intTypePromotion=3

Giá trị analog

Xem 1-20 trên 44 kết quả Giá trị analog
 • Chương 6 của bài giảng Điều khiển logic trình bày các chức năng chuyên dùng trên PLC S7-200. Chương này gồm có một số nội dung như: Đo lường và giám sát nhiệt độ với module EM235 nhận cảm biến nhiệt điện trở Pt100, Đo lường và giám sát nhiệt độ với module EM235 nhận cảm biến truyến tính nhiệt điện Pt100, cách sử dụng bộ đêm tốc độ cao để ghi lại giá trị analog bằng cách chuyển đổi giá trị analog sang tần số,… Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf27p nganga_07 12-10-2015 94 28   Download

 • Module Analog .Module EM235 Đặc tính kỹ thuật Số lượng ngõ vào : 3 Số lượng ngõ ra : 1 Thông số ngõ ra: - Điện áp : ± 10V, độ phân giải 12 bits - Dòng điện: 0 – 20mA, độ phân giải 11 bits Thông số ngõ vào: - Điện áp tối đa 30V, độ phân giải 12 bits - Dòng điện tối đa 32mA, độ phân giải 12 bits Giá trị số : -32000 đến 32000 : có dấu 0 đến 32000 : không dấu

  pdf17p duclamspkt 09-10-2012 673 174   Download

 • 1. Tắt nguồn của Modul, chọn tầm ngõ vào thích hợp. 2. Cấp nguồn cho CPU và Modul. Để cho modul ổn định trong vòng 15 phút. 3. Sử dụng máy phát tín hiệu, nguồn áp hoặc nguồn dòng đặt tín hiệu có giá trị bằng 0 tới một trong những đầu nối của ngõ vào.

  ppt16p nguyenthanhbinh20685 23-06-2011 173 46   Download

 • Đặc tính kỹ thuật Số lượng ngõ vào : 3 Số lượng ngõ ra : 1 Thông số ngõ ra: - Điện áp : ± 10V, độ phân giải 12 bits - Dòng điện: 0 – 20mA, độ phân giải 11 bits Thông số ngõ vào: - Điện áp tối đa 30V, độ phân giải 12 bits - Dòng điện tối đa 32mA, độ phân giải 12 bits Giá trị số : -32000 đến 32000 : có dấu 0 đến 32000 : không dấu

  pdf14p doquyenhong 26-10-2011 86 24   Download

 • Tắt nguôǹ Modules, chọn tầm ngo ̃ vaò Bâṭ nguôǹ CPU va ̀Module, đơịi cho ổn đinh trong 15 phut́ Sử duṇṇ g transmitter, nguồn áp , nguồn dòng để cấp gia ́ tri ̣ 0 đối với bơỉỉ CPU Chin̉n̉ h biến trở offset cho đến khi gia ́tri ̣ vào là ̀ 0 Cấp gia ́ tri ̣ full-scale vaò cho input. Chin̉n̉ h biêńń trơ ̉ Gain đê ̉ gia ́ tri ̣ đoc̣c̣ vê ̀ la ̀ 32000

  ppt14p phanvietthang123456 18-04-2013 64 7   Download

 • Encoder dạng chuyển động quay (rotary encoder) còn được gọi là shaft encoder là thiết bị điện cơ dùng biến đổi các vị trí góc của trục quay từ giá trị analog sang mã digital. Encoder dạng chuyển động quay (rotary encoder) còn được gọi là shaft encoder là thiết bị điện cơ dùng biến đổi các vị trí góc của trục quay từ giá trị analog sang mã digital.

  ppt80p shift_12 15-07-2013 1329 286   Download

 • Đề tài nêu lên một giải pháp thiết kế hệ thống cân định lượng trực tuyến dùng PLC. PLC có nhiệm vụ đọc giá trị trọng lượng ở dạng tương tự từ ngõ ra của Loadcell sau khi qua bộ khuếch đại. Một chương trình được viết sẵn cho PLC để đọc, thiết lập hệ thống cân, tính toán và giao tiếp với giao diện HMI (được lập trình trên WinCC).

