intTypePromotion=1
ADSENSE

Dữ liệu thời gian thực

Xem 1-20 trên 1580 kết quả Dữ liệu thời gian thực
 • Bài báo này trình bày giải pháp bổ sung dữ liệu thời gian nhưng vẫn đảm bảo cấu trúc ban đầu của hệ thống dựa trên mô hình thực thể - quan hệ thời gian (TimeER). Quá trình thực nghiệm được tác giả tiến hành trên hệ thống thông tin Quản lí bán hàng đang vận hành nhằm đánh giá kết quả nghiên cứu.

  pdf9p nganga_03 21-09-2015 35 2   Download

 • Luận án được nghiên cứu với mục tiêu nhằm Nghiên cứu các thuật toán mật mã khối, một số giao thức bảo mật dữ liệu thời gian thực, cơ sở lý thuyết về thiết kế thuật toán mật mã khối. Trên cơ sở đó đề xuất một số thuật toán mật mã khối phù hợp, an toàn và đảm bảo có hiệu quả tích hợp cho phần cứng chuyên dụng dạng VLSI (FPGA, ASIC).

  pdf142p cotithanh999 05-05-2020 13 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu giao thức truyền dữ liệu thời gian thực và các chuẩn mã hóa, nén video số, đặc biệt tập trung vào chuẩn nén video số H.264/AVC, luận văn tiến hành thiết kế và xây dựng thử nghiệm một hệ thống nhúng cho phép nhận và phát lại luồng bit video được truyền từ thiết bị Android thông qua mạng internet.

  pdf26p quaymax8 27-09-2018 25 5   Download

 • Đặc tả hình thức giao thức điều khiển tương tranh hướng hủy bỏ cho cơ sở dữ liệu thời gian thực trong logic tính toán khoảng. Trong thế giới thứ 2, với nhu cầu điều khiển các súng của pháo binh và phòng không, Wiener phát triển một lý thuyết chung tổ chức và quan hệ trong hệ thống điều khiển. Và đó là điều kiện phát triển kỹ thuật và lý thuyết điều khiển để rồi dần dần trở thành môn khoa học hoàn chỉnh. ...

  pdf13p butmaucam 27-08-2013 66 2   Download

 • Mục tiêu chính của luận án là đề xuất hướng nghiên cứu thuật toán mật mã mới, thay thế cho các thuật toán mật mã hiện nay đang dùng trong các giao thức bảo mật dữ liệu thời gian thực trên mạng IP. Các thuật toán này có khả năng tích hợp cao trên các nền tảng phần cứng chuyên dụng dạng VLSI (FPGA, ASIC) làm cơ sở nền tảng cho thiết kế, chế tạo các thiết bị bảo mật dữ liệu thời gian thực trên mạng IP.

  pdf26p cotithanh999 05-05-2020 6 0   Download

 • Trong bài báo này, tác giả đề xuất mô hình ER* để biểu diễn CSDL thời gian dựa trên mô hình thực thể quan hệ (ER) truyền thống bằng việc bổ sung một số thực thể thời gian. Giải pháp này giúp người thiết kế hệ thống có thể sử dụng mô hình ER truyền thống để thiết kế CSDL thời gian, với đầy đủ các loại thời gian như trong mô hình TimeER mà không cần bổ sung quy tắc mới để chuyển đổi từ mô hình ở mức quan niệm sang mô hình mức logic.

  pdf13p nganga_02 09-09-2015 100 11   Download

 • Tính khả tuần tự của giao thức điều khiển tương tranh khóa hai pha trong cơ sở dữ liệu thời gian thực. Thứ ba, tạo ra sự hợp thức khoa học hiện đại trên cơ sở làm rõ tính tương đồng của các quy luật trong các lĩnh vực hoạt động khác nhau. Các nhiệm vụ này dẫn đến sự thay đổi nội dung trên cơ sở những quan niệm hệ thống (chỉnh thể), chức năng, cấu trúc. Chính điều này đã tạo ra tiền đề phương pháp luận để hình thành hệ thống khái niệm mới với nội dung...

  pdf8p butmaucam 27-08-2013 54 6   Download

 • Đặc tả hình thức các điều kiện đúng cho thực hiện song song của hệ thống giao tác trong cơ sở dữ liệu thời gian thực. "Bất kỳ hệ vật chất nào nếu không tiếp nhận thêm năng lượng từ bên ngoài môi trường thì chiều biến đổi nó là tăng liên tục entropi (thông tin cấu trúc giảm dần) cho đến khi trình độ tổ chức suy giảm và tiến tới mất cấu trúc, thành một thứ đồng nhất rất ít biến đổi và vận động."...

  pdf11p butmaucam 28-08-2013 54 4   Download

 • Phương pháp sơ đồ Gantt là kỹ thuật quản trị tiến trình và thời hạn của các công việc trên hệ trục toạ độ 2 chiều. Trục hoành biểu diễn thời gian thực hiện hoạt động. Trục tung biểu diễn trình tự tiến trình các công việc.

  ppt85p sony_12 25-06-2013 114 19   Download

 • MÔI TRƯỜNG THỜI GIAN THỰC HIỆN Nội dung chính: Trước khi xem xét vấn đề sinh mã được trình bày ở các chương sau, chương này trình bày một số vấn đề liên quan đến việc gọi thực hiện chương trình con, các chiến lược cấp phát bộ nhớ và quản lý bảng ký hiệu. Cùng một tên trong chương trình nguồn có thể biểu thị cho nhiều đối tượng dữ liệu trong chương trình đích. Sự biểu diễn của các đối tượng dữ liệu tại thời gian thực thi được xác định bởi kiểu của nó. Sự cấp phát...

