Giải pháp markerting

Xem 1-4 trên 4 kết quả Giải pháp markerting
 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài “một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại xí nghiệp may tư doanh tuấn kỳ ”.', luận văn - báo cáo, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc82p quantrik6 01-03-2013 121 58   Download

 • Bán hàng là một hoạt động kinh doanh nhằm bán được hàng hóa của nhà sản xuất cho tất cả đối tượng tiêu dùng khác nhau trong xã hội, nhằm thỏa mãn mọi nhu cầu của khách hàng, gia tăng doanh số để thực hiện lợi nhuận 1.1.2 Vai trò của hoạt động bán hàng Trong hầu hết mọi công ty, nhân viên bán hàng là gạch nối đơn giản nhất và quan trọng nhất với khách hàng.

  doc41p ruasjufam 29-05-2013 198 82   Download

 • Mỗi doanh nghiệp là một tế bào quan trọng của nền kinh tế quốc dân là nơi trực tiếp tiến hành các cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh, cung cấp các sản phẩm vụ dịch vụ để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của xã hội. Con người khi tiến hành làm bất cứ việc gì cũng muốn đạt hiệu quả cao, nghĩa là với chi phí tối thiểu phải đem lại lợi ích tối đa. Để đạt được điều đó đòi hỏi phải có sự phát triển vượt bậc của khoa học công nghệ kỹ...

  doc57p haiyeumo 11-05-2013 86 50   Download

 • Markerting địa phương (tiếng Anh: Marketing Places) là một bộ phận các giải pháp thực hiện chiến lược phát triển kinh tế của địa phương.

  pdf32p home_12 12-08-2013 55 12   Download

Đồng bộ tài khoản