  doc18p hoankhaktd 14-11-2012 538 192   Download

 • Bài tập về diode 1. Hãy xác định các tham số trong mạch IA và IB nếu VA có các giá trị: +2V, +1V, 0V, –0.1V, –1V với: a) Vγ=0 ; b) Vγ=0.7V Hình 1 Hình 2 2. Một mạch ổn áp đơn giản được cho ở hình 2. Dòng điện tải thay đổi trong tầm:10mA..20mA. Tính R để diode zener vẫn ở trong miền ổn định (giả sử Izmin=2mA) khi điện áp vào VS thay đổi trong tầm:10V..12V. Diode Zener có VZ= 6V và RZ=10Ω. a) Điện áp ra thay đổi như thế nào với sự thay đổi của VS?...

  pdf4p vankent 13-07-2010 252 86   Download

 • Số và tương tự:  Trong khoa học, công nghệ hay cuộc sống đời thường, ta thường xuyên phải tiếp xúc với số lượng  Số lượng có thể đo, quản lý, ghi chép, tính toán nhằm giúp cho các xử lý, ước đoán phức tạp hơn  Có 2 cách biểu diễn số lượng:  Dạng tương tự (Analog)  Dạng số (Digital)  Dạng tương tự:  VD: Nhiệt độ, tốc độ, điện thế của đầu ra micro…  Là dạng biểu diễn với sự biến đổi liên tục của các giá trị (continuous)  D...

  pdf191p vanmanh1008 19-05-2013 141 44   Download

 • Chức năng g lọc. Xử lý trung bình Xử lý trung bình để tránh cho màn hiển thị bị nhấp nháy do tín hiệu đầu vào không ổn đinh. So sánh giá trị trung bình trước đó Có thể loại bỏ những thay đổi nhỏ ra khỏi tín hiệu đầu ra để phát hiện những thay đổi từ xa.Chức năng đầu vào bù Đặt về 0 Đặt giá trị hiện tại về 0. Có thể đặt 1 giá trị tham chiếu để thực hiện phép đo.

  pdf88p hoangdieuci 21-12-2012 131 36   Download

 • Câu 1: (3đ) Hình 1 Với mạch ở hình 1, giả sử dùng mô hình xấp xỉ bậc 2 cho các diode với Vg=0.7V. Hãy tính và: a) Vẽ mạch tương đương Thévenin tạo bởi V1, R1 và R2; b) Vẽ đặc tuyến truyền đạt (có ghi các vùng diode ON, OFF); c) Vẽ dạng sóng ngõ ra Vout. Câu 2: (2đ) Hình 2 Cho mạch ở hình 2 với diode Zener có VZ=5V ở IZ=10mA và có IZmin=1mA. Tín hiệu vào VIN lấy từ mạch chỉnh lưu có giá trị trung bình là 10V và điện áp gợn là ±0.5V. a)...

  pdf6p vankent 13-07-2010 87 15   Download

 • Khối mở rộng analog EM 235 * Đặc tính chung Modul vào/ra EM 235 là loại modul mở rộng với đầu vào analog tốc độ cao. Nó có khả năng chuyển đổi một tín hiệu vào analog thành giá trị số t−ơng đ−ơng trong 171 μs đối với CPU 212 và 139 μs đối với tất cả các CPU S7- 200 khác.

  pdf7p bichtram857 18-04-2011 63 13   Download

 • 1. Muốn cho ADC 0804 chuyển đổi một giá trị Analog sang Digital thì các chân sau như thế nào : - WR = …………….. - RD =……………….. 2. Khi ADC0804 chuyển đổi được một giá trị Analog sang Digital thì nó sẽ xuất ra một mức ………. trên chân………………… Hãy cho biết trong hệ thống Vi Xử Lý chân này thường dùng cho mục đích gì?

