intTypePromotion=1
ADSENSE

Dữ liệu cohn – kanade

Xem 1-1 trên 1 kết quả Dữ liệu cohn – kanade
  • Bài toán trích chọn đặc trưng trên ảnh mặt người là bài toán cơ bản và quan trọng trong nhóm các bài toán về xử lý ảnh mà đầu vào là ảnh 2D. Đầu ra của nó được sử dụng làm đầu vào cho bài toán nhận dạng mặt, nhận dạng cảm xúc,... Trong khóa luận này chúng tôi đưa ra một phương pháp lai và xây dựng hệ thống áp dụng phương pháp lai này nhằm mục đích nhận dạng các điểm đặc trưng trong các bức ảnh mặt người thông qua hướng tiếp cận trích chọn đặc trưng...

    pdf67p chieu_mua 28-08-2012 454 128   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Dữ liệu cohn – kanade
p_strCode=dulieucohnkanade

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2