Eigrp

Xem 1-20 trên 148 kết quả Eigrp
 • Tham khảo bài viết 'một số giao thức định tuyến cụ thể eigrp', công nghệ thông tin phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc6p it_p0k3t 05-05-2011 145 60   Download

 • Upon completing this lesson, you will be able to: Describe the features and operation of EIGRP Use Cisco IOS commands to configure dynamic routing using EIGRP, given a functioning router Use show and debug commands to identify anomalies in dynamic routing operation using EIGRP, given an operational router

  ppt12p trinhvang 25-01-2013 23 7   Download

 • Use the commands in this chapter to configure and monitor Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP). For configuration information and examples, refer to the “Configuring EIGRP” chapter of the Network Protocols Configuration Guide, Part 1.

  pdf36p phuc123456789 24-12-2012 38 5   Download

 • In this chapter, you will learn to: Describe the background and history of Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP), examine the basic EIGRP configuration commands and identify their purposes, calculate the composite metric used by EIGRP, describe the concepts and operation of DUAL, describe the uses of additional configuration commands in EIGRP.

  pdf110p youcanletgo_01 04-01-2016 13 2   Download

 • This chapter describe the features and operation of EIGRP, examine the different EIGRP packet formats, calculate the composite metric used by DUAL, describe the concepts and operation of DUAL, examine the commands to configure and verify basic EIGRP operations for IPv4 and IPv6.

  pdf53p youcanletgo_01 29-12-2015 15 1   Download

 • This chapter include objectives: Configure EIGRP automatic summarization, configure EIGRP manual summarization, configure a router to propagate a default route in an EIGRP network, modify EIGRP interface settings to improve network performance, configure EIGRP authentication to ensure secure routing updates, explain the process and tools used to troubleshoot an EIGRP network.

  pdf47p youcanletgo_01 29-12-2015 10 1   Download

 • Chapter 9 describe the background and history of Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP), examine the basic EIGRP configuration commands and identify their purposes, calculate the composite metric used by EIGRP, describe the concepts and operation of DUAL, describe the uses of additional configuration commands in EIGRP.

  ppt65p youcanletgo_01 30-12-2015 13 1   Download

 • After completing this chapter, students will be able to: Describe the features and operation of EIGRP, examine the different EIGRP packet formats, calculate the composite metric used by DUAL, describe the concepts and operation of DUAL, examine the commands to configure and verify basic EIGRP operations for IPv4 and IPv6.

  pdf58p youcanletgo_01 04-01-2016 12 1   Download

 • Configure a router to propagate a default route in an EIGRP network, modify EIGRP interface settings to improve network performance, configure EIGRP authentication to ensure secure routing updates, explain the process and tools used to troubleshoot an EIGRP network, troubleshoot neighbor adjacency issues in an EIGRP network, troubleshoot missing route entries in an EIGRP routing table.

  pdf42p youcanletgo_01 04-01-2016 11 1   Download

 • Chapter content summary: EIGRP is a classless routing protocol that supports VLSM; path selection is based upon several factors; EIGRP keeps a next-best alternative path, called a feasible successor, for fast convergence; EIGRP supports unequal-cost load balancing; EIGRP uses MD5 authentication for router authenticity; troubleshooting EIGRP requires resolving link, neighbor, redistribution, and routing issues.

  ppt33p youcanletgo_02 07-01-2016 15 1   Download

 • Như chúng ta đã biết, cuộc sống ngày càng hiện đại thì nhu cầu trao đổi thông tin, tìm kiếm thông tin, giải trí... của con người ngày càng tăng. Bởi vậy để đáp ứng được nhu cầu của người sử dụng thì các hệ thống mạng cũng phải thiết kế sao cho phù hợp

  doc31p minhkhangpro 15-11-2009 295 167   Download

 • Mục lục Outline: Lab guide MPLS bao gồm những bài lab sau: * Lab 2-1: Thiết lập môi trường định tuyến IGP của Service Provider * Lab 3-1: Thiết lập môi trường mạng lõi (core) MPLS * Lab 5-1: Cấu hình MPLS VPN * Lab 5-2: Định tuyến EIGRP giữa router PE và router CE * Lab 5-3: Định tuyến OSPF giữa router PE và router CE * Lab 5-4: Định tuyến BGP giữa router PE và router CE * Lab 6-1: VPNs overlapping * Lab 6-2: Hợp nhất các Service Provider * Lab 6-3: Các dịch vụ VPN chung *...

  pdf11p ctnhukieu2 07-04-2011 237 96   Download

 • • Định Tuyến: Hiện tại trong môi trường internet tồn tại Các kiểu định tuyến động như : RIP, IGRP, EIGRP, OSPF,ISIS, BGP các kiểu định tuyến này sử dụng các thuật toán tìm đường khác nhau chia thành hai nhóm sau: - Distance vector : RIP, IGRP, EIGRP,BGP - Link State : OSPF, ISIS

  doc12p namnguyenk33 12-12-2012 172 87   Download

 • 1. Enable EIGRP on all routers. Place all routers in autonomous system 75. Using classful network statements, include all interfaces on each router. 2. Verify IP connectivity by pinging Loopback0 on Router A (70.70.0.1) from Router C.

  pdf1p thutrang 27-08-2009 100 34   Download

 • Chấp nhận các BGP routes có thể mang theo thông tin của EIGRP. Một metric cũng sẽ phải được chỉ ra cho BGP và cũng được cấu hình trong bước này. Vào mode router configuration và tạo một tiến trình xử lý của EIGRP. Hiển thị các interface đã được cấu hình định tuyến trong EIGRP.

  pdf11p ctnhukieu2 07-04-2011 109 30   Download

 • Mô tả Gateway Routing Protocol ( EIGRP ). Kiểm tra EIGRP lệnh cấu hình cơ bản và xác định mục đích của họ. Tính toán tổng hợp số liệu được sử dụng bởi EIGRP. Mô tả những khái niệm và hoạt động của DUAL. Mô tả việc sử dụng các lệnh cấu hình bổ sung trong EIGRP.

  pdf84p thanhtq00103 11-06-2011 88 30   Download

 • Tham khảo tài liệu 'lab 3.2.1 configuring eigrp routing', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p thanhha 27-08-2009 79 15   Download

 • This document provides design guidance for implementing a routed (Layer 3 switched) access layer using EIGRP or OSPF as the campus routing protocol. It is an accompaniment to the hierarchical campus design guides, Designing a Campus Network for High Availability and High Availability Campus Recovery Analysis, and includes the following sections

  pdf58p batrinh 11-08-2009 125 13   Download

 • EIGRP的1大特点是它可以支持几种网络层协议:IP,IPX和AppleTalk等.能像EIGRP那样支 持数种网络层协议的还有 Intermediate System-to-Intermediate System(IS-IS)协议,但是这个协 议只支持 IP和 Connectionless Network Service(CLNS).EIGRP通过 PDMs来支持不同的网络 层协议.每个 EIGRP 的 PDM 保持 1 个单独的路由信息表来装载某种协议(比如 IP)的路由信 息.也就是有 IP/EIGRP表,IPX/EIGRP的表和 AppleTalk/EIGRP表

  pdf12p batoan 10-08-2009 119 12   Download

 • The International Travel Agency migrated from IGRP to EIGRP between its overseas headquarters and its North American headquarters. However, the Auckland headquarters is still unable to support EIGRP and must continue running IGRP for the time being. You must configure EIGRP on the SanJose3 and Singapore routers so that they can exchange information with the Auckland router.

  pdf3p laquang 03-09-2009 60 10   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản