intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Giai đoạn 2003 - 2005

Xem 1-20 trên 163 kết quả Giai đoạn 2003 - 2005
 • Quyết định số 665/2021/QĐ-BTP ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước ngành Tư pháp giai đoạn 2021-2025. Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013.

  doc7p hoadaquy852 16-02-2022 14 1   Download

 • Xuất phát từ thực tế những năm gần đây Việt Nam có nhiều bệnh truyền nhiễm mới xuất hiện, mới nổi lên hoặc trở lại sau một số thời gian im lặng, cụm công trình nghiên cứu cấp nhà nước (mã số KC.10-12) đã được thực hiện trong thời gian 2001–2005 ở địa bàn một số tỉnh của nước ta. Có năm (5) nhánh nội dung chính được thực hiện, tập trung nghiên cứu thực trạng, đặc điểm, yếu tố nguy cơ, dự báo khả năng xuất hiện và đề xuất biện pháp phòng, chống dịch đối với các bệnh SARS, cúm gia cầm A/H5N1, tiêu chẩy xuất huyết do E.

  pdf10p trinhthuykieu_canhdieu 14-07-2020 72 2   Download

 • Qua nghiên cứu sự tăng giá của một số yếu tố kể trên tại m ột số đơn vị khai thác công trình thủy lợi điển hình cho thấy giá trị thực tế của TLP đã bị giảm đi khá lớn, cụ thể: giai đoạn thực hiện nghị định 143/2003/NĐ-CP giá trị thực tế của TLP qua các năm 2004, 2005, 2006 và 2007 giảm đi tương ứng là 1,12%; 10,96%; 27,31%; và 30,41% so với năm 2003.

  pdf9p mangamanga 21-02-2020 43 3   Download

 • Luận án Tiến sĩ Y tế công cộng "Dịch tễ học phân tử bệnh lao tại Việt Nam (2003 - 2009)", chuyên ngành Y tế công cộng do Nguyễn Thị Vân Anh thực hiện nhằm mục tiêu mô tả đặc điểm phân bố dòng, dưới dòng của vi khuẩn lao lưu hành tại một số tỉnh khu vực đồng bằng Bắc bộ và vi khuẩn lao phân lập tại bệnh viện tuyến trung ương, giai đoạn 2003-2009; xác định mức độ kháng thuốc của các dòng, xác định phân bố dòng của quần thể theo mức độ kháng thuốc của vi khuẩn lao phân lập tại bệnh viện tuyến trung ương, giai đoạn 2005-2008; tìm hiểu đặc điểm chủng vi khuẩn lao phân lập từ trẻ em, giai đoạn 20...

  pdf14p talata_7 14-01-2015 162 21   Download

 • Dự án nghiên cứu tính kháng thuốc trừ sâu của sâu hại trên rau là một trong 5 dự án nằm trong dự án “Quản lý dịch hại tổng hợp trên sâu hại rau ở tiểu vùng sông Mêkông” được tiến hành trong khuôn khổ hợp tác giữa Viện nghiên cứu Nauy và Cục Bảo vệ thực vật, Việt Nam, thực hiện trong hai giai đoạn (2000 - 2003) và (2005 2007). Đề tài này được thực hiệ trong giai đoạn 2 của dự án. ...

  pdf6p sunshine_6 10-07-2013 125 11   Download

 • Cũng như nhiều loại cây trồng khác cây cao su bị nhiễm nhiều loại bệnh. Trong đó đáng kể nhất là bệnh rụng lá Corynespora gây ra bởi nấm C. cassiicola đang được xem là bệnh chính ở các vùng trồng cao su trên thế giới (P. romruensukharom và cộng sự, 2005; Silva và cộng sự, 2003, 2004). Ở Việt Nam hiện nay số lượng dvt bị nhiễm bệnh tăng lên nhiều và cũng đã xuất hiện tại một số công ty cao su tại Đông Nam Bộ. Hiện nay bệnh đang trong giai đoạn tích lũy và có thể...

  pdf82p canhchuon_1 20-06-2013 123 19   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP Ở NGHỆ AN GIAI ĐOẠN 2012 - 2020” Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND, ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020”; Căn cứ Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm...

  pdf11p luatsuminhtri 19-06-2013 55 4   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CHO HỌC SINH, GIÁO VIÊN TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN LÀO CAI, GIAI ĐOẠN 2013 - 2015 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI KHOÁ XIV - KỲ HỌP THỨ 7 Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ban hành ngày 16/12/2002; Căn cứ Luật Giáo dục ban hành ngày 14/6/2005 và Luật Sửa đổi bổ sung một số điều Luật Giáo dục ngày 25/11/2009;

  pdf5p luatsuminhtri 19-06-2013 51 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG VỀ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ GIAI ĐOẠN NĂM 2013 -2015. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 68/2006/NĐ-CP ngày 18/7/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Căn cứ...

  pdf12p minhtri2205 29-05-2013 66 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THANH NIÊN QUẢNG NAM GIAI ĐOẠN 2013 - 2020 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Thanh niên ngày 29/11/2005; Căn cứ Nghị định 120/2007/NĐ-CP ngày 23/07/2007 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh niên; Căn cứ Quyết định số 2474/QĐ-TTg ngày 30/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020; ...

  pdf20p minhtri2205 29-05-2013 53 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “CHỐNG MÙ CHỮ - PHỔ CẬP GIÁO DỤC TỈNH NGHỆ AN, GIAI ĐOẠN 2013 - 2020” UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN Căn cứ Luật Tổ chức HDND và UBND, ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Bộ Chính trị về “Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi,...

  pdf10p minhtri2205 29-05-2013 105 2   Download

 • Anh ( Chị) hãy: 1? 2- Cho bảng số liệu: Cơ cấu lao động có việc làm phân theo khu vực kinh tế giai đoạn 2000 – 2005 ( Đơn vị %) Khu vực kinh tế 2000 2002 2003 2004 2005 Nông - lâm - ngư nghiệp 65,1 61,9 60,3 58,8 57,3 Công nghịêp - xây dựng 13,1 15,4 16,5 17,3 18,2 Dịch vụ 21,8 22,7 23,2 23,9 24,5 Dựa vào bảng số liệu so sánh và nhận xét về sự thay đổi cơ cấu lao động phân theo khu vực kinh tế nước ta, giai đoạn 2000-2005?...

  pdf4p tapuaxinhdep 17-05-2013 77 5   Download

 • Đất nước sau 15 năm đổi mới. Nền kinh tế nước ta để thoát ra khỏi khủng hoảng và đã đạt được nhiều thành tựu kinh tế, chính trị và trên các lĩnh vực khác. Nó đánh giá đúng đắn đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước ta. Để đảm bảo thắng lợi cho sự nghiệp đổi mới kinh tế xã hội của đất nước. Ngày 17/9/2001. Thủ tướng Chính phủ đề ra Quyết định cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2001 – 2010 nhằm huyện với yêu cầu quản lý nền kinh tế...

  pdf22p paradise_12 04-01-2013 405 77   Download

 • Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Thương mại ngày 14/6/2005; Căn cứ Quyết định số 23/QĐ-TTg ngày 06/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tổng thể "Phát triển thương mại nông thôn giai đoạn 2010 - 2015 và định hướng đến năm 2020" trên phạm vi cả nước;

  pdf3p conchokon 22-09-2012 111 10   Download

 • Khi xã hội ngày càng phát triển thì nhu cầu của con người về nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí ngày càng cao và du lịch đã trở thành ngành dịch vụ cung cấp đầy đủ các nhu cầu đó cho con người. Xuất phát từ yêu cầu đó mà ngành du lịch ra đời và ngày càng trở thành một nhu cầu thiết yếu đối với đời sống con người.Từ khi ra đời, ngành du lịch không chỉ là ngành phục vụ mà nó còn trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Cũng như bao quốc gia khác...

  pdf62p dell1122 06-09-2012 120 20   Download

 • Khi xã hội ngày càng phát triển thì nhu cầu của con người về nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí ngày càng cao và du lịch đã trở thành ngành dịch vụ cung cấp đầy đủ các nhu cầu đó cho con người. Xuất phát từ yêu cầu đó mà ngành du lịch ra đời và ngày càng trở thành một nhu cầu thiết yếu đối với đời sống con người.Từ khi ra đời, ngành du lịch không chỉ là ngành phục vụ mà nó còn trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Cũng như bao quốc gia khác...

  pdf61p vaio1111 03-09-2012 82 6   Download

 • Tuy nhiên, chăn nuôi lợn tại đây đang phải đối mặt với nhiều trở ngại, trong đó trở ngại chính là thiếu lợn giống (lợn nái và lợn con giống nuôi thịt), và nguy cơ lây lan dịch bệnh do thường xuyên phải mua lợn từ miền xuôi lên. Vì vậy, phát triển chăn nuôi lợn để cung ứng tại chỗ lợn giống và lợn thịt cho vùng là một nhu cầu rất cần thiết hiện nay. Kết quả nghiên cứu của Lê Đình Cường và Cs. (2006) giai đoạn 2003-2005 tại huyện Mai Sơn,...

  pdf7p muakhuya 16-07-2012 72 4   Download

 • Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt, một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì ngoài các điều kiện cần thiết như: Vốn kinh doanh, chiến lược kinh doanh... đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải có một cơ cấu tổ chức bộ máy quản lí phù hợp với quy mô và tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đó. Nó là điều kiện đủ quyết định sự thành công của mỗi doanh nghiệp trên thương trường....

  pdf87p kennybibo 14-07-2012 87 11   Download

 • Chiến lược Giới đến năm 2010 và Kế hoạch hành động Giới đến năm 2005 cho ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông qua vào tháng 11 năm 2003. Ngay đầu giai đoạn 2 (2003-2006) của Dự án Hỗ trợ Chương trình Cải cách hành chính tại Bộ NN & PTNT (Dự án CCHC), các mối quan tâm về giới đã được lồng ghép vào các tài liệu lập kế hoạch của Dự án. Tổ Công tác giới đã được thành lập để thúc đẩy và hỗ trợ việc lồng ghép giới...

  pdf31p conrepcon 13-04-2012 98 18   Download

 • Trong thời đại thông tin xã hội loài người, nhu cầu thông tin ngày càng tăng nhanh. Viễn thông trở thành một ngành quan trọng ở bất cứ Quốc gia nào trên mọi lĩnh vực kinh tế và xã hội. Mạng viễn thông đóng vai trò như cầu nối để trao đổi thông tin giữa các chính phủ, các tổ chức xã hội và giữa mọi người với nhau.

  pdf85p dahlia89 25-02-2012 66 12   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Giai đoạn 2003 - 2005
p_strCode=giaidoan20032005

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2