tính đồng bộ và khả thi của các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động này.

  pdf14p viellenkullman 13-05-2022 18 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1303 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Dự báo thị trường
p_strCode=dubaothitruong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2