Dynamic host configuration protocol

Xem 1-20 trên 50 kết quả Dynamic host configuration protocol
 • Mỗi thiết bị trên mạng có dùng bộ giao thức TCP/IP đều phải có một địa chỉ IP hợp lệ, phân biệt. Để hỗ trợ cho vấn đề theo dõi và cấp phát các địa chỉ IP được chính xác, tổ chức IETF (Internet Engineering Task Force) đã phát triển ra giao thức DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). - Giao thức này được mô tả trong các RFC 1533, 1534, 1541 và 1542.

  pdf23p minhqui710 10-09-2010 154 87   Download

 • Bài giảng Quản trị Linux trình bày những kiến thức cơ bản về dynamic host configuration protocol. Nội dung chính trong chương này gồm có: Why use DHCP? Configuring a DHCP server, configuring a DHCP client. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf33p nomoney12 04-05-2017 5 1   Download

 • DHCP DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) là một giao thức dùng để cấp địa chỉ IP động cho các máy clients. Quá trình xin địa chỉ IP động trải qua 4 bước: DISCOVERY: Máy client gửi gói tin broadcast trên mạng để tìm kiếm server. DHCP Offer: Khi một DHCP server nhận được gói tin discovery từ client, nó sẽ gửi trả một gói tin DHCP offer. Gói tin này chứa địa chỉ MAC của client, địa chỉ IP dự định cấp cho client, subnet mask, thời gian sử dụng và IP add của DHCP server.

  pdf8p sonpham 15-12-2009 299 154   Download

 • Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) provides a means of allocating and managing IP addresses dynamically over a network. Before the advent of DHCP, administrators configured each host on a network with an IP address, subnet mask, and default gateway. Maintaining the changes and the logs of the changes took a tremendous amount of time and was prone to error. DHCP uses a client/server model in which the network information is maintained and updated dynamically by the system.

  pdf248p vinhnghi 17-08-2009 56 8   Download

 • DHCP là 1 dịch vụ trên hđh Windows Server được triển khai nhằm mục đích.cấp phát đc IP và các cấu hình liên quan cho các máy tính trong hệ thống mạng. - Thành phần:. + DHCP Server: là máy tính được cài đặt và cấu hình dv DHCP..

  doc3p nhq_khtn 07-11-2013 48 8   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu "DHCP Server, DHCP Relay Agent" dưới đây để được hướng dẫn cụ thể chi tiết cách sử dụng công cụ DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. Với các bạn đang học chuyên ngành Quản trị mạng thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

  doc21p lehungdung 20-10-2015 39 6   Download

 • Module 1: Allocating IP addressing by using dynamic host configuration protocol. This module provides you with the knowledge and skills to allocate IP addressing in a network environment. After completing this module, students will be able to: Describe the role of DHCP in the network infrastructure, add and authorize a DHCP Server service, configure a DHCP scope.

  ppt31p nomoney2 10-02-2017 8 2   Download

 • Module 2: Managing and monitoring dynamic host configuration protocol. This module provides you with the knowledge and skills to manage the DHCP service to reflect changing client IP addressing needs. It also provides you with the knowledge and skills to monitor DHCP server performance, because the DHCP environment is dynamic.

  ppt24p nomoney2 10-02-2017 13 2   Download

 • Module 1: Allocating IP addressing by using dynamic host configuration protocol. This module provides you with the knowledge and skills to allocate IP addressing in a network environment. After completing this module, students will be able to: Describe the role of DHCP in the network infrastructure, add and authorize a DHCP Server service, configure a DHCP scope.

  ppt31p nomoney2 10-02-2017 11 2   Download

 • Module 2: Managing and monitoring dynamic host configuration protocol. This module provides you with the knowledge and skills to manage the DHCP service to reflect changing client IP addressing needs. It also provides you with the knowledge and skills to monitor DHCP server performance, because the DHCP environment is dynamic.

  ppt24p nomoney2 10-02-2017 6 2   Download

 • Với nhiều máy tính trong mạng LAN chúng ta không thể đi đến từng máy tính để cấu hình địa chỉ IP, qua đó chúng ta sẽ nhờ đến dịch vụ DHCP để cấp IP động cho các máy trong mạng. DHCP viết tắt của Dynamic Host Configuration Protocol, là giao thức cung cấp địa chỉ ip động, cổng của dịch vụ DHCP là UDP 67/68.

  pdf33p hoangtumayman 29-09-2011 70 17   Download

 • DHCP là viết tắt của Dynamic Host Configuration Protocol (Giao thức Cấu hình Host Động): được thiết kế làm giảm thời gian chỉnh cấu hình cho mạng TCP/IP bằng cách tự động gán các địa chỉ IP cho khách hàng khi họ vào mạng.

  doc42p cogaivotu_15791 25-08-2011 262 108   Download

 • In this chapter we discuss our first client/server application program, Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). This application is discussed first because it is the first client/server application program that is used after a host is booted. In other words, it serves as a bootstrap when a host is booted and supposed to be connected to the Internet, but the host does not know its IP address.

  ppt11p tangtuy09 26-04-2016 16 1   Download

 • Module 4: Configuring and troubleshooting DHCP. This module explains how to configure, manage, and troubleshoot Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) servers, and DHCP Scopes. The main contents in module includes: Overview of the DHCP server role, configuring DHCP scopes and options, managing a DHCP database, monitoring and troubleshooting DHCP, securing DHCP.

  pdf55p tangtuy20 28-07-2016 9 1   Download

 • This chapter covers configuring and managing a Windows 2000 Server-based Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) server and DHCP clients.

  pdf24p maiphuong 10-08-2009 91 27   Download

 • This module provides students with the knowledge and skills necessary to configure a remote access server and clients in a Microsoft® Windows® 2000 network. At the end of this module, students will be able to: Describe the remote access process and protocols. Configure inbound connections on a remote access server. Configure authentication protocols for remote access sessions. Configure encryption protocols for remote access sessions. Configure the Routing and Remote Access service for Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) integration.

  pdf42p vuthuong 11-08-2009 112 21   Download

 • IP best-effort packet-delivery service: IP addressing and packet forwarding with datagram mode. Multiplexing accomplished by transport protocols (TCP, UDP). And how to build on top of the narrow waist: Domain Name System (DNS) for resolution between name and addresses, Dynamic host configuration protocol-DHCP for IP configurations.

  pdf17p dmptit 02-11-2010 56 12   Download

 • Introduction to Gaia Advanced Routing Dynamic Routing is fully integrated into the WebUI and the command-line shell. BGP, OSPF and RIP are supported. Dynamic Multicast Routing is supported, using PIM (Sparse mode and Dense mode) and IGMP. DHCP Relay BOOTP/DHCP Relay extends Bootstrap Protocol (BOOTP) and Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) operation across multiple hops in a routed network. In standard BOOTP, all interfaces on a LAN are loaded from a single configuration server on the LAN.

  pdf96p hoangtumayman 20-08-2012 53 1   Download

 • Chapter 7 introduce DHCP. Learning objectives in this chapter: Describe the operation of DHCPv4 in a small-to-medium-sized business network, configure a router as a DHCPv4 server, configure a router as a DHCPv4 client, troubleshoot a DHCP configuration for IPv4 in a switched network,...

  pdf36p youcanletgo_01 29-12-2015 11 1   Download

 • DHCP is built on a client-server model, as follows: The DHCP server hosts allocate network addresses and deliver configuration parameters, the term "client" refers to a host requesting initialization parameters from a DHCP server. Inviting you to refer lecture for more infomation.

  ppt20p youcanletgo_02 07-01-2016 14 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản