intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Giải pháp cán bộ

Xem 1-20 trên 5923 kết quả Giải pháp cán bộ
 • Cuốn sách "Kỹ thuật an toàn điện trên công trường xây dựng" nhằm cung cấp cho cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật và công nhân ở các công ty. công trường xây dựng có một hiểu biết cơ bản về kỹ thuật an toàn điện cũng như các phương pháp xử lý các tai nạn điện đáng tiếc có thể xây ra. "Kỹ thuật an toàn điện trên công trường xây dựng" cũng góp phần giải thích và làm sáng tỏ các điều quy định về điện trong cuốn "Quy phạm an toàn trong xây dựng".

  pdf110p dongmelo 20-05-2024 3 3   Download

 • Trong bài báo "Nghiên cứu ảnh hưởng của độ cứng đến lực nâng của cánh vẫy kiểu côn trùng", các tác giả xây dựng một chương trình tính toán khí động lực học đàn hồi cho cánh vẫy kiểu côn trùng dựa trên cách tiếp cận động lực học đa vật, trong đó kết cấu cánh được mô hình hóa dưới dạng hệ vật – lò xo và kết hợp với bộ giải khí động bằng phương pháp xoáy không dừng UVLM mở rộng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p dathienlang1012 03-05-2024 0 0   Download

 • Bài viết trình bày đánh giá một số tác dụng không mong muốn của phác đồ XELOX trên bệnh nhân thư dạ dày giai đoạn muộn. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 52 bệnh nhân (BN) có chẩn đoán xác định là ung thư dạ dày (UTDD) giai đoạn muộn, không còn khả năng phẫu thuật triệt căn, được điều trị bằng phác đồ XELOX tại bệnh viện K từ tháng 6/2016 đến tháng 3/2020.

  pdf5p vicarlos 16-05-2024 0 0   Download

 • Nghiên cứu được tiến hành nhằm xác định các đặc điểm hình thái và giải phẫu của loài Nhàu nước (Morinda persicifolia Buch.-Ham.) phân bố tại huyện Tân Hưng, tỉnh Long An, qua đó cung cấp những dẫn liệu cần thiết trong học tập, nghiên cứu và sử dụng loài Nhàu nước

  pdf9p vicarlos 16-05-2024 0 0   Download

 • Nghiên cứu nhằm đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp khắc phục những tồn tại trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Nghiên cứu đã tiến hành điều tra ngẫu nhiên 30 cán bộ viên chức và 85 hộ bị thu hồi đất tại 3 dự án đã chọn. Sử dụng phương pháp so sánh và dùng thang đo 5 cấp của Likert để đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

  pdf12p vicarlos 16-05-2024 0 0   Download

 • Nghiên cứu nhằm đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai (CNVPĐKĐĐ) thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Sử dụng phương pháp lấy mẫu ngẫu nhiên để chọn 30 cán bộ công chức, viên chức với 4 nhóm tiêu chí và 13 tiêu chí đánh giá; chọn 150 người sử dụng đất (NSDĐ) đến làm việc tại CNVPĐKĐĐ với 8 tiêu chí đánh giá.

  pdf11p vicarlos 16-05-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Hoàn thiện hành lang pháp lý nhằm phát triển công nghệ tài chính ở Việt Nam" đưa ra giải pháp cần nhanh chóng cập nhật, sửa đổi, bổ sung chính sách pháp lý, hoàn thiện chế quản lý, đưa ra cơ chế giám sát về chức năng, nhiệm vụ cụ thể của cơ quan quản lý nhà nước đối với fintech, tạo hành lang pháp lý đầy đủ, hoàn thiện nhằm phát triển bền vững công nghệ tài chính ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf13p dathienlang1012 03-05-2024 1 0   Download

 • Quyết định số 129/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án “Phát huy vai trò của Hội Luật gia các cấp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2024 - 2030; Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  doc10p khanhchi2540 11-05-2024 0 0   Download

 • Quyết định số 1908/QĐ-BCT về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027”.