  pdf4p hild89 29-12-2011 108 9   Download

 • Xác định quy trình điều khiển. 2. Xác định tín hiệu vào ra. 3. Soạn thảo ch−ơng trình. 4. Nạp ch−ơng trình vào bộ nhớ. 5. Chạy ch−ơng trình.Modul vào/ra EM 235 là loại modul mở rộng với đầu vào analog tốc độ cao. Nó có khả năng chuyển đổi một tín hiệu vào analog thành giá trị số t−ơng đ−ơng trong 171 μs đối với CPU 212 và 139 μs đối với tất cả các CPU S7- 200 khác

  pdf7p phuoctam22 04-06-2011 57 8   Download

 • Trong khi các giá trị tuyệt đối của các thông số thiết bị là khó khăn để duy trì, hai thiết bị có thể được chính xác phù hợp trong một mạch. Mạch này cho phép thiết kế kỹ thuật được sử dụng mà kết quả trong các chức năng chính xác. Trong phần này, chip bố trí cho phù hợp với chính xác của các thành phần thảo luận.

  pdf22p banhbeo1 03-11-2011 33 6   Download

 • Khi thay đổi giá trị các bit ACIS1/ACIS0, cần phải cấm ngắt bằng cách xoá bit cho phép ngắt trong thanh ghi ACSR, nếu không ngắt sẽ xảy ra khi các bit thay đổi giá trị. Khi sử dụng các lệnh SBI hoặc CBI với các bit khác trong thanh ghi ACSR cũng có thể ghi giá trị 1 vào thanh ghi ACI, nên cần phải kiểm tra lại, nếu nó bằng 1 cần xoá nó đi.

  doc15p chelseafc2000 06-07-2012 72 6   Download

 • Modul vào/ra EM 235 là loại modul mở rộng với đầu vào analog tốc độ cao. Nó có khả năng chuyển đổi một tín hiệu vào analog thành giá trị số tương đương trong 171 μs đối với CPU 212 và 139 μs đối với tất cả các CPU S7- 200 khác. Việc chuyển đổi tín hiệu vào analog được thực hiện mỗi khi đầu vào được truy cập bởi chương trình. EM235

  pdf10p iphone7 03-11-2011 40 4   Download

 • Một hệ thống kỹ thuật số sử dụng các giá trị rời rạc (không liên tục) để đại diện cho thông tin cho đầu vào, xử lý, truyền đi, lữu trữ…. Ngược lại, các hệ thống phi số (hay kỹ thuật tương tự analog) sử dụng dải các giá trị liên tục để đại diện cho thông tin. Dù các hệ thống kỹ thuật số là rời rạc, thông tin được đại diện có thể rời rạc như con số, chữ, hình tượng hay liên tục như âm thanh, hình ảnh....

  pdf9p phanhuyluan 26-02-2011 405 167   Download

 • Hàm chuyển đổi SCALE FC105 Để việc chuyển đổi thuận tiện, ta có thể sử dụng các hàm thư viện. Hàm thư viện FC105 (Thư viện Standard, mục TI-S7 converting blocks) có công dụng chuyển đổi dữ liệu đầu vào PIW của module Analog dạng INT sang dạng đại lượng cần đo. Trong đó: OUT: giá trị đại lượng đo, dạng số thực.

  pdf6p chicominhem21 19-09-2010 201 113   Download

 • Tín hiệu là một đại lượng vật lý bất kỳ thay đổi theo một hay nhiều biến độc lập. Các biế độc lập trên thực tế thường là thời gian, không gian hoặc các đại lượng vật lý khác. Hầu hết các tín hiệu trên thực tế đều là các tín hiệu tương tự (analog). Đó là các tín hiệu được mô tả bằng các hàm biến thiên liên tục theo thời gian và nhận các giá trị liên tục trong miền giá trị của chúng.

  doc13p vuquangluong 15-09-2010 272 104   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Giá trị analog
p_strCode=giatrianalog

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản