Enterprise mapping deployments

Xem 1-3 trên 3 kết quả Enterprise mapping deployments
  • Hệ thống Quản lý cơ sở dữ liệu đã trở nên rất quan trọng, nơi chứa các dữ liệu hoàn chỉnh đối với các tài sản thông tin tổng hợp. Những tài sản này chứa rất nhiều thông tin về nhân viên, khách hàng, bản kiểm kê, những giao dịch tài chính và hàng loạt các thông tin về kinh doanh...

    pdf32p thanhnga 10-06-2009 87 30   Download

  • Portal development projects have become the centerpiece of IT acquisition and development strategy for many organizations. Enterprise integration and Web application developers predictably groan when they hear the word “portal”—nightmares of proprietary APIs, oversold features, and shoddy tool integrations. The authors of this book have been involved in over a dozen production portal efforts over the last several years. In that time, we have dealt with numerous products and frameworks, including some in-house frameworks based on servlets and JSPs.

    pdf459p tailieuvip13 19-07-2012 54 16   Download

  • Trong phần 5 của loạt bài giới thiệu về triển khai Windows 7này chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bạn một số nâng cao trong Microsoft Deployment Toolkit 2010. Lưu ý: Bài viết này được dựa trên phiên bản tiền phát hành của MAP 4.0 và rất có thể sẽ có những thay đổi về sau này.

    pdf6p vinhlactran 07-01-2010 106 25   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản