intTypePromotion=1
ADSENSE

Giải quyết đình công

Xem 1-20 trên 8707 kết quả Giải quyết đình công
 • Luận văn là rõ thêm một số vấn đề lý luận về đình công và giải quyết đình công và đặc biệt là những nội dung cơ bản về đình công và giải quyết đình công trong Bộ luật lao động năm 2012. Đồng thời luận văn cũng làm rõ thực trạng đình công, giải quyết đình công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

  pdf26p nguyetdong1 13-04-2017 40 9   Download

 • Sự tồn tại khách quan của đình công trong cơ chế thị trường ở Việt Nam cho thấy sự cần thiết phải điều chỉnh pháp luật đối với đình công cũng như có những định chế pháp lý để giải quyết các cuộc đình công một cách nhanh chóng và hiệu quả. Mời các bạn cùng tìm hiểu "Điều chỉnh pháp luật đối với đình công và giải quyết đình công ở Việt Nam hiện nay" để nắm bắt nội dung thông tin vấn đề.

  pdf8p hoangdieu1202 04-03-2016 86 4   Download

 • Đình công và giải quyết đình công - Những quy định mới của pháp luật cung cấp cho người đọc sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về đình công trong bộ luật lao động hiện hành, những vấn đề được sửa đổi, bổ sung trong luật sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật lao động,... Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 của tài liệu được chia sẻ dưới đây.

  pdf69p thuongdanguyetan08 16-04-2019 32 0   Download

 • Bài viết trình bày đình công biểu hiện của sự bế tắc trong quan hệ lao động; thực trạng và nguyên nhân đình công ở Việt Nam; phương pháp tình thế trong giải quyết đình công và hậu quả của nó.

  pdf14p cothumenhmong 01-11-2019 37 6   Download

 • Đình công là hiện tượng mới xuất hiện ở nước ta khi chuyển đổi cơ chế kinh tế từ kế hoạch hóa tập trung sang kinh tế thị trường. Đối chiếu với những quy định của pháp luật hiện hành thì 100% các cuộc đình công đã xãy ra đều chưa hợp pháp. Mời các bạn cùng tìm hiểu vấn đề này qua phần 1 tài liệu được chia sẻ dưới đây.

  pdf56p thuongdanguyetan08 16-04-2019 26 0   Download

 • Tài liệu hưỡng dẫn Giải quyết cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đăng ký thường trú tại Cục Quản lý xuất, nhập cảnh - Bộ Công an.

  pdf7p xedapdo 28-04-2010 113 5   Download

 • Tài liệu hưỡng dẫn Giải quyết cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đăng ký thường trú tại Việt Nam tại Cục Quản lý xuất, nhập cảnh - Bộ Công an

  pdf7p xedapdo 28-04-2010 114 4   Download

 • Giáo trình Luật lao động Việt Nam: Phần 3 trình bày các nội dung về luật lao động ở Việt Nam xoay quanh các vấn đề về chế độ tiền lương, thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, bảo hộ lao động, tranh chấp lao động và giải quyết tranh chấp lao động, đình công và giải quyết đình công. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf249p viapollo11 10-04-2019 151 44   Download

 • Việc đi sâu nghiên cứu về đình công có ý nghĩa thực tiến lớn đối với chính phủ Việt Nam, các nhà làm luật, người sử dụng lao động, người lao động và tất cả mọi cá nhân. Xuất phát từ thực tế đó mà "Đề tài nghiên cứu khoa học: Thực trạng đình công ở các doanh nghiệp và phương hướng giải quyết phòng ngừa hiệu quả" đã được nghiên cứu.

  doc23p hoangdieu1202 04-03-2016 172 35   Download

 • QUYẾT ĐỊNH - Về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thuế Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 1 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010; Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 4 tháng 1 năm 2008 của Thủ tướng Chính...

  doc4p minhthanh 17-08-2009 258 30   Download

 • Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 1 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010; Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 4 tháng 1 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành...

  doc4p minhthanh 14-08-2009 235 27   Download

 • Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 1 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010; Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 4 tháng 1 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010; Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm...

  doc2p minhthanh 14-08-2009 260 25   Download

 • Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 4 tháng 1 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010; Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính tại công văn số 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009; Xét đề nghị của Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện đề án 30 Bộ Tài chính, ...

  doc2p minhthanh 17-08-2009 185 15   Download

 • Những điểm tiến bộ của pháp luật về đình công và giải quyết đình công của Bộ luật lao động Sau khi chuyển đổi cơ chế quản lí kinh tế (từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung sang cơ chế kinh tế thị trường có sự quản lí của nhà nước), quyền đình công của người lao động (NLĐ) được chính thức thừa nhận trong Bộ luật lao động (BLLĐ) năm 1994 (có hiệu lực thi hành từ 01/01/1995). Ngày 11/4/1996 Pháp lệnh thủ tục giải quyết các tranh chấp lao động được ban hành đã quy định...

  pdf8p keomotmau 20-05-2013 94 8   Download

 • Những bất cập của pháp luật về giải quyết đình công ở Việt Nam hiện nay và một số kiến nghị Tuy nhiên, trên thực tế, trong nhiều trường hợp, sự pháp luật hoá các quan niệm, quan điểm đạo đức còn khá chung chung. Chẳng hạn, Điều 128 Bộ luật dân sự năm 2005 quy định: “Giao dịch dân sự có mục đích và nội dung trái đạo đức xã hội thì vô hiệu”. Điều 15 Luật thương mại năm 1998;...

  pdf5p congchuabrave 26-04-2013 58 7   Download

 • Điều chỉnh pháp luật đối với đình công và giải quyết đình công ở Việt Nam hiện nay Các quy định liên quan đến vấn đề bảo vệ sức khoẻ cho người lao động bao gồm: - Doanh nghiệp phải tổ chức huấn luyện, hướng dẫn, thông báo cho người lao động về những quy định, biện pháp làm việc an toàn, vệ sinh và những khả năng tai nạn cần đề phòng trong công việc của từng người.

  pdf8p congchuabrave 26-04-2013 58 7   Download

 • Quyết định 47/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành quy chế giải quyết đình công bất hợp pháp xảy ra tại doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

  pdf7p lawttnh3 11-11-2009 37 4   Download

 • Pháp luật về đình công và giải quyết đình công nhìn từ góc độ thực tiễn Doanh nghiệp phải thực hiện ngay những biện pháp khắc phục hoặc phải ra lệnh ngừng hoạt động tại nơi làm việc và cho ngừng hoạt động đối với máy, thiết bị có nguy cơ gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho tới khi nguy cơ được khắc phục.

  pdf6p congchuabrave 26-04-2013 45 4   Download

 • Quyết định số 4108/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo giải quyết đình công không đúng quy định pháp luật lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội

  pdf5p lawttnh3 11-11-2009 55 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mẫu quyết định công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của ……………………….', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p hayateuw125 11-10-2011 65 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1005 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Giải quyết đình công
p_strCode=giaiquyetdinhcong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2