intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình Công nghệ enzim

Xem 1-20 trên 23 kết quả Giáo trình Công nghệ enzim
 • Đề tài này nghiên cứu cơ sở lí luận về phương pháp dạy học chuyên đề định hướng phát triển năng lực của học sinh. Điều tra thực tế về tổ chức dạy học chuyên đề ở trường phổ thông. Xác định nội dung kiến thức và kỹ năng cần đạt được trong chuyên đề Công nghệ enzim. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf90p nottinghill 12-08-2021 8 1   Download

 • Giáo trình Công nghệ enzim do Thạc sĩ Trần Xuân Ngạch biên soạn gồm có 7 chương và được chia thành 2 phần. Phần 1 từ chương 1 đến chương 3 với những nội dung chính sau: Nguyên liệu thu Enzim và phân bố, sản xuất các chế phẩm Enzim từ sinh vật, kỹ thuật sản xuất chế phẩm từ hạt cốc nẩy mầm. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf39p tangtuy14 04-06-2016 93 12   Download

 • Phần 2 của giáo trình Công nghệ enzim từ chương 4 đến chương 7. Trong phần này, các bạn sẽ tìm hiểu một số nội dung như: Sản xuất Enzim từ thực vật, Enzim cố định, giới thiệu một số loại Enzim chủ yếu và khả năng ứng dụng, phương pháp xác định hoạt độ một số loại Enzim. Mời tham khảo.

  pdf36p tangtuy14 04-06-2016 75 6   Download

 • Phần 1 của "Giáo trình Hóa sinh công nghiệp" trình bày các nội dung: Enzim, các phản ứng enzim phổ biến trong sản xuất thực phẩm, protein, gluxit,  lipit, vitamin, các chất màu, các chất thơm. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho những ai đang theo học các ngành Công nghệ thực phẩm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf209p tsmttc_004 15-06-2015 449 104   Download

 • Tài liệu Hóa sinh công nghiệp có nội dung trình bày các vấn đề: Cấu trúc và các tính chất của Enzim tan và không tan, các phản ứng Enzim có quan hệ đến cấu trúc, trạng thái, màu sắc và chất lượng của các sản phẩm; cấu trúc, tính chất công nghệ cũng như khả năng chuyển hóa của các chất trong điều kiện tự nhiên cũng như trong các quá trình công nghệ; cơ sở hóa sinh của một số quá trình công nghệ tiêu biểu như quá trình bảo quản, quá trình khai thác, làm giàu và quá trình chế biến.

  pdf389p ktouch_12 25-06-2013 603 208   Download

 • Tham khảo sách 'giáo trình công nghệ và ứng dụng enzim. pgs - ts đỗ quý hai', khoa học tự nhiên, công nghệ sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf117p manhcuonggvsh 21-01-2013 326 140   Download

 • Mầm bệnh xâm nhập gây hại rễ, hệ thống bó mạch của cây, sử dụng các chất dinh dưỡng, sinh sản ra độc tố và enzim đầu độc tế bào và phá hoại vật chủ

  ppt0p tengteng9 07-12-2011 51 2   Download

 • 1/Sự nhân đôi ADN ở sinh vật nhân thực được phân biệt với nhân đôi ADN ở vi khuẩn E.Coli là: 1. Chiều nhân đôi ADN 2. Hệ enzim tham gia nhân đôi ADN . 3.Nguyên liệu dùng trong việc nhân đôiADN 4.Số lượng đơn vị nhân đôi. 5.Nguyên tắc nhân đôi Câu trả lời đúng là:A. 1,2 B. 2,3 C. 2,4 D. 3,5

  pdf5p naibambi115 06-12-2011 67 6   Download

 • Khi ADN tự nhân đôi, 2 chuỗi của ADN mạch kép trước tiên được tách đôi nhờ sự hỗ trợ của một số enzim chuyên trách. Mỗi chuỗi ADN sau khi tách ra sẽ thực hiện việc tái tạo một chuỗi đơn mới phù hợp bằng cách mỗi base trên chuỗi gốc sẽ chọn loại base tương ứng (đang nằm tự do trong môi trường xung quanh) theo cơ chế gián đoạn và nguyên tắc bán bảo tồn. Do đó, sau khi nhân đôi, 2 phân tử ADN mới (mỗi phân tử chứa một chuỗi cũ và một chuỗi mới)...

  pdf6p poseidon09 10-08-2011 111 24   Download

 • Quá trình tách ẩm của bán thành phẩm vi sinh tổng hợp là một trong những công đoạn cuối cùng trong sản xuất các chất hoạt hoá sinh học. Chất lỏng canh trường chứa nấm men, vitamin, axit amin, enzim... có độ ẩm 30 ÷ 60% cần phải sấy. Trong các thiết bị sấy, chất lỏng canh trường bị khử nước đến 5 ÷ 12%. Sấy các sản phẩm thuộc lĩnh vực sản xuất bằng phương pháp vi sinh là quá trình phức tạp....

  pdf7p poseidon04 21-07-2011 136 35   Download

 • Nuôi cấy vi sinh vật trên các môi trường tơi thể hạt có nhiều ưu việc hơn so với nuôi cấy trên các môi trường dinh dưỡng lỏng. Như tốc độ tổng hợp của các enzim cao hơn 5 ÷ 6 lần, ngoài ra canh trường nhận được có độ ẩm 40 ÷ 50% (trong canh trường lỏng− 80 ÷ 95%), cho phép tiết kiệm đáng kể nguồn năng lượng sấy. Tuy nhiên đến nay phương pháp nuôi cấy vi sinh vật trên các môi trường dinh dưỡng rắn chưa được ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp do chưa...

  pdf6p poseidon04 21-07-2011 182 33   Download

 • Không khí được sử dụng để duy trì sự hoạt động sống của vi sinh vật trong quá trình tổng hợp sinh học sinh khối, axit amin, enzim, các chất kháng sinh, các chất bảo vệ thực vật và các sản phẩm khác của tổng hợp vi sinh trong các điều kiện hiếu khí. Khi sản xuất các nấm men gia súc và làm sạch nước thải bằng phương pháp sinh học người ta thường ứng dụng không khí mà không cần làm sạch sơ bộ và tiệt trùng, trong sản xuất các sản phẩm khác không khí phải được...

  pdf6p poseidon04 21-07-2011 112 14   Download

 • Chọn các máy nghiền. Việc chọn máy nghiền phụ thuộc vào đặc tính của vật liệu nghiền, vào yêu cầu sản phẩm nhận được và vào năng suất sản xuất. Như khi nghiền các chủng nuôi cấy trên bề mặt trên dây chuyền sản xuất enzim không cho phép ứng suất cơ học phá huỷ cấu trúc của enzim, không cho phép tăng nhiệt độ vật liệu. Độ đồng nhất và mức độ nghiền có ảnh hưởng lớn đến sự thu nhận enzim từ canh trường nấm mốc được nuôi cấy bằng phương pháp bề mặt...

  pdf5p poseidon04 21-07-2011 54 5   Download

 • CÁC SẢN PHẨM LÊN MEN Chế biến các sản phẩm lên men là lợi dụng enzim trong bản thân nguyên liệu và vi sinh vật có lợi để phân giải các thành phần dinh dưỡng trong thực phẩm (protein, gluxit) thành các nhóm chất trung gian, có giá trị dinh dưỡng cao hơn, hương vị thơm ngon phù hợp với truyền thống dân tộc.

  pdf17p suatuoi_nguyenchat 20-07-2011 282 100   Download

 • Thật vậy, biếnđổi của thực phẩm tăng nhanhở nhiệtđộ 40÷50oCvìở nhiệtđộ này rất thích hợp cho hoạt hoá của men phân giải (enzim) của bản thân thực phẩm và vi sinh vật. ởnhiệt độthấp các phản ứng hoá sinh trong thực phẩmbị ức chế. Trong phạm vi nhiệtđộ bình thường cứ giảm 10oC thì tốcđộ phảnứng giảm xuống 1/2đến 1/3 lần

  pdf40p poseidon03 19-07-2011 158 64   Download

 • Trong quaï trçnh baío quaín, thæûc pháøm bë hæ hoíng laì do caïc nguyãn nhán sau: - Do VSV : thæûc pháøm laì mäi træåìng giaìu dinh dæåíng nãn ráút thêch håüp cho sæû sinh træåíng vaì phaït triãøn cuía nhiãöu loaûi VSV. Cho nãn trong quaï trçnh gia cäng, chãú biãún vaì baío quaín âaî coï nhiãöu loaûi VSV xám nháûp vaìo thæûc pháøm. Taûi âáy chuïng âaî tiãút ra nhiãöu loaûi enzim khaïc nhau phán huíy caïc cháút dinh dæåíng laìm giaím giaï trë cuía thæûc pháøm vaì âäi khi coìn laìm cho thæûc pháøm bë nhiãøm cháút âäüc. Trong âiãöu kiãûn bçnh thæåìng,...

  pdf31p suatuoi_vinamilk 06-07-2011 76 15   Download

 • Sự thay đổi tính chất hoá học của thực phẩm là những biến đổi về cấu trúc hoá học, thành phần hoá học, hệ enzim, về mùi vị, màu sắc dẫn đến thực phẩm bị hư hỏng. Nguyên nhân gồm các yếu tố sau: a) Tác động của nhiệt độ, pH: Các tác động này luôn gặp trong môi trường (thu hoạch, bảo quản, vận chuyển) hoặc trong các quy trình công nghệ chế biến sản phẩm. Nếu không thực hiện đúng các thông số về nhiệt độ và giá trị pH trong chế biến, bảo quản sẽ gây nên...

  pdf9p zues05 22-06-2011 205 66   Download

 • Tinh bột sẽ chịu tác dụng xúc tác của hệ enzim amylaza (gồm α – amylaza và β -amylaza) hiệu quả xúc tác sẽ phụ thuộc vào nhiệt độ và PH . Điều này quyết định kết quả quá trình nấu bia. 2.2 – Thành phần hóa học của đại mạch. Bảng2.1: tính theo phần trăm trọng lượng chất khô Thành phần Tinh bột Đường saccharose Đường khử Những đường khác Chất dạng gom Hemicellulose Cellulose Lipide Protein thô (N*6,25) Dạng hòa tan tinh thể muối albumin, globulin Hordein – protein (prolamin) Glutelin – protein Acid amin & pectin Acid lucleic...

  pdf9p zues04 21-06-2011 196 78   Download

 • Dùng enzim có sẵn trong malt để thuỷ phân tinh bột, protein và một số chất khác có trong malt và trong nguyên liệu thay thế để thu dịch đường. Rồi từ đó tiến hành houblon hoá để thu dịch lên men. 3. NGUYÊN LIỆU, HOÁ CHẤT VÀ DỤNG CỤ: Malt đại mạch Hoa hoặc cao houblon Nồi, bếp điện, rá nhựa Vải màn Chiết quang kế hoặc các dụng cụ đo nồng độ chất khô khác.

  pdf10p chauchaudaxebo 17-03-2011 183 48   Download

 • Hoạt động enzim là một trong những chỉ tiêu quan trọng của malt. Qua lực của enzim người ta có thể đánh giá được chất lượng của malt và đề: những chế độ công nghệ thích hợp cho việc sản xuất rượu, bia .v.v.

  pdf6p chauchaudaxebo 17-03-2011 214 92   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Giáo trình Công nghệ enzim
p_strCode=giaotrinhcongngheenzim

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2