  doc4p khanhchi2540 11-05-2024 0 0   Download

 • Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  doc39p khanhchi2540 11-05-2024 3 0   Download

 • Nghị quyết số 02/NQ-CP năm 2024 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024; Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  doc17p khanhchi2540 11-05-2024 0 0   Download

 • Quyết định số 145/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch, chính sách và giải pháp thực hiện Quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  doc26p khanhchi2540 11-05-2024 2 0   Download

 • Quyết định số 279/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn 2024 - 2030”; Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  doc12p khanhchi2540 11-05-2024 2 0   Download

 • Bài giảng Tìm kiếm và trình diễn thông tin - Bài 10: Các phương pháp xây dựng chỉ mục ngược. Bài này cung cấp cho sinh viên những nội dung gồm: phần cứng căn bản; các giải thuật xây dựng chỉ mục ngược: BSBI, SPIMI, MapReduce; quản lý bộ dữ liệu động;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf33p codabach1016 03-05-2024 0 0   Download

 • Tái cơ cấu ngành lâm nghiệp là một trong những mục tiêu quan trọng nhằm phát triển lâm nghiệp bền vững cả về kinh tế lẫn xã hội và môi trường. Mặc dù những năm qua đã có những chuyển biến tích cực trong tái cơ cấu lâm nghiệp. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập, tồn tại nhiều nguy cơ thiếu bền vững. Do đó, cần có những biện pháp đồng bộ để tháo gỡ. Bài viết trình bày thực trạng của ngành lâm nghiệp Việt Nam từ năm 2006 đến năm 2020, qua đó đưa ra những giải pháp để thúc đẩy tái cơ cấu ngành lâm nghiệp hiện nay.

  pdf5p zizaybay1101 09-05-2024 2 0   Download

 • Bài viết này phân tích một số nhóm giải pháp căn bản, xuyên suốt quá trình lãnh đạo của Đảng bộ Học viện Tài chính trong việc “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để tiếp nối và giữ vững truyền thống “trong sạch vững mạnh”, sớm đưa Học viện Tài chính thành trung tâm đào tạo tài chính, kế toán, kinh tế, quản trị kinh doanh hàng đầu Việt Nam, có uy tín trong khu vực và quốc tế.

  pdf3p zizaybay1101 09-05-2024 0 0   Download

 • Quyết định số 97/QĐ-BGTVT ban hành danh mục các văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung nhằm triển khai thực hiện Đề án 06 giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Bộ Giao thông vận tải;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc22p khanhchi2540 11-05-2024 2 0   Download

 • Xử lý chuyển hướng là trường hợp giải quyết các vụ án hình sự mà không cần xét xử khi một người phạm tội sẵn sàng thừa nhận trách nhiệm về hành vi phạm tội mà họ đã thực hiện. Trong phạm vi bài viết, tác giả sẽ giới thiệu quy định của pháp luật quốc tế về xử lý chuyển hướng và một số gợi mở cho pháp luật Việt Nam.

  pdf9p viellison 06-05-2024 1 1   Download

 • Bài viết này sẽ đi sâu vào việc phân tích các vấn đề lý luận liên quan đến quyền bào chữa của người chưa thành niên trong hệ thống tố tụng hình sự. Đánh giá thực tiễn thực hiện quyền bào chữa của người chưa thành niên trong hệ thống tố tụng hình sự Việt Nam. Bên cạnh đó, đưa ra các kiến nghị và phân tích một số giải pháp để cải thiện và bảo đảm quyền bào chữa của người chưa thành niên trong tố tụng hình sự.

  pdf11p viellison 06-05-2024 1 1   Download

 • Bài viết trình bày quan điểm của Hồ Chí Minh về đào tạo nguồn nhân lực dân tộc thiểu số; Thực trạng chất lượng nguồn nhân lực dân tộc thiểu số ở khu vực miền núi; Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực dân tộc thiểu số ở khu vực miền núi theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

  pdf13p viellison 06-05-2024 1 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1224 lượt tải
207 tài liệu
1439 lượt tải
ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2