Giáo trình matlap

Xem 1-8 trên 8 kết quả Giáo trình matlap
 • Các công cụ về Fuzzy trong MatLab: FIS Editor là một chương trình tạo lập bộ điều khiển mờ cơ bản, trong đó có cả chương trình tạo lập hàm liên thuộc, chương trình soạn thảo hàm liên thuộc, … a. FIS Editor: FIS Editor cho phép xác định số đầu vào, số đầu ra, đặt tên các biến vào, các biến ra. FIS Editor được gọi khi đánh dòng lệnh “Fuzzy” từ

  pdf10p phuoctam33 04-07-2011 66 17   Download

 • Khối CPU: Là bộ não của hệ thống máy tính, nó quản lý tất cả các hoạt động trong hệ thống và thi hành các hoạt động đếm và tính cuớc điện thoại trên dữ liệu. Nó là tập hợp các mạch logic thực hiện các hoạt động đem về các lệnh và thực thi các lệnh. 2. Khối EPROM : Đây là khối lưu trữ chương trình hoạt động chính của khối CPU, nội dung không bị mất khi mất điện

  pdf11p phuoctam33 04-07-2011 53 12   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tài liệu khảo sát ứng dụng matlap trong điều khiển tự động', kỹ thuật - công nghệ, tự động hoá phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc24p huyentrangdt04 02-03-2011 209 113   Download

 • Giới thiệu về logic mờ: 1. Khái niệm về tập mờ: a. Định nghĩa: Tập mờ F xác định trên tập kinh điển M là một tập mà mỗi phần tử của nó là một cặp các giá trị (x, F(x)) trong đó x M và F là ánh xạ. F: M [0, 1] Ánh xạ F được gọi là hàm liên thuộc (hoặc hàm phụ thuộc) của tập mờ F. Tập kinh điển M được gọi là cơ sở của tập mờ F.

  pdf7p phuoctam33 04-07-2011 62 16   Download

 • Để rút ngắn thời gian tính và cũng để mở rộng công thức trên cho trường hợp đầu vào là giá trị mờ, phép nhân ma trận a T.R cũng được thay bằng luật max-min của Zadeh như đã làm cho luật hợp thành MAX-MIN. Thuật toán xây dựng R: Phương pháp xây dựng R cho mệnh đề hợp thành một điều kiện R: A B,

  pdf9p phuoctam33 04-07-2011 48 8   Download

 • MATLAB là một môi trường tính toán số và lập trình, được thiết kế bởi công ty MathWorks. MATLAB cho phép tính toán số với ma trận, vẽ đồ thị hàm số hay biểu đồ thông tin, thực hiện thuật toán, tạo các giao diện người dùng và liên kết với những chương trình máy tính viết trên nhiều ngôn ngữ lập trình khác. Với thư viện Toolbox, MATLAB cho phép mô phỏng tính toán, thực nghiệm nhiều mô hình trong thực tế và kỹ thuật...

  pdf201p quangcuong1011 18-10-2011 247 142   Download

 • MATLAB for WIN Yêu cầu hệ thống Hệ thống IBM hoặc t−ơng thích 100% với bộ vi xử lí 486 Intel cộng với bộ đồng xử lí toán học 487 ( ngoại trừ 486 DX có bộ xử lí bên trong ), Pentium hoặc Pentium Pro Processor. Microsoft Window 95 hoặc Window NT.

  pdf0p tuanonlineit 14-11-2011 68 25   Download

 • Đề tài "Tìm hiểu nguyên lý CDMA mô phỏng các tín hiệu bằng Matlap" trình này nội dung: tổng quan về hệ thống di động tế bào, giới thiệu khái quát các công nghệ, kỹ thuật trải phổ trong mạng thông tin di động, tổng quan về công nghệ CDMA, công nghệ WCDMA, giao diện vô tuyến cho hệ thống CDMA và ứng dụng của nó.

  pdf158p elib_hcmute 10-12-2014 90 39   Download

Đồng bộ tài khoản