Ghi chép tạm ứng

Xem 1-11 trên 11 kết quả Ghi chép tạm ứng
 • Sử dụng mẫu này để theo dõi và quản lý việc chi tiêu tạm ứng trong doanh nghiệp.

  doc1p havang 06-07-2009 934 173   Download

 • Các khoản phải thu: phải thu khách hàng, trả trước cho người bán, thuế giá trị gia tăng được khấu trừ, phải thu nội bộ, các khoản phải thu khác và dự phòng các khoản phải thu khó đòi. - Hàng tồn kho: gồm các loại hàng tồn kho sắp xếp theo trật tự như trong hệ thống tài khoản. - Các tài sản lưu động khác: tạm ứng, chi phí trả trước, chi phí chờ kết chuyển, tài sản thiếu chờ xử lý....

  pdf5p phuoctam44 26-07-2011 64 30   Download

 • Quy trình & chứng từ - Phiếu đề nghị - Bản giải trình - Phiếu chi - Phiếu giao nhận/ phiếu nhập kho - Hoá đơn (nhận từ người bán) Một số rủi ro thường gặp & Cơ chế kiểm soát tương ứng - Không đáp ứng nhu cầu chi trả khi đến hạn/sử dụng kém hiệu quả số dư tiền KS: + Kế hoạch tiền mặt cân đối các khoản thu chi + Kế hoạch cân đối nhu cầu sử dụng ngoại tệ + Ký quỹ/các nghiệp vụ tương lai - Ghi chép, báo cáo đầy đủ số dư...

  pdf5p maybay_thaboom 02-07-2010 912 479   Download

 • KGB - HỒ SƠ BÍ MẬT Beria cầm tập hồ sơ và mở ra. Ông ta thấy trên cùng là một ghi chép dày ba trang được Kourtchatov viết tay và đề ngày 10 tháng 3 trong năm. Nó được đề gửi ngày 5 tháng 3. Beria chú ý một dòng gạch chân: “Những dữ liệu là một mối quan tâm lớn: Tất cả như những phương pháp và những sơ đồ mà chúng tôi thực hiện, chúng chỉ là những khả năng mà chúng ta chưa kiểm tra”.

  pdf21p myngoc1 08-09-2011 45 6   Download

 • Một doanh nghiệp sản xuất nhất thiết phải có nguyên vật liệu, chi phí nguyên vật liệu luôn chiếm một tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm.

  pdf76p thainhatquynh 06-07-2009 1163 696   Download

 • Phương pháp khoa học trong học tập Không có phương pháp khoa học trong học tập, thì năng suất học tập thấp, kiến thức tiếp thu không vững chắc và khó ứng dụng kiến thức trong thực tế. Muốn nâng cao chất lượng và hiệu quả trong học tập, phải học có phương pháp trong tất cả các khâu: từ nghe giảng, ghi chép, làm bài và chú tâm tự học

  pdf4p kimyen_ir 13-08-2010 310 172   Download

 • Bảng thống kê số liệu - Khi quan tâm đến một vấn đề , người ta quan sát , đo đạc, ghi chép lại các số liệu về đối tượng quan tâm để lập nên các bảng số liệu thống kê 2. Dấu hiệu , đơn vị điều tra - Vấn đề mà người điều tra nghiên cứu , quan tâm được gọi là dấu hiệu điều tra - Mỗi đơn vị được quan sát đo đạc là một đơn vị điều tra. - Mỗi đơn vị điều tra cho tương ứng một số liệu là một giá trị của...

  pdf2p giadinhyenbank 30-05-2013 141 45   Download

 • Không có phương pháp khoa học trong học tập, thì năng suất học tập thấp, kiến thức tiếp thu không vững chắc và khó ứng dụng kiến thức trong thực tế. Muốn nâng cao chất lượng và hiệu quả trong học tập, phải học có phương pháp trong tất cả các khâu: từ nghe giảng, ghi chép, làm bài và chú tâm tự học. Nghe giảng: Nếu chú tâm nghe giảng, hiệu suất tiếp thu đạt tới 50 phần trăm.

  pdf5p oxano2 07-03-2011 106 27   Download

 • Xuất bản bởi John Wiley & Sons, Inc, Hoboken, New Jersey. Công bố đồng thời tại Canada. Không có phần nào của ấn phẩm này có thể được sao chép, lưu trữ trong một hệ thống thu hồi, hoặc truyền đi dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện, điện tử, cơ khí, photocopy, ghi âm, quét

  pdf26p taoxanh5 05-11-2011 32 8   Download

 • Thực hiện việc ghi chép và cung cấp các tài liệu liên quan đến KCB BHYT HS SV để làm cơ sở thanh quyết toán tài chính. - kiểm tra thẻ và phiếu KCB BHYT, phát hiện kịp thời những trường hợp vi phạm và lạm dụng việc sử dụng thẻ, phiếu KCB BHYT, thông báo ngay cho cơ quan BHYT để giải quyết. - các bệnh viện cùng cơ quan BHXH ký kết hợp đồng trách nhiệm, tạm ứng kinh phí và định kỳ quyết toán chi phí KCB theo qui định và hợp đồng KCB đã được ký....

  pdf10p ttcao2 01-08-2011 34 4   Download

 • Tất cả các quyền. Không có phần nào của ấn phẩm này có thể được sao chép, lưu trữ trong một hệ thống thu hồi, hoặc truyền, dưới bất cứ hình thức nào hoặc bất kỳ phương tiện, điện tử, cơ khí, sao chụp, ghi âm

  pdf0p taoxanh6 14-11-2011 21 3   Download

Đồng bộ tài khoản