intTypePromotion=1
ADSENSE

Giao trinh tham khao

Xem 1-20 trên 52060 kết quả Giao trinh tham khao
 • "Tiểu luận Các công nghệ mạng truyền thông tiên tiến: Tìm hiểu về VXLAN" có nội dung gồm 4 chương trình bày: tổng quan về VXLAN, triển khai các giao thức, một số công nghệ sử dụng trong VXLAN, mô hình và cách thức triển khai,... Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt46p vukhoi22 16-05-2022 0 0   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Giáo dục vì một thế giới mới" trình bày về: bí mật về ngôn ngữ; vận động và vai trò của nó trong giáo dục; hành động bắt chước và các chu kì hoạt động; trẻ ba tuổi; các phương pháp biến chuyển do quan sát; lo ngại về kỉ luật;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf86p andromedashun 13-05-2022 4 0   Download

 • Cuốn sách "Giáo dục vì một thế giới mới" phần 1 với nội dung gồm 6 chương trình bày về: khám phá và phát triển hệ thống Montessori; các thời kì và bản chất của trí tuệ thấm hút; phôi học; thuyết hành vi; giáo dục từ khi sinh ra;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf80p andromedashun 13-05-2022 4 0   Download

 • Tiểu luận Mục tiêu và sự điều chỉnh chính sách đối ngoại của Mỹ sau chiến tranh lạnh có nội dung trình bày về cơ sở hoạch định chiến lược đối ngoại, thực trạng điều chỉnh chính sách đối ngoại của Mỹ, đánh giá chính sách đối ngoại của Mỹ,... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc26p phuanhphu 13-05-2022 14 1   Download

 • Bài viết "Kinh tế tư nhân với khả năng thúc đẩy phát triển trình độ lực lượng sản xuất ở nước ta" nghiên cứu về vai trò của kinh tế tư nhân với khả năng thúc đẩy trình độ của lực lượng sản xuất nước ta là hết sức thiết thực. Từ đó, chúng ta có cơ sở đề xuất các giải pháp nhằm phát huy vai trò tích cực này để đạt được các mục tiêu vĩ mô. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p atarumoroboshi 09-05-2022 1 1   Download

 • Đề tài được thực hiện với mục tiêu nhằm tìm hiểu thực trạng tìm kiếm việc làm của sinh viên sắp tốt nghiệp tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền trong thời gian gần đây; phân tích các yếu tố (đặc biệt là yếu tố dịch bệnh) ảnh hưởng đến quá trình tìm kiếm việc làm của sinh viên; trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm giúp nâng cao năng lực, mở rộng cơ hội tìm được công việc tốt cho sinh viên sau khi ra trường. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc19p hiutrung456 11-05-2022 19 8   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Cẩm nang công tác dân vận" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Một số vấn đề về công tác tôn giáo; Quy chế dân chủ ở cơ sở; Một số nghiệp vụ công tác dân vận; Địa chỉ hệ thống dân vận toàn quốc. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf182p viginnirometty 04-05-2022 4 1   Download

 • Tài liệu "Hỏi - đáp về pháp luật giao thông đường thủy nội địa" phần 1 trình bày các nội dung về Luật giao thông đường thủy nội địa và các quy định pháp luật về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf148p viginnirometty 04-05-2022 4 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Hỏi - đáp về pháp luật giao thông đường thủy nội địa" tiếp tục trình bày các nội dung về quy định về xử phạt vi phạm hành chính và hình sự trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf88p viginnirometty 04-05-2022 2 1   Download

 • Tài liệu "Hỏi - đáp pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những vấn đề chung về quyền cơ bản và bổn phận của trẻ em; Quyền được tôn trọng, bảo vệ tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm và danh dự; Chăm sóc sức khỏe trẻ em; Quyền học tập, vui chơi, giải trí và phát triển năng khiếu của trẻ em;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf110p viginnirometty 04-05-2022 3 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Hỏi - đáp pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em" tiếp tục trình bày các nội dung về: Bảo vệ trẻ em trong lĩnh vực lao động; Bảo vệ quyền trẻ em trong lĩnh vực dân sự, hôn nhân và gia đình. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf104p viginnirometty 04-05-2022 5 1   Download

 • Tài liệu "Nâng cao kỹ năng giao tiếp của cán bộ xã, phường, thị trấn" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Giao tiếp trong hoạt động lãnh đạo, quản lý; Những vấn đề lý luận về giao tiếp; Giao tiếp trong hoạt động lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf100p viginnirometty 04-05-2022 4 2   Download

 • Tài liệu "Hỏi - đáp pháp luật về giao thông đường bộ" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Quy định chung về giao thông đường bộ và pháp luật giao thông đường bộ; Quy tắc giao thông đường bộ;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf69p viginnirometty 04-05-2022 2 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Hỏi - đáp pháp luật về giao thông đường bộ" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Quy định của pháp luật có liên quan đến trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf135p viginnirometty 04-05-2022 2 1   Download

 • Tài liệu "Kỹ năng tổ chức hội họp và sự kiện của Ủy ban nhân dân cấp xã" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Hội họp và sự kiện với tư cách là các hình thức cụ thể của giáo tiếp công vụ; Lập kế hoạch hội họp và sự kiện;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf82p viginnirometty 04-05-2022 2 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng (Tập 1) tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Ý nghĩa của việc sử dụng internet và mạng xã hội có trách nhiệm; Giáo dục nâng cao nhận thức về bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng; Mối quan hệ giữa an toàn thông tin và quá trình chuyên đổi số quốc gia;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf264p viginnirometty 04-05-2022 15 1   Download

 • Tài liệu "Những điều cần biết về Bộ luật lao động năm 2012" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Quy định chung về Bộ luật lao động năm 2012; Việc làm; Hợp đồng lao động; Cho thuê lại lao động; Học nghề, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf124p viginnirometty 04-05-2022 3 1   Download

 • Tài liệu "Hỏi - đáp về Luật Đất đai năm 2013" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những quy định chung về Luật Đất đai; Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; Thu hồi đất, trưng dụng đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf100p viginnirometty 04-05-2022 4 1   Download

 • Tài liệu "Hỏi - đáp về Luật trẻ em năm 2016" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Một số quy định chung của pháp luật về trẻ em Việt Nam; Quyền và bổn phận của trẻ em; Chăm sóc và giáo dục trẻ em;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf71p viginnirometty 04-05-2022 5 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Hỏi - đáp về Luật trẻ em năm 2016" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Bảo vệ trẻ em; Trẻ em tham gia vào các vấn đề trẻ em; Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân trong việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf82p viginnirometty 04-05-2022 3 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Giao trinh tham khao
p_strCode=giaotrinhthamkhao

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2