  pdf26p nuoiheocuoivo 09-05-2010 88 12   Download

 • Luận văn đề ra mục tiêu tổng quát là nghiên cứu, thiết kế và phát triển một hệ thống thu thập và xử lý ảnh video theo thời gian thực trên Kit STM32. Để đạt được mục tiêu này, các vấn đề chính sau đây đã được giải quyết: Thiết kế lắp ráp hệ thống bắt ảnh gồm Camera OV7670 với Kit vi điều khiển STM32F4 Discovery hiển thị trên màn hình tinh thể lỏng LCD 3,2”; phát triển phần mềm nhúng cho phép cấu hình hệ thống và bắt các khung ảnh của luồng video; hiển thị hình ảnh theo thời gian thực ra màn hình LCD 3,2”; truyền dữ liệu ảnh về máy tính.

  pdf89p hanh_tv26 04-04-2019 56 12   Download

 • Luận án "Một số kỹ thuật dự báo vị trí và truy vấn các đối tượng chuyển động trong cơ sở dữ liệu không gian - thời gian" thực hiện nghiên cứu về cơ sở dữ liệu các đối tượng chuyển động, nghiên cứu, đề xuất một số phương pháp, kỹ thuật nâng cao tốc độ và độ chính xác của các truy vấn vị trí của đối tượng chuyển động. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf27p lovivivi000 22-12-2016 52 4   Download

 • Bài báo này tập trung vào việc giới thiệu mô hình TimeER do H. Gregersen và S. Jensen đề xuất. Từ đó, xây dựng một phương pháp chuyển đổi từ mô hình TimeER sang mô hình quan hệ. Phương pháp chuyển đổi này được xem là một cải tiến so với các phương pháp chuyển đổi trước đây trong việc chuyển đổi các thuộc tính đa trị phức hợp lồng nhau của một tập thực thể thành các quan hệ của một mô hình quan hệ.

  pdf9p thiendiadaodien_9 04-03-2019 32 2   Download

 • Mục tiêu của đề thiết kế lắp ráp hệ thống bắt ảnh gồm Camera OV7670 với Kit vi điều khiển STM32F4 Discovery hiển thị trên màn hình tinh thể lỏng LCD 3,2, phát triển phần mềm nhúng cho phép cấu hình hệ thống và bắt các khung ảnh của luồng video, hiển thịhình ảnh theo thời gian thực ra màn hình LCD 3,2, truyền dữ liệu ảnh về máy tính.

  pdf89p tamynhan0 04-07-2020 4 2   Download

 • Bài viết trình bày tổng quan về một số chuẩn truyền dữ liệu phân tán thời gian thực và đánh giá các ưu điểm của chuẩn HLA. Tiếp theo, sẽ trình bày về yêu cầu, thiết kế mô hình, cấu trúc thông tin, thiết kế môđun phần mềm phục vụ đồng bộ dữ liệu phương án tác chiến biển đảo trên nền hải đồ số và sa bàn số 3D.

  pdf8p vicolor2711 16-07-2019 20 0   Download

 • Bài giảng Nguồn dữ liệu và tri thức mở Ngân hàng thế giới với các nội dung phát triển mở & ngân hàng thế giới; kho dữ liệu mở open data; đặc điểm chung kho dữ liệu mở (open data); các bước tìm kiếm nguồn dữ liệu mở; minh họa các bước tìm kiếm; chính sách sử dụng OKR; tìm theo thời gian và nhan đề.

  pdf6p nguaconbaynhay8 13-10-2020 1 0   Download

 • Chức năng của chân GND, VCC: Nguồn cung cấp cho thiết bị ở những chân trên. VCC là điện áp ngõ vào +5 volt. Khi điện áp 5 volts được cung cấp đúng chuẩn, thiết bị được truy cập đầy đủ và dữ liệu có thể đọc và ghi. Khi VCC thấp hơn 4.25 volts, quá trình đọc và ghi bị cấm

  pdf18p dovanbacdv06 30-08-2010 824 249   Download

 • Các hệ thống mechatronics về bản chất là hệ tích hợp bởi các hệ thống điều khiển con trong không gian hữu hạn. Việc trao đổi thông tin trong hệ thống được thực hiện bằng mạng truyền dữ liệu số. Sự chậm trễ truyền thông trong trường hợp này không phải là đại lượng xác định mà nó là đại lượng mang tính ngẫu nhiên thay đổi theo thời gian.

  pdf6p trannhu 04-08-2009 366 118   Download

 • Cơ sở dữ liệu trong bộ nhớ IMDS (In Memory Database System hoặc còn gọi là MMDS - Main Memory Database System) có một vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của ngành công nghệ thông tin hiện đại. IMDS xuất hiện trong các hệ thống cung cấp các dịch vụ yêu cầu các đáp ứng thời gian thực như các Tổng đài thế hệ mới, các router hoặc các chương trình phải xử lý số lượng rất lớn các giao dịch trong một giây như các hệ thống xử lý cước nóng, hệ thống chăm sóc khách......

  doc7p quanghai 17-03-2009 349 108   Download

 • Hệ thống thời gian thực

  pdf25p nguyen5 20-11-2009 165 86   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Dữ liệu thời gian thực
p_strCode=dulieuthoigianthuc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2