Giáo trình toán cao cấp b2

Xem 1-6 trên 6 kết quả Giáo trình toán cao cấp b2
 • Mục tiêu cụ thể - Kiến thức: Nắm vững và sử dụng được các kiến thức cơ bản về Đại số tuyến tính, phép tính Vi tích phân của hàm hai biến và Phương trình vi phân. - Hiểu biết: Vận dụng các kiến thức được học khai thác được các phần mềm tính toán như Maple, Mathematica - Ứng dụng: Giải quyết được các bài toán thực tế sau khi đã được mô hình hóa bằng các công thức toán học...

  pdf50p ntgioi1204 16-10-2009 2061 674   Download

 • Được sự phân công giảng dạy của Ban giám đốc Trung tâm giáo dục và thực hành cơ bản, bộ môn Toán – Tin của chúng tôi thực hiện biên soạn bài giảng về các môn học Toán cao cấp B1 và B2. Bài giảng này nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản về giải tích cổ điển

  pdf79p nhatro75 06-07-2012 518 116   Download

 • Được sự phân công giảng dạy của Ban giám đốc Trung tâm giáo dục và thực hành cơ bản, bộ môn Toán – Tin của chúng tôi thực hiện biên soạn bài giảng về các môn học Toán cao cấp B1 và B2. Bài giảng này nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản về giải tích cổ điển cần cho các ngành sinh học, nông lâm, thổ nhưỡng, khoa học môi trường, thủy sản…. và một số ngành khoa học công nghệ khác.

  pdf79p mylan23 16-04-2013 342 69   Download

 • BÀI TẬP PHẦN MA TRẬN a) Có thể lập được tích của những ma trận nào trong 4 ma trận trên ? b) Hãy tính CDBA. Cấp của ma trận tích là bao nhiêu ? c) Có thể tính được các tích DBAC, ACDB không? Nếu được thì cấp của nó là bao nhiêu ? 2. Thực hiện phép nhân AB, BA, trong đó : Hãy tính BBT, BTB, B2, B3.

  pdf7p cnkbmt1 14-10-2011 275 55   Download

 • Công thức trên được gọi là công thức xác suất toàn phần. Ví dụ 1.2.1. Có 2 lô sản phẩm. Lô 1 có 50 sản phẩm trong đó có 20 sản phẩm xấu. Lô 2 có 40 sản phẩm, trong đó có 15 sản phẩm xấu. Lấy ngẫu nhiên một lô và từ đó lấy ra 1 sản phẩm. Tìm xác suất để sản phẩm lấy ra là sản phẩm tốt. Giải. Ký hiệu Bi là biến cố “Sản phẩm lấy ra từ lô i”, i = 1, 2 thì { B1, B2 } lập thành hệ đầy đủ các...

  pdf6p cnkbmt1 14-10-2011 276 27   Download

 • Tập nào sau đây là không gian con của không gian R? Giải thik: - a) L=(a,b,a+b+1) - b) L=(a,b,a-2b) 1.2 Tính định thức: Câu 2: (2.5 điểm) Cho hệ phương trình 2.1. Cho m=1, B=(0,0,0,0): Tìm nghiệm cơ bản, số chiều của không gian nghiệm của hệ. .2.2 Tìm điều kiện của m để hệ phương trình có nghiệm với mọi (b1,b2,b3,b4)

  pdf3p nhungmuadauyeu123 19-06-2013 195 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Giáo trình toán cao cấp b2
p_strCode=giaotrinhtoancaocapb2

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản