intTypePromotion=4
ADSENSE

Ebook Kinh tế phát triển

Xem 1-20 trên 627 kết quả Ebook Kinh tế phát triển
 • Tài liệu gồm có 17 chương, nhằm giúp các bạn hiểu được tăng trưởng và phát triển kinh tế, chính Tài liệu nông nghiệp, môi trường, kinh tế học về thuốc trị bệnh, chăm sóc sức khỏe,...Mời các bạn tham khảo để nắm chi tiết nội dung của Tài liệu.

  pdf319p namde03 22-03-2013 326 153   Download

 • Tài liệu Kinh tế phát triển (Lý thuyết và thực tiễn) gồm có 8 chương cung cấp cho các bạn những kiến thức về lý thuyết tăng trưởng kinh tế, đo lường mức ảnh hưởng của các yếu tố đến tăng trưởng kinh tế, lý thuyết phát triển kinh tế, các nguồn lực phát triển kinh tế, lý thuyết nghèo đói và bất bình đẳng trong phân phối thu nhập và một số kiến thức khác.

  pdf383p thieulam5782 04-10-2015 230 97   Download

 • Nội dung cuốn "Kinh tế phát triển của PSG TS Phan Thúc Huân" nhằm giới thiệu với bạn đọc những kiến thức cơ bản về kinh tế và tăng trưởng kinh tế, phát triển kinh tế hiện đại, các nước phát triển và đang phát triển, các lý thuyết và mô hình phát triển kinh tế và trình bày về các yếu tố quyết định sự tăng trường kinh tế. Mời các bạn đọc tham khảo.

  pdf391p 986753421 30-05-2012 1184 557   Download

 • Phần 1 Tài liệu Kinh tế phát triển cung cấp cho người đọc các kiến thức: Vai trò của tăng trưởng và phát triển kinh tế, các chỉ tiêu đo lường tăng trưởng và phát triển, tổng quan các lý thuyết phát triển, nguồn gốc tăng trưởng kinh tế, nghèo đói và bất bình đẳng trong quá trình phát triển kinh tế, vốn nhân lực và phát triển, nông nghiệp và phát triển. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf240p doinhugiobay_00 05-11-2015 157 55   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Kinh tế phát triển, phần 2 giới thiệu tơi người đọc các nội dung: Công nghiệp và phát triển, toàn cầu hóa và phát triển, môi trường và phát triển, tri thức và phát triển, quản lý một nền kinh tế mở ổn định và tăng trưởng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf188p doinhugiobay_00 05-11-2015 110 34   Download

 • (BQ) Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Kinh tế phát triển, phần 2 trình bày các nội dung: Kinh tế học về tội ác, kinh tế học về phân biệt chủng tộc và giới tính, giáo dục ban đầu, giáo dục, nghèo và phúc lợi, an sinh xã hội, thuế thu nhập cá nhân, chi phí của chiến tranh, kinh tế học về khủng bố,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf176p doinhugiobay_00 05-11-2015 93 32   Download

 • (BQ) Phần 1 Tài liệu Kinh tế phát triển cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tăng trưởng và phát triển kinh tế, chính Tài liệu nông nghiệp, chống độc quyền, môi trường, chăm sóc sức khỏe, kinh tế học về thuốc điều trị bệnh, bạn muốn là một luật sư - Kinh tế học và luật,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf143p doinhugiobay_00 05-11-2015 97 31   Download

 • Tài liệu Hướng tới một nền kinh tế phát triển bền vững do Viện Chiến lược phát triển thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư tập hợp từ các bài viết của một số cán bộ nghiên cứu nhằm góp phần thảo luận thêm về những vấn đề liên quan đến chính Tài liệu phát triển bền vững nền kinh tế. Cụ thể ở phần 1 Tài liệu các bạn sẽ được tìm hiểu về việc phát triển kinh tế bền vững - một sổ vấn đề lý luận; các học thuyết phát triển cho các nước đang phát triển và việc vận dụng cho phát triển bền vững kinh tế Việt Nam đến năm 2030;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin Tài liệu.

  pdf216p ngochuyen1234567 24-10-2015 148 59   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Kinh tế phát triển nông nghiệp - Nghiên cứu thực tiễn và phương pháp nghiên cứu định lượng tiếp tục trình bày các nội dung: Phát triển nông nghiệp bền vững, tăng trưởng nông nghiệp và thu nhập nông dân, ứng dụng công nghệ mới trong nông nghiệp và giảm rủi ro,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf247p thuongdanguyetan05 15-07-2019 25 9   Download

 • Nối tiếp phần 1 Tài liệu Hướng tới một nền kinh tế phát triển bền vững đến với phần 2 các bạn sẽ được tìm hiểu về một số vấn đề về phát triển bền vững các vùng kinh tế ở Việt Nam; một số giải pháp phát triển bền vững kinh tế biển của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế; tăng trưởng xanh tại các đô thị - kinh nghiệm quốc tế và ứng dụng cho Việt Nam;... Hy vọng Tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  pdf217p ngochuyen1234567 24-10-2015 133 56   Download

 • nội dung của "lên gác rút thang: chiến lược phát triển nhìn từ quan điểm lịch sử" nhấn mạnh cách thức mà các nước đó đạt được cái gọi là những thiết chế “tiêu chuẩn quốc tế”, mà họ yêu cầu các nước đang phát triển hiện nay áp dụng, sau khi họ đã trở thành những nền kinh tế phát triển, chứ không phải khi họ còn là những nền kinh tế đang phát triển.

  pdf86p roongkloi00 07-09-2017 45 6   Download

 • nội dung của "lên gác rút thang: chiến lược phát triển nhìn từ quan điểm lịch sử" nhấn mạnh cách thức mà các nước đó đạt được cái gọi là những thiết chế “tiêu chuẩn quốc tế”, mà họ yêu cầu các nước đang phát triển hiện nay áp dụng, sau khi họ đã trở thành những nền kinh tế phát triển, chứ không phải khi họ còn là những nền kinh tế đang phát triển.

  pdf86p roongkloi00 07-09-2017 29 5   Download

 • Phần 1 của tài liệu Kinh tế phát triển nông nghiệp - Nghiên cứu thực tiễn và phương pháp nghiên cứu định lượng trình bày các nội dung: Kiểm định trung bình mẫu độc lập và chi bình phương trong phân tích hiệu quả kinh tế sản xuất lúa theo công nghệ mới, mô hình hồi quy tuyến tính đa biến trong phân tích tăng trưởng nông nghiệp và kiến thức nông nghiệp, ứng dụng mô hình hồi quy binary logictic trong phân tích nghèo và thay đổi thu nhập,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf200p thuongdanguyetan05 15-07-2019 36 10   Download

 • Kinh tế y tế là một môn học, là khoa học thuộc lĩnh vực y tế công cộng sử dụng học thuyết kinh tế nhằm nâng cao năng lực công tác, sử dụng hiệu quả nguồn lực của ngành trong công việc chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân, đảm bảo sự công bằng và phát triển xã hội. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo tài liệu sau đây.

  pdf75p 124357689 14-06-2012 187 70   Download

 • Tài liệu Chính Tài liệu phát triển thị trường bất động sản ở Việt Nam: Phần 1 do TS. Đinh Văn Ân biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về cơ sở lý luận thị trường bất động sản và kinh nghiệm quốc tế về chính Tài liệu phát triển thị trường bất động sản; thực trạng phát triển thị trường bất động sản tại Việt Nam.

  pdf240p cocacola_01 24-09-2015 204 80   Download

 • Bộ sưu tập bao gồm các giáo án được thiết kế và biên soạn chi tiết với bài Dân cư và đặc điểm kinh tế khu vực Nam Á dành cho quý bạn đọc tham khảo. Qua bài học, học sinh được cung cấp kiến thức để biết được Nam Á là khu vực đông dân thứ 2 của châu Á. Nam Á có mật độ dân số cao và dân cư phân bố không đều. Biết được một số đặc điểm kinh tế, xã hội của Châu Á và biết được Ấn Độ là nước có nền kinh tế phát triển nhất khuc vực Nam Á. Rèn kĩ năng nhận xét, phân tích bảng số liệu. Giáo dục ý thức học tập bộ môn.

  doc5p quehuong_22 07-04-2014 348 19   Download

 • Tài liệu Kinh tế học giản lược (Quyển 2) - Phần 2 trình bày những nội dung chính sau: Tại sao lại đặt vấn đề phát triển kinh tế? Phương pháp phát triển kinh tế, vấn đề phát triển kinh tế trên bình diện quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf233p shiwo_ding3 06-04-2019 16 2   Download

 • Nội dung chính của tài liệu 5 phương thức thiết yếu trong cách tân trình bày 5 phương thức thiết yếu giúp quốc gia/doanh nghiệp tồn tại và phát triển trước khủng hoảng toàn cầu. Tạo ra những giá trị cho khách hàng trong nền kinh tế phát triển theo quy luật thừa. Mời các bạn tham khảo!

  pdf200p praishy 05-03-2019 31 1   Download

 • Cùng nắm kiến thức trong tài liệu Xu hướng phát triển giáo dục thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: giáo dục ở thế kỷ 21; xu thế biến đổi giáo dục trong thế kỷ 21; tư tưởng chiến lược chung của thế giới và phát triển giáo dục; định hướng chiến lược giáo dục của một số nước; định hướng xây dựng cơ cấu hệ thống giáo dục nước ta trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá; mối quan hệ giữa chiến lươc phát triển kinh tế - xã hội và chiến lược phát triển giáo dục trong quá trình thực hiện chiến lược, về vấn đề đổi mới chương trình và nội dung dạy học trong chiến lược phát triển giáo dục...

  pdf87p tichtutite 18-06-2014 542 173   Download

 • Phần 1 Tài liệu Các mô hình tăng trưởng kinh tế gồm nội dung 1 đến chương 3. Nội dung phần 1 của Tài liệu trình bày các vấn đề về lý thuyết tăng trưởng kinh tế truyền thống, mô hình tăng trưởng trường phái Keynes - Mô hình Harrod - Domar.

  pdf119p hoa_loaken91 03-06-2014 490 159   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Ebook Kinh tế phát triển
p_strCode=ebookkinhtephattrien

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2